Агент "Благовест" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Благовест намери 9 резултата / The search @pseudo Благовест found 9 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-16
от 14.06.2012 г.
Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий

Агент; резидент "Благовест" Иван Харалампиев Иванов

Дата на раждане: 11.11.1946
Място на раждане: гр. Кюстендил
Иван Харалампиев Иванов Дата на раждане 11.11.1946 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Никола Димитров на 06.11.1979 г., регистриран на 15.11.1979 г. Ръководил го служител о. р. Никола Димитров; о. р. Стефан Пачиков; о. р. Георги Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; резидент Псевдоними Благовест Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. 1784/ 05.04.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на "Благовест". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ректор от 22.12.2006 г. до м. май 2007 г.
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Агент "Благовест" Николай Любомиров Конакчиев

Дата на раждане: 30.09.1942
Място на раждане: с. Джулюница, обл. Велико Търново
Николай Любомиров Конакчиев Дата на раждане 30.09.1942 г. Място на раждане с. Джулюница, обл. Велико Търново Вербувал го служител Лейт. Ботьо Любенов Гелев на 14.01.1974 г., регистриран на 06.03.1974 г. Ръководил го служител Лейт. Ботьо Любенов Гелев; о. р. Бл. Благоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Благовест Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-35374. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. програмен директор от 03.05.1994 г. до 30.09.1995 г. Ръководител направление от 01.10.1995 г. до 02.07.1997 г.
Решение N° 2-641
от 20.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Смолян

Агент "Благовест" Андрей Кузманов Кузманов

Дата на раждане: 14.07.1959
Място на раждане: с. Гълъбово, обл. Смолян
Андрей Кузманов Кузманов Дата на раждане 14.07.1959 г. Място на раждане с. Гълъбово, обл. Смолян Вербувал го служител Кап. Дичо Г. Станчев на 06.06.1980 г., регистриран на 19.06.1980 г. Ръководил го служител Кап. Дичо Г. Станчев; кап. Тодор В. Герчеговски; лейт. Тодор Стоянов Трифонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Благовест Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег дневник; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело ІА-1807 (См); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Баните, издигнат от Партия "Българска социалдемокрация" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-259/ 20.11.2013 г. – училища по Закона за народната просвета - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-586
от 08.12.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Велико Търново

Агент; резидент "Благовест" Иван Харалампиев Иванов

Дата на раждане: 11.11.1946
Място на раждане: гр. Кюстендил
Иван Харалампиев Иванов Дата на раждане 11.11.1946 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Никола Димитров на 06.11.1979 г., регистриран на 15.11.1979 г. Ръководил го служител о. р. Никола Димитров; о. р. Стефан Пачиков; о. р. Георги Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; резидент Псевдоними Благовест Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1784/ 05.04.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на "Благовест". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Велико Търново, издигнат от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ТЪРНОВГРАД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-191/ 11.06.2013 г. – община Велико Търново Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Благовест" Андрей Кузманов Кузманов

Дата на раждане: 14.07.1959
Място на раждане: с. Гълъбово, обл. Смолян
Андрей Кузманов Кузманов Дата на раждане 14.07.1959 г. Място на раждане с. Гълъбово, обл. Смолян Вербувал го служител Кап. Дичо Г. Станчев на 06.06.1980 г., регистриран на 19.06.1980 г. Ръководил го служител Кап. Дичо Г. Станчев; кап. Тодор В. Герчеговски; лейт. Тодор Стоянов Трифонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Благовест Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег дневник; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело ІА-1807 (См); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Гълъбово, общ. Баните, издигнат от Партия "Българска социалдемокрация" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Благовест " Андрей Кузманов Кузманов

Дата на раждане: 14.07.1959
Място на раждане: С. Гълъбово, обл. Смолян
Андрей Кузманов Кузманов Дата на раждане 14.07.1959 г. Място на раждане С. Гълъбово, обл. Смолян Вербувал го служител Кап. Дичо Г. Станчев на 06.06.1980 г. Ръководил го служител Кап. Дичо Г. Станчев; кап. Тодор В. Герчеговски; лейт. Тодор Стоянов Трифонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Благовест Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-1807 (См); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Баните, издигнат от БСП Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г.
Решение N° 2-191
от 11.06.2013 г.
община Велико Търново

Агент; резидент "Благовест" Иван Харалампиев Иванов

Дата на раждане: 11.11.1946
Място на раждане: гр. Кюстендил
Иван Харалампиев Иванов Дата на раждане 11.11.1946 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Никола Димитров на 06.11.1979 г., регистриран на 15.11.1979 г. Ръководил го служител о. р. Никола Димитров; о. р. Стефан Пачиков; о. р. Георги Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; резидент Псевдоними Благовест Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. 1784/ 05.04.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на "Благовест". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 10.11.2003 г. до 08.11.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Благовест" Николай Любомиров Конакчиев

Дата на раждане: 30.09.1942
Място на раждане: с. Джулюница, обл. Велико Търново
Николай Любомиров Конакчиев Дата на раждане 30.09.1942 г. Място на раждане с. Джулюница, обл. Велико Търново Вербувал го служител Лейт. Ботьо Любенов Гелев на 14.01.1974 г., регистриран на 06.03.1974 г. Ръководил го служител Лейт. Ботьо Любенов Гелев; о. р. Бл. Благоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Благовест Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-35374. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Водещ на предаване в "7 ДНИ ТВ" АД Обявен с решение № 54/ 26.11.2008 г. – БНТ "СИГНАЛ ПЛЮС" ЕООД Проверено е 1 лице. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "СИНЕМАК ТВ" ООД Проверени са 3 лица. Комисията не установи принадлежност. "СИП – КАБЕЛНЕТ" ООД Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност. "СКАЙ ПЕТРОЛЕУМ" ЕООД Проверени са 7 лица. Комисията не установи принадлежност. "СКАЙНЕТ" ООД Проверени са 7 лица. Комисията не установи принадлежност. “СКАТ” ООД Проверени са 36 лица. Единадесет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 2-91
от 23.10.2012 г.
Военна академия Георги Стойков Раковски

Резидент "Благовест" Георги Благов Торнев

Дата на раждане: 06.05.1953
Място на раждане: гр. Съединение
Георги Благов Торнев Дата на раждане 06.05.1953 г. Място на раждане гр. Съединение Вербувал го служител кап. Христо Атанасов Ковачев на 30.10.1978 г., регистриран на 16.11.1978 г. Ръководил го служител кап. Христо Атанасов Ковачев; о. р. Борислав Филипов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Благовест Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33652; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник декан на факултет "Национална сигурност и отбрана" от 20.07.2009 г. до 06.05.2010 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: