Агент "Янев" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Янев намери 13 резултата / The search @pseudo Янев found 13 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Янев" Александър Емилов Юлиянов

Дата на раждане: 30.12.1968
Място на раждане: гр. Кърджали
Александър Емилов Юлиянов Дата на раждане 30.12.1968 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител о. р. Борислав Ботев на 27.06.1985 г., регистриран на 30.07.1985 г. Ръководил го служител о. р. Борислав Ботев; ст. лейт. Чернинков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Ардино; ДС, управление III; ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-15791; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1835 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Стара Загора“ ЕАД; Член на Съвета на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. Стоян Киркович“ АД – гр. Стара Загора Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Александър Емилов Юлиянов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената с решение № 151/ 13.07.2010 г. – чл. 31, ал. 1, т. 2 - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 206
от 05.04.2011
община Гърмен

Агент "Янев" Хилми Ризов Мехмедов

Дата на раждане: 06.10.1932
Място на раждане: с. Хвостяне, обл. Благоевград
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Янев " Димо Пеев Влахов

Дата на раждане: 19.08.1940
Място на раждане: С. Киевци, обл. Габрово
Димо Пеев Влахов Дата на раждане 19.08.1940 г. Място на раждане С. Киевци, обл. Габрово Вербувал го служител Лейт. Кольо Желев Колев на 25.06.1975 г., регистриран на 30.06.1975 г. Ръководил го служител Лейт. Кольо Желев Колев; ст. лейт. Лальо Иванов Щерев; лейт. Владимир Николаев Радев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово, отдел ДС, отделение II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи за получени възнаграждения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-979 (Гб); протокол рег. № 25/ 06.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-926- 3 тома; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 19 Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в общ. Габрово, издигнат от Коалиция “ОБЕДИНЕНА ДЕСНИЦА” /НДСВ, СДС, ССД, ВМРО, ЗНС/
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Янев " Борис Кирилов Николов

Дата на раждане: 23.08.1947
Място на раждане: С. Полето, обл. Благоевград
Борис Кирилов Николов Дата на раждане 23.08.1947 г. Място на раждане С. Полето, обл. Благоевград Вербувал го служител Илия Атанасов Вутов на 01.02.1967 г. Ръководил го служител Илия Атанасов Вутов; Апостол Мичков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление III - 1 армия-4 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1968 г. Решение № 20/ 19.12.2007 г. 38 Кандидат за общински съветник в общ. Благоевград, издигнат от ПП "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ – ЛИДЕР" За Борис Кирилов Николов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 305
от 31.01.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Бургас

Агент "Янев" Атанас Асенов Станков

Дата на раждане: 27.12.1953
Място на раждане: с. Бяга, обл. Пазарджик
Атанас Асенов Станков Дата на раждане 27.12.1953 г. Място на раждане с. Бяга, обл. Пазарджик Вербувал го служител ст. лейт. Михаил Минчев Танев на 08.03.1983 г., регистриран на 22.03.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Михаил Минчев Танев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-607 (Бс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Несебър, издигнат от коалиция "гражданско обединение "единство""
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент; осведомител "Янев" Георги Василев Йорданов

Дата на раждане: 06.11.1943
Място на раждане: гр. Русе
Георги Василев Йорданов Дата на раждане 06.11.1943 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител подп. Димитър Миланов Иванов на 21.03.1969 г., регистриран на 31.03.1969 г. Ръководил го служител подп. Димитър Миланов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-Сливен-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Янев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28061 и работно дело IР-13556. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор до 07.04.1994 г.
Решение N° 2-345
от 13.05.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Кредитна банка

Агент "Янев" Иван Манчев Кунев

Дата на раждане: 23.03.1944
Място на раждане: гр. Карнобат
Иван Манчев Кунев Дата на раждане 23.03.1944 г. Място на раждане гр. Карнобат Вербувал го служител о. р. Желез Христов Железов на 21.10.1964 г., регистриран на 27.10.1964 г. Ръководил го служител о. р. Желез Христов Железов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ВМФ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1909 (Бс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-154 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ЯМБОЛЕН" АД, гр. Ямбол Обявява установената и обявена с решение № 2-89/ 17.10.2012 г. – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1073
от 03.10.2017 г.
община Ямбол

Агент "Янев" Иван Манчев Кунев

Дата на раждане: 23.03.1944
Място на раждане: гр. Карнобат
Иван Манчев Кунев Дата на раждане 23.03.1944 г. Място на раждане гр. Карнобат Вербувал го служител о. р. Желез Христов Железов на 21.10.1964 г., регистриран на 27.10.1964 г. Ръководил го служител о. р. Желез Христов Железов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ВМФ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1909 (Бс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-154 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-120
от 12.12.2012 г.
община Айтос

Агент "Нихат; Янев" Али Акиф Шабан

Дата на раждане: 19.02.1951
Място на раждане: с. Песнопой, обл. Кърджали
Али Акиф Шабан Дата на раждане 19.02.1951 г. Място на раждане с. Песнопой, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Владимир Стефанов Колев на 10.12.1970 г., регистриран на 23.12.1970 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Стефанов Колев; о. р. Георги Кьосев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-Русе-V; ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Нихат; Янев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1894 (Бс); протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-3299 (Бс).. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на с. Дрянковец до м. декември 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

резидент " Янев " Нено Ганчев Ненов

Дата на раждане: 20.01.1935
Място на раждане: С. Врачеш, обл. Софийска
Нено Ганчев Ненов Дата на раждане 20.01.1935 г. Място на раждане С. Врачеш, обл. Софийска Вербувал го служител Вълчан Петров, дата на регистрация 08.09.1971 г. Ръководил го служител Вълчан Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УБО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Янев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 88/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА- 23061; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Кандидат за общински съветник в общ. Ботевград, издигнат от СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ “ЗАЩИТА”
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Янев " Румен Иванов Стоянов

Дата на раждане: 22.10.1954
Място на раждане: Гр. Русе
Румен Иванов Стоянов Дата на раждане 22.10.1954 г. Място на раждане Гр. Русе Вербувал го служител Асен Славчев Иванов на 19.09.1976 г., регистриран на 08.10.1976 г. Ръководил го служител Асен Славчев Иванов; Любен Николов; Тенчо Божинов; Страхил Банчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел III, отделение II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янев Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 4; Решение № 22/ 29.01.2008 г. 120 установена принадлежността към органите по чл. 1 протокол № 74/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-28918 и работно дело IР-14560; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общински съветник в общ. Русе, издигнат от ПП "Обединение на Българските националисти "Целокупна България"
Решение N° 2-29
от 04.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Сливен

Агент "Янев" Георги Любенов Маринов

Дата на раждане: 15.11.1954
Място на раждане: гр. Сливен
Георги Любенов Маринов Дата на раждане 15.11.1954 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител лейт. Олег Георгиев Станев на 02.06.1986 г., регистриран на 11.06.1986 г. Ръководил го служител лейт. Олег Георгиев Станев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС - отд. "Икономическо" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-897 (Сл) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Сливен, издигнат от Местна коалиция "Съюз за Сливен"
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Янев" Тихомир Петков Тодоров

Дата на раждане: 17.04.1954
Място на раждане: гр. София
Тихомир Петков Тодоров Дата на раждане 17.04.1954 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Цветко Тодоров Катеринкин на 03.12.1981 г., регистриран на 10.12.1981 г. Ръководил го служител кап. Цветко Тодоров Катеринкин Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР-Ботевград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-28980 и в работно дело IР-14613; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 94/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-28980 (налично) и работно дело IР-14613 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Началник отдел ЗЖ при РВМС-Костинброд от 01.07.2003 г. до 02.06.2004 г. Началник отдел при ЦУ на БАБХ от 29.03.2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: