Агент "Узунов" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Узунов намери 9 резултата / The search @pseudo Узунов found 9 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-88
от 10.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Кюстендил

Агент "Узунов" Борислав Николов Дойчинов

Дата на раждане: 05.05.1936
Място на раждане: гр. Рила
Борислав Николов Дойчинов Дата на раждане 05.05.1936 г. Място на раждане гр. Рила Вербувал го служител Лейт. Георги Евтимов Кръстев на 13.01.1959 г. Ръководил го служител Лейт. Георги Евтимов Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление V, отдел V-7 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Узунов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА16591; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Рила, издигнат от ПП "Земеделски съюз "Ал. Стамболийски"" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Узунов " Борислав Николов Дойчинов

Дата на раждане: 05.05.1936
Място на раждане: Гр. Рила
Борислав Николов Дойчинов Дата на раждане 05.05.1936 г. Място на раждане Гр. Рила Вербувал го служител Лейт. Георги Евтимов Кръстев на 13.01.1959 г. Ръководил го служител Лейт. Георги Евтимов Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление V, отдел V-7 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Узунов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; Решение № 20/ 19.12.2007 г. 39 лично дело IА16591; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Кандидат за общински съветник в общ. Рила, издигнат от НДСВ
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Секретен " Узунчев; Узунов " Румен Михайлов Митов

Дата на раждане: 06.06.1944
Място на раждане: Гр. Хисаря
Румен Михайлов Митов Дата на раждане 06.06.1944 г. Място на раждане Гр. Хисаря Вербувал го служител Лейт. Николай Писанчев и и подп. А. Костадинов на 15.09.1986 г., Решение № 25/ 12.02.2007 г. 56 регистриран на 24.11.1986 г. Ръководил го служител Лейт. Николай Писанчев; Дебърски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Узунчев; Узунов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картон обр. 1 и 3; дело Ф1, а. е. 6836; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21405/ 30.11.2007 г.
Решение N° 2-447
от 14.01.2015 г.
община Рила София

Агент "Узунов" Борислав Николов Дойчинов

Дата на раждане: 05.05.1936
Място на раждане: гр. Рила
Борислав Николов Дойчинов Дата на раждане 05.05.1936 г. Място на раждане гр. Рила Вербувал го служител Лейт. Георги Евтимов Кръстев на 13.01.1959 г., регистриран на 05.02.1959 г. Ръководил го служител Лейт. Георги Евтимов Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление V, отдел V-7 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Узунов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА16591; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на община Рила от м. октомври 1995 г. до м. октомври 1999 г.; Общински съветник от 2003 г. до 2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-498
от 28.04.2015 г.
община Пазарджик

Агент "Узунов" Методий Йорданов Пешунов

Дата на раждане: 16.03.1945
Място на раждане: гр. Пазарджик
Методий Йорданов Пешунов Дата на раждане 16.03.1945 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Марко Андреев Бекяров на 08.07.1983 г., регистриран на 20.07.1983 г. Ръководил го служител о. р. Марко Андреев Бекяров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Узунов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Формализирана карта на рег. № 66506-"Узунов"; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 27/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване делата на агент "Узунов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Методий Йорданов Пешунов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 238
от 06.07.2011
община Белица

Агент "Узунов" Али Джемал Сеирски

Дата на раждане: 21.12.1937
Място на раждане: с. Бабяк, обл. Благоевград
Али Джемал Сеирски Дата на раждане 21.12.1937 г. Място на раждане с. Бабяк, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Никола Хр. Бозаджиев на 23.06.1964 г., регистриран на 03.07.1964 г. Ръководил го служител о. р. Никола Хр. Бозаджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Узунов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IА-643 (Бл); протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-980 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. и от 1995 г. до 1999 г.
Решение N° 2-100
от 07.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Разград

Осведомител "Узунов" Цанко Стоев Недков

Дата на раждане: 14.05.1949
Място на раждане: с. Кара Михал, обл. Разград
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Узунов " Аптула Рамаданов Халимов

Дата на раждане: 01.04.1950
Място на раждане: С. Паничково, обл. Кърджали
Аптула Рамаданов Халимов Дата на раждане 01.04.1950 г. Място на раждане С. Паничково, обл. Кърджали Вербувал го служител Владимир Бончев на 30.01.1985 г., регистриран на 11.02.1985 г. Ръководил го служител Владимир Бончев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Узунов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към Картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА-515 (Пд); Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 органите по чл. 1 доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с.Мулдава, общ. Асеновград, обл. Пловдив, издигнат от “Ред, законност и справедливост”
Решение N° 249
от 09.08.2011
Агенция Пътна инфраструктура

Секретен сътрудник "Узунчев; Узунов" Румен Михайлов Митов

Дата на раждане: 06.06.1944
Място на раждане: гр. Хисаря
Румен Михайлов Митов Дата на раждане 06.06.1944 г. Място на раждане гр. Хисаря Вербувал го служител Лейт. Николай Писанчев и и подп. А. Костадинов на 15.09.1986 г., регистриран на 24.11.1986 г. Ръководил го служител Лейт. Николай Писанчев; Дебърски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Узунчев; Узунов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картони - обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а. е. 6836; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Главен секретар от 2002 г. до 2003 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21405/ 30.11.2007 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: