Агент "Бонев" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Бонев намери 17 резултата / The search @pseudo Бонев found 17 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-104
от 12.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Търговище

Агент "Бонев" Антоанет Николаев Атанасов

Дата на раждане: 03.09.1959
Място на раждане: гр. Попово
Антоанет Николаев Атанасов Дата на раждане 03.09.1959 г. Място на раждане гр. Попово Вербувал го служител ст. лейт. Стоян Цонев Цонев на 28.03.1989 г., регистриран на 18.04.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стоян Цонев Цонев; майор Дамян Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОбУ на МВР-Попово-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бонев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1469 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Попово, издигнат от ВМРО- Българско национално движение Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Антоанет Николаев Атанасов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-1040
от 12.09.2017 г.
Българска федерация по борба

Агент "Бонев" Йордан Георгиев Григоров

Дата на раждане: 28.06.1948
Място на раждане: гр. Пловдив
Йордан Георгиев Григоров Дата на раждане 28.06.1948 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител вербуван на 19.03.1977 г., регистриран на 04.04.1977 г. Ръководил го служител ст. лейт. Христо Ковачев; о. р. Цеко Виденов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ІІІ-І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бонев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол от 29.11.1991 г. за унищожаване документите на аг. "Бонев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 02.07.1997 г. до 10.02.1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Йордан Георгиев Григоров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 183/ 09.02.2011 г. - БНТ - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Агент "Бонев" Вельо Стоянов Горанов

Дата на раждане: 22.01.1946
Място на раждане: гр. Стара Загора
Вельо Стоянов Горанов Дата на раждане 22.01.1946 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител кап. Стефан Тенев Тенев на 24.06.1986 г., регистриран на 26.08.1986 г. Ръководил го служител кап. Стефан Тенев Тенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-VI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бонев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33314; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма – длъжник – "ДВИЖЕНИЕ" ООД, гр. София Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-759/ 08.11.2016 г. – длъжници към ТБ "Кредит експрес" АД Обявява установената и обявена с решение 2-89/ 17.10.2012 г. – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-701
от 16.09.2016 г.
община Нова Загора

Агент; секретен сътрудник "Бонев; Бъров (Бързов)" Стефан Иванов Казаков

Дата на раждане: 06.09.1952
Място на раждане: гр. Нова Загора
Стефан Иванов Казаков Дата на раждане 06.09.1952 г. Място на раждане гр. Нова Загора Вербувал го служител ст. лейт. Живко Георгиев Желев на 13.12.1984 г., регистриран на 20.12.1984 г.; регистриран в ПГУ на 30.12.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Живко Георгиев Желев; полк. Георги Д. Вапирев; ст. лейт. Данчо Н. Костадинов; о. р. Цветан Маринов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на управление VI; ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Бонев; Бъров (Бързов) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка - 2 бр., съдържащи се в лично дело IА-790 (Сл) МФ и в дело Ф1, а.е. 6586; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 4 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 07.11.2003 г. до 10.07.2006 г. Обявява установената и обявена с решение № 152/ 20.07.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Бонев" Димитър Кирилов Бошняков

Дата на раждане: 27.10.1958
Място на раждане: с. Крайници, обл. Кюстендил
Димитър Кирилов Бошняков Дата на раждане 27.10.1958 г. Място на раждане с. Крайници, обл. Кюстендил Вербувал го служител кап. Иван Петров Нелов на 19.09.1977 г., регистриран на 29.09.1977 г. Ръководил го служител кап. Иван Петров Нелов; о. р. Серафим Маноилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-I; ОУ на МВР-Кюстендил-ДС-Ст. Димитров Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бонев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1205 (Кн) МФ и в работно дело IР-9215; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Червен брег, общ. Дупница, издигнат от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Кирилов Бошняков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 126/ 21.04.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Бонев" Антоанет Николаев Атанасов

Дата на раждане: 03.09.1959
Място на раждане: гр. Попово
Антоанет Николаев Атанасов Дата на раждане 03.09.1959 г. Място на раждане гр. Попово Вербувал го служител ст. лейт. Стоян Цонев Цонев на 28.03.1989 г., регистриран на 18.04.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стоян Цонев Цонев; майор Дамян Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОбУ на МВР-Попово-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бонев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1469 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от коалиция "ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО" в 28-и МИР-Търговище Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Антоанет Николаев Атанасов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-623
от 10.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Плевен

Резидент "Бонев" Веселин Спасов Кокарешков

Дата на раждане: 21.05.1958
Място на раждане: гр. Плевен
Веселин Спасов Кокарешков Дата на раждане 21.05.1958 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител кап. Ваньо Янев на 15.03.1985 г., регистриран на 02.04.1985 г. Ръководил го служител кап. Ваньо Янев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Бонев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 03-55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-598 (Пл); протокол рег. № 03-56/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1668 (Пл). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в община Плевен, издигнат от ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-422
от 05.11.2014 г.
община Кирково

Агент "Бонев" Кязим Юсеин Мехмед

Дата на раждане: 15.03.1960
Място на раждане: с. Кукуряк, обл. Кърджали
Кязим Юсеин Мехмед Дата на раждане 15.03.1960 г. Място на раждане с. Кукуряк, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Димитър Панайотов на 02.04.1985 г., регистриран на 23.04.1985 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Панайотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бонев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 89/ 29.01.1990 г. за унищожаване на материали на "Бонев"; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делото на с.с. "Бонев"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 13.10.1991 г. до 29.10.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Бонев " Кязим Юсеин Мехмед

Дата на раждане: 15.03.1960
Място на раждане: С. Кукуряк, обл. Кърджали
Кязим Юсеин Мехмед Дата на раждане 15.03.1960 г. Място на раждане С. Кукуряк, обл. Кърджали Вербувал го служител Димитър Панайотов на 02.04.1985 г. Ръководил го служител Димитър Панайотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 6 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бонев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 89/ 29.01.1990 г. за унищожаване на материали на "Бонев"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Кирково, издигнат от ПП ”НИЕ”
Решение N° 2-191
от 11.06.2013 г.
община Велико Търново

Агент "Бонев" Стефан Илиев Цуцов

Дата на раждане: 06.04.1956
Място на раждане: гр. Пещера
Стефан Илиев Цуцов Дата на раждане 06.04.1956 г. Място на раждане гр. Пещера Вербувал го служител о. р. Валентин Йорданов на 07.09.1984 г., регистриран на 27.09.1984 г. Ръководил го служител о. р. Валентин Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бонев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 24/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване лично дело IА-3146 (В.Т.); протокол рег. № 28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-802 (В.Т.). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност ВрИД кмет на кметство Малки чифлик от 29.09.2003 г. до 10.11.2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1063
от 26.09.2017 г.
община Тунджа

Агент "Бонев" Динчо Иванов Динев

Дата на раждане: 04.08.1951
Място на раждане: с. Бояджик, обл. Ямбол
Динчо Иванов Динев Дата на раждане 04.08.1951 г. Място на раждане с. Бояджик, обл. Ямбол Вербувал го служител вербуван на 25.03.1986 г., регистриран на 31.03.1986 г. Ръководил го служител лейт. Димитър Георгиев Ковачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бонев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-2520 (Яб); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Гълъбинци от 09.1990 г. до 08.1991 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Динчо Иванов Динев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-610
от 18.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Кюстендил

Агент "Бонев" Димитър Кирилов Бошняков

Дата на раждане: 27.10.1958
Място на раждане: с. Крайници, обл. Кюстендил
Димитър Кирилов Бошняков Дата на раждане 27.10.1958 г. Място на раждане с. Крайници, обл. Кюстендил Вербувал го служител кап. Иван Петров Нелов на 19.09.1977 г., регистриран на 29.09.1977 г. Ръководил го служител кап. Иван Петров Нелов; о. р. Серафим Маноилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-I; ОУ на МВР-Кюстендил-ДС-Ст. Димитров Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бонев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1205 (Кн) МФ и в работно дело IР-9215; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Дупница, издигнат от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Кирилов Бошняков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Бонев" Вельо Стоянов Горанов

Дата на раждане: 22.01.1946
Място на раждане: гр. Стара Загора
Вельо Стоянов Горанов Дата на раждане 22.01.1946 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител кап. Стефан Тенев Тенев на 24.06.1986 г., регистриран на 26.08.1986 г. Ръководил го служител кап. Стефан Тенев Тенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-VI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бонев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33314; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник "ДВИЖЕНИЕ" ООД, гр. София Обявява установената и обявена с решение № 2-188/ 05.06.2013 г. – "УниКредит Булбанк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Бонев" Тодор Светозаров Тодоров

Дата на раждане: 01.08.1953
Място на раждане: гр. Ямбол
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Бонев" Вельо Стоянов Горанов

Дата на раждане: 22.01.1946
Място на раждане: гр. Стара Загора
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Сътрудник "Бонев" Борислав Николаев Николов

Дата на раждане: 27.09.1963
Място на раждане: гр. София
Борислав Николаев Николов Дата на раждане 27.09.1963 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван на 05.07.1987 г. Ръководил го служител кап. Иван Соколов; ст. лейт. Стоян Милушев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Бонев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 21121; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 17.07.2006 г. до 01.09.2008 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Борислав Николаев Николов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 180/ 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Бонев" Антоанет Николаев Атанасов

Дата на раждане: 03.09.1959
Място на раждане: гр. Попово
Антоанет Николаев Атанасов Дата на раждане 03.09.1959 г. Място на раждане гр. Попово Вербувал го служител ст. лейт. Стоян Цонев Цонев на 28.03.1989 г., регистриран на 18.04.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стоян Цонев Цонев; майор Дамян Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОбУ на МВР-Попово-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бонев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1469 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от ПП "ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" в 28-и МИР-Търговище Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Антоанет Николаев Атанасов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: