Агент "Алексиев" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Алексиев намери 12 резултата / The search @pseudo Алексиев found 12 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 312
от 13.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Стара Загора

Агент "Алексиев" Ганчо Димитров Ганчев

Дата на раждане: 03.01.1958
Място на раждане: гр. Нова Загора
Ганчо Димитров Ганчев Дата на раждане 03.01.1958 г. Място на раждане гр. Нова Загора Вербувал го служител ст. лейт. Вълю Илиев на 10.09.1978 г., регистриран на 03.10.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Вълю Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Алексиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 77/ 16.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-977; протокол рег. № 76/ 16.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-581. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Раднево, издигнат от ПП "НДСВ" Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители
Решение N° 2-658
от 31.05.2016 г.
община Кубрат

Съдържател на явочна квартира; резидент "Латинка; Алексиев" Росен Николов Ненков

Дата на раждане: 17.01.1954
Място на раждане: гр. Крумовград
Росен Николов Ненков Дата на раждане 17.01.1954 г. Място на раждане гр. Крумовград Вербувал го служител о. р. Веселин Василев Ненков на 29.03.1985 г., регистриран на 15.08.1985 г. Ръководил го служител о. р. Веселин Василев Ненков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира; резидент Псевдоними Латинка; Алексиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-127 (Рз) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол от 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-127 (Рз) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Кмет на община Кубрат от 13.11.1995 до 01.11.1999 г.
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Алексиев" Ганчо Димитров Ганчев

Дата на раждане: 03.01.1958
Място на раждане: гр. Нова Загора
Ганчо Димитров Ганчев Дата на раждане 03.01.1958 г. Място на раждане гр. Нова Загора Вербувал го служител ст. лейт. Вълю Илиев на 10.09.1978 г., регистриран на 03.10.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Вълю Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Алексиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 77/ 16.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-977; протокол рег. № 76/ 16.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-581. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "НДСВ" в 27-и ИР-Стара Загора
Решение N° 37
от 10.06.2008
държавни агенции и държавни комисии

Съдържател на явочна квартира; Агент "Мечта; Алексиев" Венелин Стоянов Праматаров

Дата на раждане: 17.05.1940
Място на раждане: Гр. София
Венелин Стоянов Праматаров Дата на раждане 17.05.1940 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Вербуван през 1973 г., възстановен от Веселин Вутов на 29.04.1983 г., регистриран на 13.05.1983 г. Ръководил го служител Веселин Вутов; Стоян Кузманов; Алекс Дамянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-05-01; ДС, управление 06-02-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Мечта; Алексиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-15689; протокол № 67/ 1989 г. за унищожаване на дело IЯ-2041 Я/К "Мечта"; писмо вх. № 1015/ 27.02.1990 г. за унищожаване на личното и работното (налично) дело на "Алексиев"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1301/ 26.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник кабинет на министъра на младежта и спорта от 01.01.2003 г. до 16.08.2005 г.
Решение N° 2-92
от 23.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Ямбол

Агент "Алексиев" Иван Йорданов Георгиев

Дата на раждане: 01.01.1943
Място на раждане: с. Недялско, обл. Ямбол
Иван Йорданов Георгиев Дата на раждане 01.01.1943 г. Място на раждане с. Недялско, обл. Ямбол Вербувал го служител о. р. Иван Георгиев Йорданов на 03.11.1967 г., регистриран на 10.11.1967 г. Ръководил го служител о. р. Иван Георгиев Йорданов; о. р. Петко Плачков; о. р. Иван Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-3 армия-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Алексиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 82/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-22279 и работно дело IР-6252. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Тунджа, издигнат от ПП "Национален фронт за спасение на България" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Алексиев" Иван Йорданов Георгиев

Дата на раждане: 01.01.1943
Място на раждане: с. Недялско, обл. Ямбол
Иван Йорданов Георгиев Дата на раждане 01.01.1943 г. Място на раждане с. Недялско, обл. Ямбол Вербувал го служител о. р. Иван Георгиев Йорданов на 03.11.1967 г., регистриран на 10.11.1967 г. Ръководил го служител о. р. Иван Георгиев Йорданов; о. р. Петко Плачков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-3 армия-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Алексиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 82/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-22279 и работно дело IР-6252. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Кандидат за кмет на община Тунджа, издигнат от НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-92/ 23.10.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Алексиев" Иван Йорданов Георгиев

Дата на раждане: 01.01.1943
Място на раждане: с. Недялско, обл. Ямбол
Иван Йорданов Георгиев Дата на раждане 01.01.1943 г. Място на раждане с. Недялско, обл. Ямбол Вербувал го служител о. р. Иван Георгиев Йорданов на 03.11.1967 г., регистриран на 10.11.1967 г. Ръководил го служител о. р. Иван Георгиев Йорданов; о. р. Петко Плачков; о. р. Иван Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-3 армия-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Алексиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 82/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-22279 и работно дело IР-6252. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от коалиция "ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО" в 31-и МИР-Ямбол Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-92/ 23.10.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-137
от 13.02.2013 г.
община Несебър

Агент "Алексиев" Иван Георгиев Ербакамов

Дата на раждане: 18.04.1939
Място на раждане: с. Момина църква, обл. Бургас
Иван Георгиев Ербакамов Дата на раждане 18.04.1939 г. Място на раждане с. Момина църква, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Васил Петров Вълчев на 21.03.1959 г., регистриран на 01.04.1959 г. Ръководил го служител о. р. Васил Петров Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Алексиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1304/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-36188; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1991 г. Обявява установената и обявена с решение № 305/ 31.01.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Агент "Алексиев" Иван Георгиев Ербакамов

Дата на раждане: 18.04.1939
Място на раждане: с. Момина църква, обл. Бургас
Иван Георгиев Ербакамов Дата на раждане 18.04.1939 г. Място на раждане с. Момина църква, обл. Бургас Вербувал го служител Васил Петров Вълчев на 21.03.1959 г., регистриран на 01.04.1959 г. Ръководил го служител Васил Петров Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Алексиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1304/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-36188; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Държавна дивечовъдна станция-Несебър от 10.11.1989 г. до 03.06.1999 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Алексиев" Иван Йорданов Георгиев

Дата на раждане: 01.01.1943
Място на раждане: с. Недялско, обл. Ямбол
Иван Йорданов Георгиев Дата на раждане 01.01.1943 г. Място на раждане с. Недялско, обл. Ямбол Вербувал го служител о. р. Иван Георгиев Йорданов на 03.11.1967 г., регистриран на 10.11.1967 г. Ръководил го служител о. р. Иван Георгиев Йорданов; о. р. Петко Плачков; о. р. Иван Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-3 армия-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Алексиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 82/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-22279 и работно дело IР-6252. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Кандидат за кмет на с. Безмер, общ. Тунджа, издигнат от ПП "Национален фронт за спасение на България"
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Алексиев" Иван Йорданов Георгиев

Дата на раждане: 01.01.1943
Място на раждане: с. Недялско, обл. Ямбол
Иван Йорданов Георгиев Дата на раждане 01.01.1943 г. Място на раждане с. Недялско, обл. Ямбол Вербувал го служител о. р. Иван Георгиев Йорданов на 03.11.1967 г., регистриран на 10.11.1967 г. Ръководил го служител о. р. Иван Георгиев Йорданов; о. р. Петко Плачков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-3 армия-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Алексиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 82/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-22279 и работно дело IР-6252. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Кандидат за общински съветник в община Тунджа, издигнат от НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-92/ 23.10.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Резидент "Алексиев" Георги Станимиров Кирилов

Дата на раждане: 15.06.1944
Място на раждане: с. Долна Секирна, обл. Перник
Георги Станимиров Кирилов Дата на раждане 15.06.1944 г. Място на раждане с. Долна Секирна, обл. Перник Вербувал го служител о. р. Павлин Борисов Богданов на 08.12.1981 г., регистриран на 22.12.1981 г. Ръководил го служител о. р. Павлин Борисов Богданов; о. р. Й. Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Алексиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1490 (Пк) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол № 1/ 22.02.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на "Алексиев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Долна Секирна до м. ноември 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: