Агент "Маяк" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Маяк намери 10 резултата / The search @pseudo Маяк found 10 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-604
от 09.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Монтана

Съдържател на явочна квартира "Маяк" Пламен Николов Методиев

Дата на раждане: 12.08.1954
Място на раждане: гр. Лом
Пламен Николов Методиев Дата на раждане 12.08.1954 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител о. р. Валентин Кирилов на 04.04.1986 г., регистриран на 28.04.1986 г. Ръководил го служител о. р. Валентин Кирилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на ВГУ-"И" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Маяк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2019/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 750/ 12.03.1990 г. делото на Я/К "Маяк". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Лом, издигнат от партия "ДВИЖЕНИЕ 21" Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1011
от 18.07.2017 г.
община Върбица

Съдържател на явочна квартира "Маяк" Златко Христов Златев

Дата на раждане: 14.12.1947
Място на раждане: гр. Върбица
Златко Христов Златев Дата на раждане 14.12.1947 г. Място на раждане гр. Върбица Вербувал го служител о. р. Христо Драганов на 29.06.1987 г., регистриран на 01.07.1987 г. Ръководил го служител о. р. Христо Драганов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Маяк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 26/ 07.01.1991 г. с предложение за унищожаване делото на Я/К "Маяк". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-361
от 25.06.2014 г.
Технически университет София

Информатор "Маяк" Георги Борисов Дамянов

Дата на раждане: 10.04.1927
Място на раждане: гр. София
Георги Борисов Дамянов Дата на раждане 10.04.1927 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван през 1951 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Маяк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол № 694/ 1962 г. за унищожаване лично дело IИ-5080. Снемане от действащия оперативен отчет 1953 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра до 1992 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-602
от 04.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Ловеч

Агент "Маяк" Васил Богданов Богданов

Дата на раждане: 25.04.1949
Място на раждане: с. Кърпачево, обл. Ловеч
Васил Богданов Богданов Дата на раждане 25.04.1949 г. Място на раждане с. Кърпачево, обл. Ловеч Вербувал го служител ст. лейт. Максим Топалов на 29.11.1979 г., регистриран на 19.12.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Максим Топалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Маяк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-27889 и работно дело IР-13343. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за общински съветник в община Летница, издигнат от БСП Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 152
от 20.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Съдържател на явочна квартира "Маяк" Стефан Иванов Станчев

Дата на раждане: 06.01.1941
Място на раждане: гр. Русе
Стефан Иванов Станчев Дата на раждане 06.01.1941 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител о. р. Петър Донев на 07.09.1978 г., регистриран на 14.09.1978 г. Ръководил го служител о. р. Петър Донев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Маяк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1875/ 12.04.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Маяк". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 08.06.1992 г.
Решение N° 2-199
от 26.06.2013 г.
община Павликени

Съдържател на явочна квартира "Маяк" Иван Атанасов Чакъров

Дата на раждане: 20.02.1941
Място на раждане: с. Горна Студена, обл. Велико Търново
Иван Атанасов Чакъров Дата на раждане 20.02.1941 г. Място на раждане с. Горна Студена, обл. Велико Търново Вербувал го служител о. р. Стефан Кънчев на 26.02.1985 г., регистриран на 05.04.1985 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Кънчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Велико Търново-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Маяк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 1785/ 05.04.1990 г. за унищожаване личното дело на "Маяк". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-964
от 29.05.2017 г.
Държавни дружества Министерство на отбраната

Съдържател на явочна квартира "Маяк" Пламен Николов Методиев

Дата на раждане: 12.08.1954
Място на раждане: гр. Лом
Пламен Николов Методиев Дата на раждане 12.08.1954 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител о. р. Валентин Кирилов на 04.04.1986 г., регистриран на 28.04.1986 г. Ръководил го служител о. р. Валентин Кирилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на ВГУ-"И" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Маяк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2019/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 750/ 12.03.1990 г. делото на Я/К "Маяк". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган-управител на "Терем-Хан Крум" ЕООД, гр. Търговище от 15.03.2005 г. до 21.03.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира " Маяк " Костадин Петров Велев

Дата на раждане: 03.06.1946
Място на раждане:
Костадин Петров Велев Дата на раждане 03.06.1946 г. Място на раждане Вербувал го служител Цочо Илиев Дешев на 30.03.1978 г., регистриран на 05.05.1978 г. Ръководил го служител Цочо Илиев Дешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Маяк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; протокол с предложение за унищожаване на дело ІЯ-197 № 25/ 21.03.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01- 08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен 1988 г. Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 отчет Кандидат за кмет на с. Козловец, общ. Свищов, обл. Велико Търново, издигнат от Атака
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Маяк" Стефан Кирилов Стефанов

Дата на раждане: 05.06.1950
Място на раждане: гр. Брезник
Стефан Кирилов Стефанов Дата на раждане 05.06.1950 г. Място на раждане гр. Брезник Вербувал го служител кап. Христо Цветанов Христов на 22.08.1988 г., регистриран на 19.09.1988 г. Ръководил го служител кап. Христо Цветанов Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Маяк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 1/ 22.02.1990 г. за унищожаване делото на "Маяк". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Брезник, издигнат от ПП "СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА"" Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Маяк" Стефан Кирилов Стефанов

Дата на раждане: 05.06.1950
Място на раждане: гр. Брезник
Стефан Кирилов Стефанов Дата на раждане 05.06.1950 г. Място на раждане гр. Брезник Вербувал го служител кап. Христо Цветанов Христов на 22.08.1988 г., регистриран на 19.09.1988 г. Ръководил го служител кап. Христо Цветанов Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Маяк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 1/ 22.02.1990 г. за унищожаване делото на "Маяк". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 1991 г. до м. ноември 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: