Агент "Мечта" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Мечта намери 5 резултата / The search @pseudo Мечта found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 37
от 10.06.2008
държавни агенции и държавни комисии

Съдържател на явочна квартира; Агент "Мечта; Алексиев" Венелин Стоянов Праматаров

Дата на раждане: 17.05.1940
Място на раждане: Гр. София
Венелин Стоянов Праматаров Дата на раждане 17.05.1940 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Вербуван през 1973 г., възстановен от Веселин Вутов на 29.04.1983 г., регистриран на 13.05.1983 г. Ръководил го служител Веселин Вутов; Стоян Кузманов; Алекс Дамянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-05-01; ДС, управление 06-02-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Мечта; Алексиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-15689; протокол № 67/ 1989 г. за унищожаване на дело IЯ-2041 Я/К "Мечта"; писмо вх. № 1015/ 27.02.1990 г. за унищожаване на личното и работното (налично) дело на "Алексиев"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1301/ 26.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник кабинет на министъра на младежта и спорта от 01.01.2003 г. до 16.08.2005 г.
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Мечта " Цветанка Асенова Спасова

Дата на раждане: 15.03.1942
Място на раждане: Гр. Перник Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 1
Цветанка Асенова Спасова Дата на раждане 15.03.1942 г. Място на раждане Гр. Перник Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 1 Вербувал го служител Верчо Рангелов Митов на 23.01.1985 г. Ръководил го служител Верчо Рангелов Митов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Мечта Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в общ. Перник, издигната от Коалиция "Патриотично Обединение /ОБТ, ГСНБ/" За Цветанка Асенова Спасова липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 231
от 23.06.2011
община Гоце Делчев

Съдържател на явочна квартира "Мечта" Димитър Борисов Хрисимов

Дата на раждане: 31.08.1946
Място на раждане: с. Мусомища, обл. Благоевград
Димитър Борисов Хрисимов Дата на раждане 31.08.1946 г. Място на раждане с. Мусомища, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Димчо Манолов на 08.02.1980 г., регистриран на 25.02.1980 г. Ръководил го служител о. р. Димчо Манолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Мечта Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 3/ 1990 г. с предложение за унищожаване на дело IЯ-192 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Секретар на общината от ноември 1995 г. до август 2009 г.
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Съдържател на явочна квартира "Мечта" Борислав Тонев Тонев

Дата на раждане: 01.07.1956
Място на раждане: гр. Гоце Делчев
Борислав Тонев Тонев Дата на раждане 01.07.1956 г. Място на раждане гр. Гоце Делчев Вербувал го служител о. р. Димчо Манолов на 02.02.1981 г., регистриран на 17.02.1981 г. Ръководил го служител о. р. Димчо Манолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Мечта Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 3/ 1990 г. за определяне за унищожаване лично дело IЯ-228 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор (Помощник-директор) на Помощно училище "Васил Левски" - Гоце Делчев Обявява установената с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Мечта" Цветанка Асенова Спасова

Дата на раждане: 15.03.1942
Място на раждане: гр. Перник
Цветанка Асенова Спасова Дата на раждане 15.03.1942 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал я служител о. р. Верчо Рангелов Митов на 23.01.1985 г., регистрирана на 30.01.1985 г. Ръководил я служител о. р. Верчо Рангелов Митов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Мечта Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 1/ 22.02.1990 г. за унищожаване на дело IЯ-152 (Пк); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Перник, издигната от МК "ПАТРИОТИЧНО ОБЕДИНЕНИЕ" Обявява установената и обявена с решение № 153/ 27.07.2010 г. - Министерството на вътрешните работи - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: