Агент "Велев" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Велев намери 15 резултата / The search @pseudo Велев found 15 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Велев" Николай Константинов Цанков

Дата на раждане: 08.02.1942
Място на раждане: гр. София
Николай Константинов Цанков Дата на раждане 08.02.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Методи Кир. Величков на 24.06.1981 г., регистриран на 03.07.1981 г. Ръководил го служител о. р. Методи Кир. Величков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-VI-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Велев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-32767. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Александровска“ ЕАД – гр. София Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-33/ 11.07.2012 г. – Медицински университет - София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-402
от 24.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим

Сътрудник "Велев" Тодор Иванов Станков

Дата на раждане: 10.10.1952
Място на раждане: гр. София
Тодор Иванов Станков Дата на раждане 10.10.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Петков и ст. лейт. Иво Йорданов Иванов на 26.10.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иво Йорданов Иванов; майор Димитър Любенов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Велев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно подписана декларация за сътрудничество, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело № 19332; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ЗММ СОФИЯ" АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 331
от 20.03.2012
Национален алианс Обединени Божии църкви

Агент "Велев" Васил Николов Еленков

Дата на раждане: 03.11.1949
Място на раждане: с. Дреновец, обл. Видин
Васил Николов Еленков Дата на раждане 03.11.1949 г. Място на раждане с. Дреновец, обл. Видин Вербувал го служител майор Владимир Николов Борисов на 03.06.1988 г., регистриран на 13.06.1988 г. Ръководил го служител майор Владимир Николов Борисов; о. р. Веселин Сираков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Велев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-34699. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Пълномощник на Националния съвет Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Васил Николов Еленков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 305
от 31.01.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Бургас

Агент "Велев" Иван Минчев Цанев

Дата на раждане: 14.10.1962
Място на раждане: гр. Плачковци
Иван Минчев Цанев Дата на раждане 14.10.1962 г. Място на раждане гр. Плачковци Вербувал го служител о. р. Веселин Асенов Марчев на 10.11.1981 г., регистриран на 13.11.1981 г. Ръководил го служител о. р. Веселин Асенов Марчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Велев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-758 (Гб); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 26/ 06.03.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-758 (Гб) (налично); протокол рег. № 25/ 06.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-289 (Гб). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Бургас, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ"
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Осведомител "Велев" Боримир Методиев Спасов

Дата на раждане: 05.05.1951
Място на раждане: гр. София
Боримир Методиев Спасов Дата на раждане 05.05.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Филип Филипов Кръстев на 24.07.1972 г., регистриран на 30.01.1974 г. Ръководил го служител о. р. Филип Филипов Кръстев; о. р. Константинов; о. р. Кольо Несторов; о. р. Боян Константинов; о. р. Огнян Цолов; о. р. Петър Джалов; о. р. Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I, управление II-Х-III, управление II-"И"-ХI, управление II-Х-I, управление II-ХI-V, управление II-ХА, управление IV-II-II, управление IV-II-I; СГУ-II РУ на МВР-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Велев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31648 и в работно дело IР-6241-4 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Лице, посочено като длъжник – съдружник във фирма – длъжник СД „БОРМС”, гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Сътрудник "Велев" Тодор Иванов Станков

Дата на раждане: 10.10.1952
Място на раждане: гр. София
Тодор Иванов Станков Дата на раждане 10.10.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Петков и ст. лейт. Иво Йорданов Иванов на 26.10.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иво Йорданов Иванов; майор Димитър Любенов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Велев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно подписана декларация за сътрудничество, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело № 19332; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник „ЗММ” ЕАД, гр. София /правоприемник на „ЗММ-СОФИЯ” ЕАД/ Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-528
от 29.06.2015 г.
организатори на хазартни игри

Секретен сътрудник "Димчев; Велев" Пламен Петков Петков

Дата на раждане: 20.04.1959
Място на раждане: гр. Бургас
Пламен Петков Петков Дата на раждане 20.04.1959 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Николай Димчев на 11.01.1985 г., регистриран в ПГУ на 21.01.1985 г. Ръководил го служител о. р. Николай Димчев; о. р. Александър Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Димчев; Велев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7685; рег. дневник; картони – обр. 1 и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Управител на ТРИАДА-2006 ЕООД, гр. Бургас; Управител и член на управителен орган (Общото събрание) на ФОКС-1 ООД, гр. Бургас Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-33
от 11.07.2012 г.
Медицински университет София

Агент "Велев" Николай Константинов Цанков

Дата на раждане: 08.02.1942
Място на раждане: гр. София
Николай Константинов Цанков Дата на раждане 08.02.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Методи Кир. Величков на 24.06.1981 г., регистриран на 03.07.1981 г. Ръководил го служител о. р. Методи Кир. Величков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-VI-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Велев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-32767. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Декан МФ до 12.02.2008 г. Ръководител катедра по дерматология до 22.04.2008 г. Обявен с решение № 230/ 16.06.2011 г. - Висша атестационна комисия
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Велев" Николай Константинов Цанков

Дата на раждане: 08.02.1942
Място на раждане: гр. София
Николай Константинов Цанков Дата на раждане 08.02.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Методи Кир. Величков на 24.06.1981 г., регистриран на 03.07.1981 г. Ръководил го служител о. р. Методи Кир. Величков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-VI-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Велев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-32767. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по медицина и стоматология от 1997 г. Председател на научна комисия по медицински науки - терапевтични специалности от 2010 г.
Решение N° 2-167
от 17.04.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка ТЕКСИМ

Осведомител "Велев" Боримир Методиев Спасов

Дата на раждане: 05.05.1951
Място на раждане: гр. София
Боримир Методиев Спасов Дата на раждане 05.05.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Филип Филипов Кръстев на 24.07.1972 г., регистриран на 30.01.1974 г. Ръководил го служител о. р. Филип Филипов Кръстев; о. р. Константинов; о. р. Кольо Несторов; о. р. Боян Константинов; о. р. Огнян Цолов; о. р. Петър Джалов; о. р. Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I, управление II-Х-III, управление II-"И"-ХI, управление II-Х-I, управление II-ХI-V, управление II-ХА, управление IV-II-II, управление IV-II-I; СГУ-II РУ на МВР-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Велев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31648 и в работно дело IР-6241-4 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ и съдружник във фирма –длъжник СД "БОРМС", гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 316
от 22.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Велев" Кирил Тодоров Циканделов

Дата на раждане: 05.05.1955
Място на раждане: гр. Петрич
Кирил Тодоров Циканделов Дата на раждане 05.05.1955 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител ст. лейт. Юри Григоров Смуков и майор Льонов на 30.06.1987 г., регистриран на 05.08.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Юри Григоров Смуков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Петрич Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Велев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; лично дело IА-2983 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Петрич, издигнат от ПП "Зелена партия" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Кирил Тодоров Циканделов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2-137
от 13.02.2013 г.
община Несебър

Агент "Велев" Иван Минчев Цанев

Дата на раждане: 14.10.1962
Място на раждане: гр. Плачковци
Иван Минчев Цанев Дата на раждане 14.10.1962 г. Място на раждане гр. Плачковци Вербувал го служител о. р. Веселин Асенов Марчев на 10.11.1981 г., регистриран на 13.11.1981 г. Ръководил го служител о. р. Веселин Асенов Марчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Велев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-758 (Гб); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 26/ 06.03.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-758 (Гб) (налично); протокол рег. № 25/ 06.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-289 (Гб). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. кмет на общината от 15.11.2006 г. до 13.03.2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Велев" Кирил Тодоров Циканделов

Дата на раждане: 05.05.1955
Място на раждане: гр. Петрич
Кирил Тодоров Циканделов Дата на раждане 05.05.1955 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител ст. лейт. Юри Григоров Смуков и майор Льонов на 30.06.1987 г., регистриран на 05.08.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Юри Григоров Смуков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Петрич Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Велев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; лично дело IА-2983 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на общ. Петрич, издигнат от ПП "Зелена партия" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Кирил Тодоров Циканделов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Велев" Иван Стоев Желязков

Дата на раждане: 15.04.1945
Място на раждане: с. Малка детелина, обл. Стара Загора
Иван Стоев Желязков Дата на раждане 15.04.1945 г. Място на раждане с. Малка детелина, обл. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Димитър Благоев Захариев на 29.01.1964 г., регистриран на 11.02.1964 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Благоев Захариев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Велев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1965 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "БИРЕНА БОРСА-СТАРА ЗАГОРА" ООД, гр. Стара Загора /"БИРЕНА БОРСА" ООД - по бюлетина/ За Иван Стоев Желязков липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3.
Решение N° 173
от 01.12.2010
Държавна агенция Национална сигурност

Агент "Велев" Лъчезар Гогов Михов

Дата на раждане: 27.04.1962
Място на раждане: гр. Хасково
Лъчезар Гогов Михов Дата на раждане 27.04.1962 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител о. р. Бончо Гигов Димитров на 28.10.1981 г., регистриран на 05.11.1981 г. Ръководил го служител о. р. Бончо Гигов Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Велев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № КА-552/ 27.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1506 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Главен експерт

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: