Агент "Филипов" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Филипов намери 20 резултата / The search @pseudo Филипов found 20 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-824
от 23.01.2017 г.
чл. 28-за Филип Иванов Пунов

Секретен сътрудник "Филипов; Филимонов" Филип Иванов Пунов

Дата на раждане: 09.04.1948
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-706
от 20.09.2016 г.
община Сливен

Агент "Филипов" Добрин Фирков Банчев

Дата на раждане: 19.10.1946
Място на раждане: гр. Сливен
Добрин Фирков Банчев Дата на раждане 19.10.1946 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител ст. лейт. Тодор Хубчев Коев на 15.06.1987 г., регистриран на 20.06.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Тодор Хубчев Коев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Филипов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-951 (Сл) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 4 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Обявява установената с решение № 2-276/ 04.12.2013 г. – чл. 31, ал. 1, т. 2 - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Агент "Филипов" Николай Ценов Тодоров

Дата на раждане: 30.01.1954
Място на раждане: с. Стубел, обл. Монтана
Николай Ценов Тодоров Дата на раждане 30.01.1954 г. Място на раждане с. Стубел, обл. Монтана Вербувал го служител кап. Петко Миков Грудански на 27.05.1986 г., регистриран на 29.05.1986 г. Ръководил го служител кап. Петко Миков Грудански Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Филипов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-359 (Вд); рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ВИДИЯ В" АД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Николай Ценов Тодоров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-203/ 03.07.2013 г. – длъжници към "СТОПАНСКА БАНКА" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-360/ 25.06.2014 г. – областните управители и заместник областните управители Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-193
от 11.06.2013 г.
Корпоративна търговска банка АД

Секретен сътрудник "Филипов" Кирил Ангелов Калинов

Дата на раждане: 14.11.1950
Място на раждане: гр. София
Кирил Ангелов Калинов Дата на раждане 14.11.1950 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Христо Драганов Илиев на 12.07.1984 г., регистриран на 18.07.1984 г.; регистриран в ПГУ на 22.02.1985 г. Ръководил го служител о. р. Христо Драганов Илиев; о. р. Александър Пръвчев; о. р. Л. Иванов; майор Васил Йорданов Василев; о. р. Краснодар Беломорски; о. р. Цвятко Димитров; о. р. Чавдар Начев; о.р. Владимир Райчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-"И"-Х-I, ПГУ-VII, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Филипов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IА-34572 и в дело Ф1, а.е. 6192; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., и обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите от 06.05.1994 г. до 19.06.2000 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-533
от 16.07.2015 г.
община Плевен

Агент "Филипов" Иван Горанов Велков

Дата на раждане: 05.01.1941
Място на раждане: с. Ралево, обл. Плевен
Иван Горанов Велков Дата на раждане 05.01.1941 г. Място на раждане с. Ралево, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Васил Томов Еленков на 30.12.1958 г., регистриран на 16.01.1959 г. Ръководил го служител о. р. Васил Томов Еленков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VIII-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Филипов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1423/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IА-40715. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Филипов " Георги Николов Колев

Дата на раждане: 03.10.1948
Място на раждане: Гр. Бургас
Георги Николов Колев Дата на раждане 03.10.1948 г. Решение № 14 / 04.09.2007 г. 19 Място на раждане Гр. Бургас Вербувал го служител Димитър Стоянов на 03.09.1980 г. Ръководил го служител Димитър Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Филипов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано обещание; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-672 (Бс) МФ Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 38-о Народно събрание
Решение N° 2-1065
от 26.09.2017 г.
Държавни дружества Министерство на финансите

Агент "Филипов" Николай Ценов Тодоров

Дата на раждане: 30.01.1954
Място на раждане: с. Стубел, обл. Монтана
Николай Ценов Тодоров Дата на раждане 30.01.1954 г. Място на раждане с. Стубел, обл. Монтана Вербувал го служител кап. Петко Миков Грудански на 27.05.1986 г., регистриран на 29.05.1986 г. Ръководил го служител кап. Петко Миков Грудански Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Филипов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-359 (Вд); рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор на "Свободна безмитна зона – Видин" ЕАД от 28.01.1998 г. до 31.12.1998 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Николай Ценов Тодоров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-203/ 03.07.2013 г. – длъжници към "СТОПАНСКА БАНКА" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-360/ 25.06.2014 г. – областните управители и заместник областните управители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-409/ 08.10.2014 г. – длъжници към Първа частна банка Обявява установената и обявена с решение № 146/ 29.06.2010 – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 283
от 16.11.2011
Министерството на земеделието и храните

Агент "Филипов" Николай Ценов Тодоров

Дата на раждане: 30.01.1954
Място на раждане: с. Стубел, обл. Монтана
Николай Ценов Тодоров Дата на раждане 30.01.1954 г. Място на раждане с. Стубел, обл. Монтана Вербувал го служител кап. Петко Миков Грудански на 27.05.1986 г., регистриран на 29.05.1986 г. Ръководил го служител кап. Петко Миков Грудански Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Филипов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-359 (Вд); рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Областна Дирекция "Земеделие" - Видин от 24.01.2002 г. до 13.11.2009 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Николай Ценов Тодоров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-580
от 24.11.2015 г.
ЗАД Алианц

Секретен сътрудник "Филипов" Кирил Ангелов Калинов

Дата на раждане: 14.11.1950
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Филипов" Таско Александров Първанов

Дата на раждане: 09.04.1946
Място на раждане: гр. София
Таско Александров Първанов Дата на раждане 09.04.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Милен Йовчев на 12.12.1983 г., регистриран на 19.12.1983 г. Ръководил го служител кап. Милен Йовчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Филипов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28179. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел до 01.04.2000 г.
Решение N° 152
от 20.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Филипов" Стефан Георгиев Чернинков

Дата на раждане: 09.04.1961
Място на раждане: гр. Сливен
Стефан Георгиев Чернинков Дата на раждане 09.04.1961 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител ст. лейт. Цапрев на 18.09.1984 г., регистриран на 26.09.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Цапрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Филипов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на РУС от 01.09.2006 г. За Стефан Георгиев Чернинков липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Агент "Филипов" Николай Ценов Тодоров

Дата на раждане: 30.01.1954
Място на раждане: с. Стубел, обл. Монтана
Николай Ценов Тодоров Дата на раждане 30.01.1954 г. Място на раждане с. Стубел, обл. Монтана Вербувал го служител кап. Петко Миков Грудански на 27.05.1986 г., регистриран на 29.05.1986 г. Ръководил го служител кап. Петко Миков Грудански Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Филипов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-359 (Вд); рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник „ВИДИЯ – В” АД, гр. Видин Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Николай Ценов Тодоров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-81/ 26.09.2012 г. - Българска търговско-промишлена палата - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник "Филипов" Николай Константинов Мартинов

Дата на раждане: 19.09.1939
Място на раждане: гр. Плевен
Николай Константинов Мартинов Дата на раждане 19.09.1939 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител о. р. Иван Коцев на 25.09.1970 г. Ръководил го служител о. р. Иван Коцев; о. р. Димитър Азлалиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Филипов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картон обр. 1 – 2 бр.; дело Ф 1, а.е. 2573. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Научен секретар в Президиума от 1990 г. Обявен с решение № 107/ 13.01.2010 г. - Национална агенция за оценяване и акредитация
Решение N° 2-130
от 23.01.2013 г.
община Бургас

Агент "Филипов" Георги Николов Колев

Дата на раждане: 03.10.1948
Място на раждане: гр. Бургас
Георги Николов Колев Дата на раждане 03.10.1948 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Димитър Стоянов на 03.09.1980 г., регистриран на 15.09.1980 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Филипов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано обещание; рег. бланка; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-672 (Бс) МФ Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Обявява установената и обявена с решение 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-188
от 05.06.2013 г.
УниКредит Булбанк АД

Секретен сътрудник "Филипов" Кирил Ангелов Калинов

Дата на раждане: 14.11.1950
Място на раждане: гр. София
Кирил Ангелов Калинов Дата на раждане 14.11.1950 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Христо Драганов Илиев на 12.07.1984 г., регистриран на 18.07.1984 г.; регистриран в ПГУ на 22.02.1985 г. Ръководил го служител о. р. Христо Драганов Илиев; о. р. Александър Пръвчев; о. р. Л. Иванов; майор Васил Йорданов Василев; о. р. Краснодар Беломорски; о. р. Цвятко Димитров; о. р. Чавдар Начев; о.р. Владимир Райчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-"И"-Х-I, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Филипов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IА-34572 и в дело Ф1, а.е. 6192; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., и обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на Българска външнотърговска банка АД от 02.07.1992 г. до 28.06.1994 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Кирил Ангелов Калинов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 143
от 16.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Осведомител "Филипов" Никола Петров Петров

Дата на раждане: 19.05.1949
Място на раждане: с. Рашково, обл. Софийска
Никола Петров Петров Дата на раждане 19.05.1949 г. Място на раждане с. Рашково, обл. Софийска Вербувал го служител о. р. Иван Манолов Йорданов на 13.04.1972 г., регистриран на 28.04.1972 г. Ръководил го служител о. р. Иван Манолов Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-Пловдив-2 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Филипов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4 Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.10.1992 г. до 20.08.1997 г. За Никола Петров Петров липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-360
от 25.06.2014 г.
областните управители и заместник областните управители

Агент "Филипов" Николай Ценов Тодоров

Дата на раждане: 30.01.1954
Място на раждане: с. Стубел, обл. Монтана
Николай Ценов Тодоров Дата на раждане 30.01.1954 г. Място на раждане с. Стубел, обл. Монтана Вербувал го служител кап. Петко Миков Грудански на 27.05.1986 г., регистриран на 29.05.1986 г. Ръководил го служител кап. Петко Миков Грудански Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Филипов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-359 (Вд); рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. областен управител на област Видин от 12.07.2013 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Николай Ценов Тодоров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-203/ 03.07.2013 г. – длъжници към "СТОПАНСКА БАНКА" Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Осведомител " Филипов " Иван Господинов Иванов

Дата на раждане: 07.03.1952
Място на раждане: с. Пет могили, обл. Сливен Решение № 18/ 25.10.2007 г. 8
Иван Господинов Иванов Дата на раждане 07.03.1952 г. Място на раждане с. Пет могили, обл. Сливен Решение № 18/ 25.10.2007 г. 8 Вербувал го служител ст. лейтенант Кольо Колев на 12.12.1971 г., регистриран на 17.12.1971 г. Ръководил го служител ст. лейтенант Кольо Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление на ДС /ВКР/ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Осведомител Псевдоними Филипов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 2891 /Ст.З/; протокол за унищожаване №5/1990 г. на работно дело І Р 768 /Ст.З/; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Кандидат за кмет на с. Пет могили, общ. Нова Загора, обл. Сливен, издигнат от ГЕРБ
Решение N° 129
от 14.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Филипов" Иван Лазаров Гаджев

Дата на раждане: 25.07.1945
Място на раждане: с. Ново Железаре, обл. Пловдив
Иван Лазаров Гаджев Дата на раждане 25.07.1945 г. Място на раждане с. Ново Железаре, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Кирил Йорданов Грамов на 22.11.1964 г., регистриран на 27.11.1964 г. Ръководил го служител о. р. Кирил Йорданов Грамов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-ХI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Филипов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1965 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 15.12.1994 г. За Иван Лазаров Гаджев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 107
от 13.01.2010
Национална агенция за оценяване и акредитация

Секретен сътрудник "Филипов" Николай Константинов Мартинов

Дата на раждане: 19.09.1939
Място на раждане: гр. Плевен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: