Агент "Витоша" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Витоша намери 17 резултата / The search @pseudo Витоша found 17 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Съдържател на явочна квартира "Витоша" Боян Георгиев Беков

Дата на раждане: 09.02.1947
Място на раждане: гр. Видин
Боян Георгиев Беков Дата на раждане 09.02.1947 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал го служител о. р. Огнян Л. Русев на 10.10.1984 г., регистриран на 18.10.1984 г. Ръководил го служител о. р. Огнян Л. Русев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Витоша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 1436/ 05.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Витоша". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ВИДАХИМ" ЕАД/АД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-365/ 02.07.2014 г. – длъжници към банка "Райфайзен" Обявява установената и обявена с решение № 2-210/ 17.07.2013 г. – банка "Пиреос България" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-233
от 18.09.2013 г.
община Видин

Съдържател на явочна квартира "Витоша" Боян Георгиев Беков

Дата на раждане: 09.02.1947
Място на раждане: гр. Видин
Боян Георгиев Беков Дата на раждане 09.02.1947 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал го служител о. р. Огнян Л. Русев на 10.10.1984 г., регистриран на 18.10.1984 г. Ръководил го служител о. р. Огнян Л. Русев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Витоша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 1436/ 05.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Витоша". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-684
от 22.07.2016 г.
община Главиница

Резидент; съдържател на явочна квартира "Етиен; Витоша" Костадин Костадинов Янков

Дата на раждане: 15.10.1947
Място на раждане: с. Подлес, обл. Силистра
Костадин Костадинов Янков Дата на раждане 15.10.1947 г. Място на раждане с. Подлес, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Христо Иванов Бръснаров на 17.05.1974 г., регистриран на 23.05.1974 г.; възстановен от о. р. К. Иванов на 15.11.1982 г. и регистриран на 10.12.1982 г. Ръководил го служител о. р. Христо Иванов Бръснаров; о. р. К. Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Етиен; Витоша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-425 (Сс) МФ; рег. дневник; 2 бр.; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № 18/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване личното дело на "Етиен"; протокол от 1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-311 (Сс); писмо вх. № 2312/ 23.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 24/ 20.03.1990 г. делото на Я/К "Витоша". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-402
от 24.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим

Съдържател на явочна квартира "Витоша" Калоян Стефанов Братанов

Дата на раждане: 18.04.1941
Място на раждане: с. Казачево, обл. Ловеч
Калоян Стефанов Братанов Дата на раждане 18.04.1941 г. Място на раждане с. Казачево, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Борислав Николов на 01.06.1973 г., регистриран на 18.06.1973 г. Ръководил го служител о. р. Борислав Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-VII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Витоша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 54/ 1985 г. за унищожаване дело I-ПВ-872. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ВНТ" АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 45
от 30.07.2008
държавни агенции

Съдържател на явочна квартира "Витоша" Витан Ненов Стоянов

Дата на раждане: 26.10.1931
Място на раждане: с. Леденик, обл. Велико Търново
Витан Ненов Стоянов Дата на раждане 26.10.1931 г. Място на раждане с. Леденик, обл. Велико Търново Вербувал го служител Григор Петров Петров на 15.08.1970 г., регистриран на 31.08.1970 г. Ръководил го служител Григор Петров Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Велико Търново-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Витоша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картон обр. 6; протокол № 25/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на дело IЯ-183 "Витоша"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05801-08-I-1719/ 10.07.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Зам.-началник Централна техническа база – с. Соколово от 22.03.1974 г. до 05.12.1991 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Съдържател на явочна квартира; резидент "Витоша; Дринчев (Дренчев)" Александър Генков Георгиев

Дата на раждане: 12.06.1950
Място на раждане: с. Василовци, обл. Монтана
Александър Генков Георгиев Дата на раждане 12.06.1950 г. Място на раждане с. Василовци, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Йордан Йорданов на 22.04.1977 г., регистриран на 05.05.1977 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира; резидент Псевдоними Витоша; Дринчев (Дренчев) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28361 и работно дело IР-13906. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 18.11.1996 г. до 06.03.2000 г.
Решение N° 2-258
от 13.11.2013 г.
ТБ Славяни АД

Съдържател на явочна квартира "Витоша" Мирчо Минков Пейковски

Дата на раждане: 12.12.1950
Място на раждане: гр. Троян
Мирчо Минков Пейковски Дата на раждане 12.12.1950 г. Място на раждане гр. Троян Вербувал го служител о. р. Георги Сотиров на 16.05.1986 г., регистриран на 27.05.1986 г. Ръководил го служител о. р. Георги Сотиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IХ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Витоша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1040/ 28.02.1990 г. с решение за унищожаване делото на Я/К "Витоша". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите от 15.04.1993 г. до 09.05.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 37
от 10.06.2008
държавни агенции и държавни комисии

Съдържател на явочна квартира "Витоша" Димитър Петков Димитров

Дата на раждане: 21.05.1940
Място на раждане: С. Голямо Враново, обл. Русе
Димитър Петков Димитров Дата на раждане 21.05.1940 г. Място на раждане С. Голямо Враново, обл. Русе Вербувал го служител Тодор Пенчев на 04.06.1976 г., регистриран на 15.06.1976 г. Ръководил го служител Тодор Пенчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Витоша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № С 13/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на дело IЯ-138; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1235/ 17.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на ДА "Русе" от 1989 г. до 2000 г.
Решение N° 2-371
от 08.07.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Балканска универсална банка

Съдържател на явочна квартира "Витоша" Мирчо Минков Пейковски

Дата на раждане: 12.12.1950
Място на раждане: гр. Троян
Мирчо Минков Пейковски Дата на раждане 12.12.1950 г. Място на раждане гр. Троян Вербувал го служител о. р. Георги Сотиров на 16.05.1986 г., регистриран на 27.05.1986 г. Ръководил го служител о. р. Георги Сотиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IХ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Витоша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1040/ 28.02.1990 г. с решение за унищожаване делото на Я/К "Витоша". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка - длъжник - ТБ "СЛАВЯНИ" АД, гр. София Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-258/ 13.11.2013 г. – ТБ "Славяни" АД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-358/ 18.06.2014 г. – длъжници към Държавна спестовна каса Обявява установената и обявена с решение № 2-258/ 13.11.2013 г. – ТБ "Славяни" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Съдържател на явочна квартира "Витоша" Валентин Атанасов Вълков

Дата на раждане: 14.05.1949
Място на раждане: гр. Ямбол
Валентин Атанасов Вълков Дата на раждане 14.05.1949 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител о. р. Людмил Атанасов на 28.02.1983 г., регистриран на 22.03.1983 г. Ръководил го служител о. р. Людмил Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-Х РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Витоша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1676/ 28.03.1990 г. за унищожаване с протокол № 409/ 16.02.1990 г. личното дело на "Витоша". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник „АВИОКОМПАНИЯ БАЛКАН” АД, гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-365
от 02.07.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Райфайзен

Съдържател на явочна квартира "Витоша" Боян Георгиев Беков

Дата на раждане: 09.02.1947
Място на раждане: гр. Видин
Боян Георгиев Беков Дата на раждане 09.02.1947 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал го служител о. р. Огнян Л. Русев на 10.10.1984 г., регистриран на 18.10.1984 г. Ръководил го служител о. р. Огнян Л. Русев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Витоша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 1436/ 05.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Витоша". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "ВИДАХИМ" ЕАД, гр. Видин (ДП „ВИДАХИМ” – по бюлетина) Обявява установената и обявена с решение № 2-89/ 17.10.2012 г. – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-200
от 26.06.2013 г.
Сосиете Женерал Експресбанк АД

Съдържател на явочна квартира "Витоша" Тодор Митев Христов

Дата на раждане: 06.02.1935
Място на раждане: гр. Хасково
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-758
от 08.11.2016 г.
РЕСКО България АД

Съдържател на конспиративна квартира "Витоша" Тодор Милчев Петров

Дата на раждане: 21.02.1952
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-188
от 05.06.2013 г.
УниКредит Булбанк АД

Съдържател на явочна квартира "Витоша" Мирчо Минков Пейковски

Дата на раждане: 12.12.1950
Място на раждане: гр. Троян
Мирчо Минков Пейковски Дата на раждане 12.12.1950 г. Място на раждане гр. Троян Вербувал го служител о. р. Георги Сотиров на 16.05.1986 г., регистриран на 27.05.1986 г. Ръководил го служител о. р. Георги Сотиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IХ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Витоша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1040/ 28.02.1990 г. с решение за унищожаване делото на Я/К "Витоша". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на ТБ "Електроника" АД до 01.11.1993 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на конспиративна квартира "Витоша" Тодор Милчев Петров

Дата на раждане: 21.02.1952
Място на раждане: гр. София
Тодор Милчев Петров Дата на раждане 21.02.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Емил Цветанов на 16.09.1982 г., регистриран на 06.10.1982 г. Ръководил го служител о. р. Емил Цветанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-V-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на конспиративна квартира Псевдоними Витоша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо рег. № 176-2/ 10.05.1990 г. за изключване на "Витоша". Снемане от действащия оперативен отчет Член на контролен орган /Надзорен съвет/ до 29.09.1994 г. на фирма – длъжник "НЕФТОХИМ" ЕАД, гр. Бургас /"НЕФТОХИМ" АД – по бюлетина/ Член на управителен орган /Съвет на директорите/ от 29.09.1994 г. на фирма – длъжник "НЕФТОХИМ" ЕАД, гр. Бургас /"НЕФТОХИМ" АД – по бюлетина/ Обявява установената и обявена с решение № 2-313/ 19.02.2014 г. – "Агробизнесбанк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Витоша" Мирчо Минков Пейковски

Дата на раждане: 12.12.1950
Място на раждане: гр. Троян
Мирчо Минков Пейковски Дата на раждане 12.12.1950 г. Място на раждане гр. Троян Вербувал го служител о. р. Георги Сотиров на 16.05.1986 г., регистриран на 27.05.1986 г. Ръководил го служител о. р. Георги Сотиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IХ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Витоша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1040/ 28.02.1990 г. с решение за унищожаване делото на Я/К "Витоша". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка - длъжник - ТБ "СЛАВЯНИ" АД, гр. София Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-258/ 13.11.2013 г. – ТБ "Славяни" АД Обявява установената и обявена с решение № 143/ 16.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Съдържател на явочна квартира; секретен сътрудник "Витоша; Станой; Стамен" Стоян Вълков Михов

Дата на раждане: 24.08.1937
Място на раждане: с. Брестово, обл. Благоевград
Стоян Вълков Михов Дата на раждане 24.08.1937 г. Място на раждане с. Брестово, обл. Благоевград Вербувал го служител О. р. Цветан Любенов Тасков на 07.03.1969 г., регистриран на 07.04.1969 г.; о. р. В. Ников на 23.10.1981 г., регистриран на 02.12.1982 г. Ръководил го служител О. р. Цветан Любенов Тасков; о. р. Георги Гогов; о. р. В. Ников Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-V-II, ПГУ-отдел 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира; секретен сътрудник Псевдоними Витоша; Станой; Стамен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 4 – 2 бр.; дело Ф 1, а.е. 4562; протокол / 53/ 1985 г. за унищожаване на лично дело на Я/К "Витоша" – I-ПВ-750; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1722/ 08.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. главен редактор от 01.11.1976 г. до 31.03.1993 г.

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: