Агент "Спортист" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Спортист намери 7 резултата / The search @pseudo Спортист found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1065
от 26.09.2017 г.
Държавни дружества Министерство на финансите

Съдържател на явочна квартира "Спортист" Динко Тошев Динев

Дата на раждане: 27.09.1959
Място на раждане: гр. Симеоновград
Динко Тошев Динев Дата на раждане 27.09.1959 г. Място на раждане гр. Симеоновград Вербувал го служител о. р. Иван Комитов на 30.08.1988 г., регистриран на 06.09.1988 г. Ръководил го служител о. р. Иван Комитов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Спортист Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 548/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване дело ІЯ-154 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на "Свободна безмитна зона – Свиленград" ЕАД от 28.12.2001 г. до 27.03.2009 г. Обявява установената и обявена с решение № 110/ 09.02.2010 г. - БАН - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-970
от 13.06.2017 г.
община Симеоновград

Съдържател на явочна квартира "Спортист" Динко Тошев Динев

Дата на раждане: 27.09.1959
Място на раждане: гр. Симеоновград
Динко Тошев Динев Дата на раждане 27.09.1959 г. Място на раждане гр. Симеоновград Вербувал го служител о. р. Иван Комитов на 30.08.1988 г., регистриран на 06.09.1988 г. Ръководил го служител о. р. Иван Комитов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Спортист Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 548/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване дело ІЯ-154 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Съдържател на явочна квартира "Спортист" Емил Ангелов Димитров

Дата на раждане: 06.05.1950
Място на раждане: с. Ружинци, обл. Видин
Емил Ангелов Димитров Дата на раждане 06.05.1950 г. Място на раждане с. Ружинци, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Кокалов на 26.12.1984 г., регистриран на 10.01.1985 г. Ръководил го служител о. р. Кокалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-8РУ по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Спортист Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3531/ 24.10.1990 г. за унищожаване с протокол № 13/ 30.06.1990 г. материалите на Я/К "Спортист". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител, издигнат от ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ в 24-и ИР-София
Решение N° 2-199
от 26.06.2013 г.
община Павликени

Съдържател на явочна квартира "Спортист" Никола Димитров Николов

Дата на раждане: 01.08.1940
Място на раждане: с. Бъзовец, обл. Монтана
Никола Димитров Николов Дата на раждане 01.08.1940 г. Място на раждане с. Бъзовец, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Димитър В. Димитров на 05.03.1986 г., регистриран на 14.03.1986 г. Ръководил го служител о. р. Димитър В. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, отдел 10, отделение 02 – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Спортист Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 6; рег. бланка; лично дело № 945; доклад на Служба „Сигурност – ВП и ВКР” рег. № СС-7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Дъскот от 1999 г. до 2003 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Спортист" Никола Димитров Николов

Дата на раждане: 01.08.1940
Място на раждане: с. Бъзовец, обл. Монтана
Никола Димитров Николов Дата на раждане 01.08.1940 г. Място на раждане с. Бъзовец, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Димитър В. Димитров на 05.03.1986 г., регистриран на 14.03.1986 г. Ръководил го служител о. р. Димитър В. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, отдел 10, отделение 02 – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Спортист Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 6; рег. бланка; лично дело № 945; доклад на Служба „Сигурност – ВП и ВКР” рег. № СС-7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Дъскот, общ. Павликени, обл. Велико Търново, издигнат от ПП "Земеделски Народен Съюз" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира " Спортист " Никола Димитров Николов

Дата на раждане: 01.08.1940
Място на раждане: Павликени, обл. В.Търново
Никола Димитров Николов Дата на раждане 01.08.1940 г. Място на раждане Павликени, обл. В.Търново Вербувал го служител Димитър В. Димитров на 05.03.1986 г., регистриран на 14.03.1986 г. Ръководил го служител Димитър В. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, отдел 10, отделение 02 – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Спортист Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 картон обр. 6; рег. бланка; лично дело № 945; доклад на Служба „Сигурност – ВП и ВКР” рег. № СС- 7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Дъскот, общ. Павликени, обл. Велико Търново, издигнат от БСП
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Спортист" Петър Петков Рашков

Дата на раждане: 14.08.1947
Място на раждане: гр. Горна Оряховица
Петър Петков Рашков Дата на раждане 14.08.1947 г. Място на раждане гр. Горна Оряховица Вербувал го служител о. р. Емил Дочев Енев на 15.07.1985 г., регистриран на 22.07.1985 г. Ръководил го служител о. р. Емил Дочев Енев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Спортист Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1785/ 05.04.1990 г. за унищожаване личното дело на "Спортист". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от ПП "СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ" в 4-и МИР-Велико Търново Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: