Агент "Вели" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Вели намери 6 резултата / The search @pseudo Вели found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Вели " Исмаил Ахмед Якуб

Дата на раждане: 02.02.1940
Място на раждане: С. Езерче, обл. Разград
Исмаил Ахмед Якуб Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 64 Дата на раждане 02.02.1940 г. Място на раждане С. Езерче, обл. Разград Вербувал го служител Гиню Харитев Гинев на 24.04.1964 г., регистриран на 12.05.1964 г. Ръководил го служител Гиню Харитев Гинев; Стойчо Стойчев; Дамянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вели Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1262 (Кж) МФ; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР- 796; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Кандидат за общински съветник в общ. Крумовград, издигнат от ДПС
Решение N° 2-598
от 25.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Кърджали

Агент "Вели" Исмаил Ахмед Якуб

Дата на раждане: 02.02.1940
Място на раждане: с. Езерче, обл. Разград
Исмаил Ахмед Якуб Дата на раждане 02.02.1940 г. Място на раждане с. Езерче, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Гиню Харитев Гинев на 24.04.1964 г., регистриран на 12.05.1964 г. Ръководил го служител о. р. Гиню Харитев Гинев; о. р. Стойчо Стойчев; о. р. Дамянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ОУ на МВР-Русе-ДС; ДС, управление VI-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вели Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-1262 (Кж) МФ; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-796; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1262 (Кж) (налично); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Кандидат за общински съветник в общ. Крумовград, издигнат от ПП "ДПС" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-55/ 15.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-426/ 13.11.2014 г. – община Крумовград Обявява установената и обявена с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-426
от 13.11.2014 г.
община Крумовград

Агент "Вели" Исмаил Ахмед Якуб

Дата на раждане: 02.02.1940
Място на раждане: с. Езерче, обл. Разград
Исмаил Ахмед Якуб Дата на раждане 02.02.1940 г. Място на раждане с. Езерче, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Гиню Харитев Гинев на 24.04.1964 г., регистриран на 12.05.1964 г. Ръководил го служител о. р. Гиню Харитев Гинев; о. р. Стойчо Стойчев; о. р. Дамянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ОУ на МВР-Русе-ДС; ДС, управление VI-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вели Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-1262 (Кж) МФ; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-796; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1262 (Кж) (налично); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-55/ 15.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-426
от 13.11.2014 г.
община Крумовград

Осведомител; Агент "Вели" Халил Мохамед Ашъкхасан

Дата на раждане: 04.09.1949
Място на раждане: с. Токачка, обл. Кърджали
Халил Мохамед Ашъкхасан Дата на раждане 04.09.1949 г. Място на раждане с. Токачка, обл. Кърджали Вербувал го служител лейт. Вълчо Димитров Пеев на 04.11.1972 г., регистриран на 23.11.1972 г. Ръководил го служител лейт. Вълчо Димитров Пеев; о. р. Христофор Литакиев; о. р. Димо Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, управление III-ГУСВ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Вели Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IО-120 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр.; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IО-120 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-780 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на община Крумовград от 18.11.1996 г. до 12.11.2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-55
от 15.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Кърджали

Агент "Вели" Исмаил Ахмед Якуб

Дата на раждане: 02.02.1940
Място на раждане: с. Езерче, обл. Разград
Исмаил Ахмед Якуб Дата на раждане 02.02.1940 г. Място на раждане с. Езерче, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Гиню Харитев Гинев на 24.04.1964 г., регистриран на 12.05.1964 г. Ръководил го служител о. р. Гиню Харитев Гинев; о. р. Стойчо Стойчев; о. р. Дамянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ОУ на МВР-Русе-ДС; ДС, управление VI-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вели Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-1262 (Кж) МФ; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-796; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Крумовград, издигнат от ДПС Обявява установената с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Осведомител; Агент "Вели" Халил Мохамед Ашъкхасан

Дата на раждане: 04.09.1949
Място на раждане: с. Токачка, обл. Кърджали
Халил Мохамед Ашъкхасан Дата на раждане 04.09.1949 г. Място на раждане с. Токачка, обл. Кърджали Вербувал го служител лейт. Вълчо Димитров Пеев на 04.11.1972 г., регистриран на 23.11.1972 г. Ръководил го служител лейт. Вълчо Димитров Пеев; о. р. Христофор Литакиев; о. р. Димо Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, управление III-ГУСВ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Вели Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IО-120 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр.; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IО-120 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-780 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Основно училище "Пейо Крачолов Яворов" - Токачка Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: