Агент "Балкански" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Балкански намери 4 резултата / The search @pseudo Балкански found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 297
от 12.01.2012
Агенция по заетостта

Агент; съдържател на явочна квартира "Балкански; Център" Цоко Йосифов Цоков

Дата на раждане: 21.07.1938
Място на раждане: гр. Видин
Цоко Йосифов Цоков Дата на раждане 21.07.1938 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал го служител о. р. Цветан Горанов Цеков на 19.12.1958 г., регистриран на 07.01.1959 г.; възстановен от о. р. Николай Рачев на 12.12.1988 г., регистриран на 15.12.1988 г. Ръководил го служител о. р. Цветан Горанов Цеков; о. р. Николай Рачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-V; ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Балкански; Център Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; - 2 бр.; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол № 1380/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА.-35325; протокол рег. № 1436/ 05.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Център". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел в ДБТ-Видин от 01.04.1996 г. до 22.07.1998 г. Комисията е установила принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 9 /девет/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от закона. Приложение 1 лице, за което не е извършена проверка ДБТ Сливен Гочо Христов Стоев   Началник Бюро по труда 01.01.1990 г. 7.07.1992 г. Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов.....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов.................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров…………………… 2. Валери Георгиев Кацунов....…………………. 3. Татяна Колева Кирякова……………………. 4. Тодор Илиев Трифонов…………………….. Решение № 297/ 12.01.2012 г.
Решение N° 2-518
от 09.06.2015 г.
община Трън

Агент "Балкански" Петър Димитров Михов

Дата на раждане: 12.07.1941
Място на раждане: с. Ерул, обл. Перник
Петър Димитров Михов Дата на раждане 12.07.1941 г. Място на раждане с. Ерул, обл. Перник Вербувал го служител о. р. Йордан Давидков Арабаджийски на 25.04.1960 г., регистриран на 15.03.1964 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Давидков Арабаджийски; о. р. Вангел Кирилов Васев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Балкански Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-744 (Пк) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Ерул от м. ноември 1995 г. до м. ноември 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-331
от 24.03.2014 г.
Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий

Агент "Балкански; Шнайдер" Николай Стефанов Шиваров

Дата на раждане: 28.08.1930
Място на раждане: гр. София
Николай Стефанов Шиваров Дата на раждане 28.08.1930 г Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Васил Иванов Вутов на 28.09.1967 г., регистриран на 30.09.1967 г.; регистриран в ПГУ на 22.11.1967 г. Ръководил го служител о. р. Васил Иванов Вутов; о. р. Кирил Котов; лейт. Тодор Таков Рибаров; о. р. Любен Точев; о. р. Светослав Тодоров; о. р. Боне Бонев; о. р. Христо Стронгелов; о. р. Тиню Ст. Караславов; о. р. Симеон Ив. Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VIII-III, управление VI-III-III, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Балкански; Шнайдер Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в работно дело IР-11611 и в лично и в работно дело Ф1, а.е. 4586 – 3 тома; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1995 г. до 2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Балкански" Петър Иванов Вучков

Дата на раждане: 02.09.1938
Място на раждане: гр. Варна
Петър Иванов Вучков Дата на раждане 02.09.1938 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител Вербуван на 14.01.1957 г., възстановен от о. р. Владимир Сапунджиев на 30.06.1986 г., регистриран на 12.08.1986 г. Ръководил го служител о. р. Иван Стоянов Янкулов; о. р. Владимир Сапунджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VII; ; управление II-VIII-I; СГУ на МВР-ДС-VI-II по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Балкански Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-679; работно дело IР-138; писмо вх. № 2240/ 1990 г. с искане "да се унищожат регистрационните картони" на аг. "Балкански". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Водещ на рубрика в БНТ "БОЛКАН НЮЗ КОРПОРЕЙШЪН" ЕАД Проверени са 16 лица. Комисията не установи принадлежност. СД "БОНЕВ И СЪДРУЖИЕ" Проверени са 5 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "БОНСИМА" ООД Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност. "БОТЕВГРАДСКИ ВЕСТИ" ЕООД Проверени са 3 лица. Комисията не установи принадлежност. СД “БРАТЯ БЕЕВИ” Проверени са 6 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "БУЛГА МЕДИА" ЕООД Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. "БУЛСАТ" ООД Проверени са 4 лица. Комисията не установи принадлежност. "БУЛСАТКОМ" АД Проверени са 4 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "БУМЕРАНГ 94"ООД Проверени са 2 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "БУМЕРАНГ ФМ"ЕООД Проверени са 3 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "БЪЛГАРИЯ КАБЕЛ ТВ" ООД Проверени са 12 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: