Агент "Вили" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Вили намери 6 резултата / The search @pseudo Вили found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-508
от 19.05.2015 г.
община Септември

Съдържател на явочна квартира "Вили" Маргарита Методиева Златанова

Дата на раждане: 01.11.1939
Място на раждане: с. Лозен, обл. Пазарджик
Маргарита Методиева Златанова Дата на раждане 01.11.1939 г. Място на раждане с. Лозен, обл. Пазарджик Вербувал я служител о. р. Филип Тотляков на 12.08.1986 г., регистрирана на 12.09.1986 г. Ръководил я служител о. р. Филип Тотляков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Вили Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 7/ 1990 г. за унищожаване секретните документи на Я/К "Вили". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Маргарита Методиева Златанова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Вили (Вими)" Мима Димитрова Стоилова-Николова

Дата на раждане: 18.07.1947
Място на раждане: гр. Пещера
Мима Димитрова Стоилова-Николова Дата на раждане 18.07.1947 г. Място на раждане гр. Пещера Вербувал я служител ст. лейт. Вл. Константинов на 19.03.1980 г., регистрирана на 08.04.1980 г. Ръководил я служител ст. лейт. Вл. Константинов; майор Филип Дим. Филипов; кап. Александър Кръстев Попов; майор Евгени Лилков Ковачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Вили (Вими) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5459 Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к управление от 01.07.1992 г. до 29.07.1994 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Агент "Вили" Георги Атанасов Миразчиев

Дата на раждане: 03.01.1954
Място на раждане: гр. Пещера
Георги Атанасов Миразчиев Дата на раждане 03.01.1954 г. Място на раждане гр. Пещера Вербувал го служител лейт. Явор Димитров Капитанов на 24.07.1985 г., регистриран 01.08.1985 г.; възстановен от ст. лейт. Михаил Иванов Михайлов и регистриран на 23.05.1989 г. г. Ръководил го служител лейт. Явор Димитров Капитанов; ст. лейт. Михаил Иванов Михайлов; о. р. Константин Гребенаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІ-ІХ-ІІ, управление ІІ-VІ-ІІІ, управление ІV-ІІІ-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вили Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело ІА-36568 и в работно дело ІР-16112; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Лице, посочено като едноличен търговец с фирма-длъжник – ЕТ "ФРУВЕКОМ-ГЕОРГИ МИРАЗЧИЕВ", гр. София (ЕТ "ФРУВЕКОМ МИРАЗЧИЕВ" – по бюлетина) Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Атанасов Миразчиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-960
от 23.05.2017 г.
община Свиленград

Агент "Вили" Иван Ангелов Сапунджиев

Дата на раждане: 21.06.1950
Място на раждане: гр. Свиленград
Иван Ангелов Сапунджиев Дата на раждане 21.06.1950 г. Място на раждане гр. Свиленград Вербувал го служител о. р. Атанас Куманов на 25.03.1980 г., регистриран на 01.04.1980 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Куманов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вили Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 586/ 28.12.1990 г. с решение за унищожаване делото на "Вили" с рег. № 56599. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на ВрИК на община Свиленград от м. октомври 1990 г. до м. октомври 1991 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Иван Ангелов Сапунджиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник "Вили (Вими)" Мима Димитрова Стоилова-Николова

Дата на раждане: 18.07.1947
Място на раждане: гр. Пещера
Мима Димитрова Стоилова-Николова Дата на раждане 18.07.1947 г. Място на раждане гр. Пещера Вербувал я служител ст. лейт. Вл. Константинов на 19.03.1980 г., регистрирана на 08.04.1980 г. Ръководил я служител ст. лейт. Вл. Константинов; майор Филип Дим. Филипов; кап. Александър Кръстев Попов; майор Евгени Лилков Ковачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Вили (Вими) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5459 Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Банког от 30.06.2005 г. до 30.06.2008 г.
Решение N° 53
от 13.11.2008
държавни агенции

Секретен сътрудник; Агент "Вичев; Вили" Владимир Петров Венков

Дата на раждане: 06.03.1951
Място на раждане: Гр. София
Владимир Петров Венков Дата на раждане 06.03.1951 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Капитан Ангел Емилов Ангелов на 04.09.1978 г., регистриран на 06.09.1978 г.; ст. лейт. Милчо Валентинов Марков на 27.08.1987 г., регистриран на 02.09.1987 г. Ръководил го служител Капитан Ангел Емилов Ангелов; о. р. Антон Петков Антонов; ст. лейт. Милчо Валентинов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ; управление IV-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник; агент Псевдоними Вичев; Вили Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка-2 бр.; рег. дневник; картони обр. 1, обр. 3, обр. 4 – 2 бр.; лично дело Ф1, а.е. 3934; лично дело IА-34470; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1400/ 22.07.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник управление от 01.11.1994 г. до 01.08.1996 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Владимир Петров Венков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: