Агент "Тракия" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Тракия намери 11 резултата / The search @pseudo Тракия found 11 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Съдържател на явочна квартира "Тракия" Станимир Иванов Николов

Дата на раждане: 09.05.1954
Място на раждане: гр. Харманли
Станимир Иванов Николов Дата на раждане 09.05.1954 г. Място на раждане гр. Харманли Вербувал го служител о. р. Валентин Мазнев на 20.04.1989 г., регистриран на 08.05.1989 г. Ръководил го служител о. р. Валентин Мазнев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС-Харманли Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Тракия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Управител (Главен лекар) на „Многопрофилна болница за активно лечение – Харманли“ ЕООД За Станимир Иванов Николов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Станимир Иванов Николов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-9
от 22.05.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Хасково

Съдържател на явочна квартира "Тракия" Колю Желев Грозев

Дата на раждане: 06.06.1945
Място на раждане: с. Коларово, обл. Хасково
Колю Желев Грозев Дата на раждане 06.06.1945 г. Място на раждане с. Коларово, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Атанас Вълков на 22.01.1980 г., регистриран на 05.02.1980 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Вълков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Тракия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 548/ 27.05.1990 г. за унищожаване на дело IЯ-137 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Харманли, издигнат от ПП "БСП"
Решение N° 2-561
от 05.10.2015 г.
община Раковски

Съдържател на явочна квартира "Тракия" Атанас Георгиев Дойчев

Дата на раждане: 26.04.1929
Място на раждане: с. Бачково, обл. Пловдив
Атанас Георгиев Дойчев Дата на раждане 26.04.1929 г. Място на раждане с. Бачково, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Славчо П. Славов на 21.12.1981 г., регистриран на 18.01.1982 г. Ръководил го служител о. р. Славчо П. Славов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Тракия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2947/ 27.07.1990 г. за унищожаване с протокол № 41/ 21.05.1990 г. делото на Я/К "Тракия". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 30.09.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Съдържател на явочна квартира "Тракия" Людмил Стефанов Гетов

Дата на раждане: 15.09.1935
Място на раждане: с. Бутан, обл. Враца
Людмил Стефанов Гетов Дата на раждане 15.09.1935 г. Място на раждане с. Бутан, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Васил Джангозов на 21.09.1974 г., регистриран на 08.10.1974 г. Ръководил го служител о. р. Васил Джангозов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-II-III, СГУ на МВР-ДС-II-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Тракия Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3485. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Декан до 1990 г. и от 1992 г. до 1993 г. Ръководител катедра от 1992 г. до 1993 г. Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Съдържател на явочна квартира "Тракия" Людмил Стефанов Гетов

Дата на раждане: 15.09.1935
Място на раждане: с. Бутан, обл. Враца
Людмил Стефанов Гетов Дата на раждане 15.09.1935 г. Място на раждане с. Бутан, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Васил Джангозов на 21.09.1974 г., регистриран на 08.10.1974 г. Ръководил го служител о. р. Васил Джангозов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-II-III, СГУ на МВР-ДС-II-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Тракия Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3485. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по исторически науки от 1995 г. Председател на научна комисия по исторически науки от 1997 г. Член на научна комисия по исторически науки от 2006 г. до 2009 г.
Решение N° 2-996
от 04.07.2017 г.
община Харманли

Съдържател на явочна квартира "Тракия" Антон Добрев Памуков

Дата на раждане: 16.12.1947
Място на раждане: гр. Харманли
Антон Добрев Памуков Дата на раждане 16.12.1947 г. Място на раждане гр. Харманли Вербувал го служител о. р. Стамо Стамов на 12.04.1985 г., регистриран на 23.04.1985 г. Ръководил го служител о. р. Стамо Стамов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Тракия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № КА 496/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване дело ІЯ-323 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на ИК на ОбНС Харманли до 1990 г. Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-996
от 04.07.2017 г.
община Харманли

Съдържател на явочна квартира "Тракия" Колю Желев Грозев

Дата на раждане: 06.06.1945
Място на раждане: с. Коларово, обл. Хасково
Колю Желев Грозев Дата на раждане 06.06.1945 г. Място на раждане с. Коларово, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Атанас Вълков на 22.01.1980 г., регистриран на 05.02.1980 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Вълков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Тракия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № КА 548/ 27.05.1990 г. за унищожаване на дело IЯ-137 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник от 16.10.1991 г. до 30.10.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-996
от 04.07.2017 г.
община Харманли

Съдържател на явочна квартира "Тракия" Станимир Иванов Николов

Дата на раждане: 09.05.1954
Място на раждане: гр. Харманли
Станимир Иванов Николов Дата на раждане 09.05.1954 г. Място на раждане гр. Харманли Вербувал го служител о. р. Валентин Мазнев на 20.04.1989 г., регистриран на 08.05.1989 г. Ръководил го служител о. р. Валентин Мазнев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС-Харманли Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Тракия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 551/ 08.06.1992 г. за унищожаване делото на Я/К "Тракия". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Съдържател на явочна квартира "Тракия" Иван Пенев Пенев

Дата на раждане: 02.09.1956
Място на раждане: гр. Пловдив
Иван Пенев Пенев Дата на раждане 02.09.1956 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Никола Видев на 23.08.1983 г., регистриран на 06.09.1983 г. Ръководил го служител о. р. Никола Видев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Тракия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № С 156/ 29.12.1990 г. за необходимост от унищожаване дело IЯ-509 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Начално училище "Христо Ботев" - Пловдив Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Тракия " Кольо Желев Грозев

Дата на раждане: 06.06.1945
Място на раждане: С. Коларово, обл. Хасково
Кольо Желев Грозев Дата на раждане 06.06.1945 г. Място на раждане С. Коларово, обл. Хасково Вербувал го служител Атанас Вълков на 22.01.1980 г., регистриран на 05.02.1980 г. Ръководил го служител Атанас Вълков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Тракия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 548/ 27.05.1990 г. за унищожаване на дело IЯ-137; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Харманли, издигнат от БСП, ПК"Тракия", Българска социалдемокрация
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Тракия" Владимир Николов Нитов

Дата на раждане: 27.01.1952
Място на раждане: гр. София
Владимир Николов Нитов Дата на раждане 27.01.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Сергей Савов на 25.11.1985 г., регистриран на 26.11.1985 г. Ръководил го служител о. р. Сергей Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VІ-ІХ-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Тракия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 103/ 1990 г. материалите на Я/К "Тракия". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на ВрИК – район Слатина от м. октомври 1990 г. до м. ноември 1991 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-448/ 14.01.2015 г. – приватизирани държавни и общински предприятия или обособени части от тях – Столична община - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: