Агент "Росен" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Росен намери 9 резултата / The search @pseudo Росен found 9 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 206
от 05.04.2011
община Гърмен

Агент "Росен" Гюнер Джелил Максуд

Дата на раждане: 05.09.1959
Място на раждане: с. Дъбница, обл. Благоевград
Гюнер Джелил Максуд Дата на раждане 05.09.1959 г. Място на раждане с. Дъбница, обл. Благоевград Вербувал го служител майор Петър Мих. Буюклиев на 22.05.1984 г., регистриран на 29.05.1984 г. Ръководил го служител майор Петър Мих. Буюклиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Росен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; лично дело IА-2159; протокол № 2 за унищожаване на работно дело IР-1770 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Секретар от 1991 г. до 1995 г.
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Осведомител; Агент "Росен; Огнян" Дончо Николаев Брайнов

Дата на раждане: 05.01.1951
Място на раждане: с. Плаково, обл. Велико Търново
Дончо Николаев Брайнов Дата на раждане 05.01.1951 г. Място на раждане с. Плаково, обл. Велико Търново Вербувал го служител о. р. Кольо Султанов на 30.12.1969 г., регистриран на 13.01.1970 г.; възстановен от о. р. Иван Василев Дерменджиев на 29.12.1985 г., регистриран на 13.01.1986 г. Ръководил го служител о. р. Кольо Султанов; о. р. Иван Василев Дерменджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-II-II; ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Росен; Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 - 6 бр. и обр. 6; лично дело IА-373 (Вн) МФ; протокол рег. № С КА-94/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-374 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на направление в митница Варна от 01.10.1997 г. до 06.08.2000 г. Н-к на отдел в митница Варна от 07.08.2000 г. до 30.11.2001 г. и Н-к на отдел и директор на РМД –Варна от 07.03.2002 г. до 30.04.2004 г. Директор на РМД – Варна от 07.03.2002 г. до 11.06.2008 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Росен" Юсеин Юсеин Юсеин

Дата на раждане: 02.11.1970
Място на раждане: гр. Айтос
Юсеин Юсеин Юсеин Дата на раждане 02.11.1970 г. Място на раждане гр. Айтос Вербувал го служител о. р. Стоил Христов Стоилов на 13.04.1988 г., регистриран на 29.04.1988 г. Ръководил го служител о. р. Стоил Христов Стоилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Росен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 4 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 1089 /Бс, обл./; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за кмет на кметство Черна могила, общ. Айтос, издигнат от Движение за права и свободи-ДПС Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-120/ 12.12.2012 г. – община Айтос Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Росен" Живко Емилов Чапъров

Дата на раждане: 25.11.1968
Място на раждане: гр. Русе
Живко Емилов Чапъров Дата на раждане 25.11.1968 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител ст. лейт. Пламен Евлогиев Пенов на 05.08.1987 г., регистриран на 12.08.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Пламен Евлогиев Пенов; о. р. Николай Енев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-IV-V, ВКР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Росен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-2124; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "Нова България" в 19-и МИР-Русе Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Росен" Юсеин Юсеин Юсеин

Дата на раждане: 02.11.1970
Място на раждане: гр. Айтос
Юсеин Юсеин Юсеин Дата на раждане 02.11.1970 г. Място на раждане гр. Айтос Вербувал го служител о. р. Стоил Христов Стоилов на 13.04.1988 г., регистриран на 29.04.1988 г. Ръководил го служител о. р. Стоил Христов Стоилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Бургас - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Росен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 4 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 1089 /Бс, обл./; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за кмет на с. Черна могила, общ. Айтос, обл. Бургас, издигнат от ПП "ДПС" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-120
от 12.12.2012 г.
община Айтос

Агент "Росен" Юсеин Юсеин Юсеин

Дата на раждане: 02.11.1970
Място на раждане: гр. Айтос
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Росен " Юсеин Юсеин Юсеин

Дата на раждане: 02.11.1970
Място на раждане: с. Ч. могила
Юсеин Юсеин Юсеин Дата на раждане 02.11.1970 г. Място на раждане с. Ч. могила Вербувал го служител Стоил Христов Стоилов на 19.04.1988 г. Ръководил го служител Стоил Христов Стоилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Бургас - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Росен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 1089 /Бс, обл./ - ДС; доклад на МВР рег. № Решение № 18/ 25.10.2007 г. 2 RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за кмет на с. Черна могила, общ. Айтос, обл. Бургас, издигнат от ДПС
Решение N° 2-142
от 27.02.2013 г.
община Царево

Агент "Росен" Илия Станчев Георгиев

Дата на раждане: 27.09.1956
Място на раждане: гр. Бургас
Илия Станчев Георгиев Дата на раждане 27.09.1956 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Тодор Димитров Браяновски на 26.05.1984 г., регистриран на 06.06.1984 г. Ръководил го служител о. р. Тодор Димитров Браяновски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-8 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Росен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 195/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-3157 (Бс); протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г.с предложение за унищожаване работно дело IР-1730 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 29.10.1999 г. до 21.05.2001г. Обявява установената и обявена с решение № 305/ 31.01.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 65
от 27.05.2009
прокурори и военни следователи

Агент "Росен" Веселин Николов Бонев

Дата на раждане: 09.06.1946
Място на раждане: Гр. Русе
Веселин Николов Бонев Дата на раждане 09.06.1946 г. Място на раждане Гр. Русе Вербувал го служител О. р. Драган Костадинов Иванов на 17.07.1964 г., регистриран на 28.07.1964 г. Ръководил го служител О. р. Драган Костадинов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС; ДС, управление III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Росен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1967 г. Публична длъжност или публична дейност Прокурор в РП-София от 01.07.1991 г. до м. 06.1993 г. За Веселин Николов Бонев липсват други данни по чл. 25, т. 3

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: