Агент "Стоев" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Стоев намери 7 резултата / The search @pseudo Стоев found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Стоев " Георги Владимиров Юруков

Дата на раждане: 11.06.1955
Място на раждане: С. Илинден, обл. Благоевград
Георги Владимиров Юруков Дата на раждане 11.06.1955 г. Решение № 14 / 04.09.2007 г. 15 Място на раждане С. Илинден, обл. Благоевград Вербувал го служител Лейт. Борис Георг. Борисов на 19.04.1975 г. Ръководил го служител Лейт. Борис Георг. Борисов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление-ДС, ІV, 3 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Стоев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протоколи № 4/ 03.07.1990 г. за унищожаване на лично дело на агент "Стоев" ІА-1623 и № 2/ 10.05.1990 г. за унищожаване на работно дело на агент "Стоев" ІР-1218 Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание Народен представител в 39-о Народно събрание Народен представител в 40-о Народно събрание
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Стоев" Георги Владимиров Юруков

Дата на раждане: 11.06.1955
Място на раждане: с. Илинден, обл. Благоевград
Георги Владимиров Юруков Дата на раждане 11.06.1955 г. Място на раждане с. Илинден, обл. Благоевград Вербувал го служител Лейт. Борис Георг. Борисов на 19.04.1975 г., регистриран на 28.04.1975 г. Ръководил го служител Лейт. Борис Георг. Борисов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление-ДС, ІV, 3 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Стоев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протоколи № 4/ 03.07.1990 г. за унищожаване на лично дело на агент "Стоев" ІА-1623 и № 2/ 10.05.1990 г. за унищожаване на работно дело на агент "Стоев" ІР-1218 Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Кандидат за народен представител, издигнат от КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ в 1-и ИР-Благоевград Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент; секретен сътрудник "Стоев" Станчо Георгиев Запрянов

Дата на раждане: 27.09.1933
Място на раждане: с. Винарско, обл. Бургас
Станчо Георгиев Запрянов Дата на раждане 27.09.1933 г. Място на раждане с. Винарско, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Д. Ганев на 06.12.1979 г., регистриран на 21.12.1979 г. Ръководил го служител о. р. Д. Ганев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Стоев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1286 (Бс); предложение рег. № 2129/ 08.02.1990 г. за унищожаване дело № 55999/ 1979 г. – СС "Стоев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по агрономо-лесовъдни науки от 1992 г. Зам. председател на научна комисия по агрономия и лесовъдство от 1997 г. до 2003 г.
Решение N° 2-426
от 13.11.2014 г.
община Крумовград

Агент; секретен сътрудник "Стоев" Адем Халил Адем

Дата на раждане: 19.01.1955
Място на раждане: с. Поточница, обл. Кърджали
Адем Халил Адем Дата на раждане 19.01.1955 г. Място на раждане с. Поточница, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Иван Кирчев на 11.09.1976 г., регистриран на 01.10.1976 г. Ръководил го служител о. р. Иван Кирчев; о. р. Илия Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI; ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Стоев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол № 209/ 01.02.1990 г. за унищожаване материалите на СС "Стоев"; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС "Стоев"; протокол рег. № 61/ 61/ 22.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-854 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на ВрИК на кметство Поточница от 08.10.1990 г. до 18.10.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник "Стоев" Бранимир Филипов Петров

Дата на раждане: 29.09.1948
Място на раждане: гр. София
Бранимир Филипов Петров Дата на раждане 29.09.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Горан Йонов, регистриран на 27.03.1978 г. Ръководил го служител о. р. Горан Йонов; о. р. Леко Савов; о. р. Захари Зарков; о. р. Симеон Ляпчев; о. р. Венцислав Владимиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Стоев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 4582. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Атина от 14.08.1993 г. до 14.08.1998 г.
Решение N° 231
от 23.06.2011
община Гоце Делчев

Агент "Стоев" Георги Владимиров Юруков

Дата на раждане: 11.06.1955
Място на раждане: с. Илинден, обл. Благоевград
Георги Владимиров Юруков Дата на раждане 11.06.1955 г. Място на раждане с. Илинден, обл. Благоевград Вербувал го служител Лейт. Борис Георг. Борисов на 19.04.1975 г., регистриран на 28.04.1975 г. Ръководил го служител Лейт. Борис Георг. Борисов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление-ДС, ІV, 3 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Стоев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони обр. 4 - 2; рег. дневник; протоколи № 4/ 03.07.1990 г. за унищожаване на лично дело на агент "Стоев" ІА-1623 и № 2/ 10.05.1990 г. за унищожаване на работно дело на агент "Стоев" ІР-1218 Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник до м. август 1990 г. Секретар на ИК на ОбНС до м. октомври 1990 г. Общински съветник от ноември 1991 г. до октомври 1995 г. и от ноември 1999 г. до октомври 2003 г. Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Стоев " Стефан Кирилов Петров

Дата на раждане: 02.06.1959
Място на раждане: Гр. Дупница
Стефан Кирилов Петров Дата на раждане 02.06.1959 г. Място на раждане Гр. Дупница Вербувал го служител Иван Баймаков на 28.11.1977 г., регистриран на 09.12.1977 г. Ръководил го служител Иван Баймаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-3 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № КА-18(1)/ 04.06.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-800; протокол рег. № 18/ 04.06.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-526; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за общински съветник в общ. Дупница, издигнат от “ГЛАС ЗА ДУПНИЦА“(Новото време и двежение Гергьовден)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: