Агент "Алберт" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Алберт намери 2 резултата / The search @pseudo Алберт found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент; секретен сътрудник "Алберт" Георги Стоянов Коритаров

Дата на раждане: 10.05.1959
Място на раждане: гр. София
Георги Стоянов Коритаров Дата на раждане 10.05.1959 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Димитър Димитров на 01.06.1979 г. в управление VI-II-I, регистриран на 20.06.1979 г.; лейт. Данаил Найденов Сарафидов в ПГУ на 27.03.1984 г., регистриран на 26.04.1984 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Димитров; лейт. Данаил Найденов Сарафидов; о. р. Димитър Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I; ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Алберт Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4; лично и работно дело Ф1, а. е. 4667; работно дело IР-12224; протокол рег. № IV 468/ 18.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30917; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-18601/ 22.10.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Политически коментатор в "Нова телевизия" АД "ОБЕДИНЕНИ КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ - ОКО" ООД Проверени са 6 лица. Седем лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА ИСПЕРИХ (медия) Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА СВОГЕ (медия) Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК - “ОБЩЕСТВЕНА ТЕЛЕВИЗИЯ КАЗАНЛЪК – ОТК” Проверени са 2 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА - ОБЩИНСКО РАДИО "БЯЛА СЛАТИНА" Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА ВРАЦА (медия) Проверени са 6 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 338
от 28.03.2012
Русенски университет Ангел Кънчев

Доверително лице, Агент "Алберт" Аврам Сабетай Леви

Дата на раждане: 12.08.1951
Място на раждане: гр. София
Аврам Сабетай Леви Дата на раждане 12.08.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Николай Стефанов Димитров на 11.03.1988 г., регистриран на 28.03.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Николай Стефанов Димитров; майор Петър Камбуров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверително лице, агент Псевдоними Алберт Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3847 (Рс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 22.12.2006 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Аврам Сабетай Леви към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: