Агент "Мая" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Мая намери 11 резултата / The search @pseudo Мая found 11 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-23
от 20.06.2012 г.
Университет Проф. д-р Асен Златаров

Секретен сътрудник "Мая" Магдалена Събева Миткова

Дата на раждане: 05.06.1955
Място на раждане: гр. Бургас
Магдалена Събева Миткова Дата на раждане 05.06.1955 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал я служител майор Филев на 24.07.1986 г. Ръководил я служител майор Стефан Георгиев Стойчев; о. р. Михайлов; о. р. Методи Ненков Алексиев; полк. Георги Йорданов Сотиров; полк. Евтим Григоров Евтимов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МНО-РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Мая Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководилите я щатни служители; документи от ръководилите я щатни служители; рег. дневник; картони обр. 1-2 бр., обр. 2; дело № 20510; доклад на Сл. „Военна информация” изх. № 2827/ 05.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра до 20.06.2007 г. Зам. ректор от 20.06.2007 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на Сл. „Военна информация” изх. № 2827/ 05.12.2007 г. Обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-791
от 06.12.2016 г.
Българско национално радио 2016 г.

Агент "Мая" Екатерина Николаева Манолова

Дата на раждане: 14.10.1953
Място на раждане: гр. София
Екатерина Николаева Манолова Дата на раждане 14.10.1953 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител Ст. лейт. Юлий Спасов Георгиев на 12.09.1984 г., регистрирана на 17.09.1984 г. Ръководил я служител Ст. лейт. Юлий Спасов Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 02-06-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мая Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37373. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Старши редактор (член на редакционен съвет) от 01.12.2013 г. до 30.06.2015 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Екатерина Николаева Манолова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии Обявява установената и обявена с решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Агент "Мая" Елена Йорданова Грозданова-Харизанова

Дата на раждане: 06.09.1951
Място на раждане: гр. Благоевград
Елена Йорданова Грозданова-Харизанова Дата на раждане 06.09.1951 г. Място на раждане гр. Благоевград Вербувал я служител лейт. Бойко Темелков Крекманов на 15.12.1980 г., регистрирана на 19.12.1980 г. Ръководил я служител лейт. Бойко Темелков Крекманов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мая Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело IА-2747 (Бл); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-2747 (Бл) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Общо събрание/-съдружник в "Балканстрой" ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на СУПЕРМАРКЕТ ж.к. "ОВЧА КУПЕЛ-2" (до бл.18), обособена част от общ. фирма "ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 297
от 12.01.2012
Агенция по заетостта

Агент "Мая" Синан Ахмедов Алиев

Дата на раждане: 29.08.1950
Място на раждане: гр. Плевен
Синан Ахмедов Алиев Дата на раждане 29.08.1950 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител о. р. Л. Пачев на 14.06.1977 г., регистриран на 05.07.1977 г. Ръководил го служител о. р. Л. Пачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мая Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1234/ 09.03.1990 г. с искане "да се извади от общосправочната картотека аг. "Мая". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел в ДБТ-Плевен от 01.04.1996 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Мая" Милда Асенова Караилиева

Дата на раждане: 01.04.1955
Място на раждане: с. Ломец, обл. Ловеч
Милда Асенова Караилиева Дата на раждане 01.04.1955 г. Място на раждане с. Ломец, обл. Ловеч Вербувал я служител о. р. Иван Цвятков Трифонов на 27.10.1985 г., регистрирана на 10.11.1985 г. Ръководил я служител о. р. Иван Цвятков Трифонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мая Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо рег. № 61/ 16.11.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на "Мая". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Ломец, общ. Троян, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-647
от 10.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Търговище

Доверено лице; Агент "Мая" Фазиме Адемова Мехмедова

Дата на раждане: 29.06.1953
Място на раждане: с. Долно Козарево, обл. Търговище
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Осведомител "Мая" Таня Жак Натан-Пауновска

Дата на раждане: 23.08.1938
Място на раждане: гр. София
Таня Жак Натан-Пауновска Дата на раждане 23.08.1938 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител о. р. Георги Борисов Славов на 21.11.1972 г., регистрирана на 24.11.1972 г. Ръководил я служител о. р. Георги Борисов Славов; о. р. Кънчо С. Иванов; о. р. Михаил Панталеев; о. р. Атанас Захов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-V-II, управление VI-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Мая Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-28781 и работно дело IР-14391. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1994 г. до 1998 г. Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Мая" Екатерина Николаева Манолова

Дата на раждане: 14.10.1953
Място на раждане: Гр. София
Екатерина Николаева Манолова Дата на раждане 14.10.1953 г. Място на раждане Гр. София Вербувал я служител Ст. лейт. Юлий Спасов Георгиев на 12.09.1984 г., регистрирана на 17.09.1984 г. Ръководил я служител Ст. лейт. Юлий Спасов Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 02-06-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мая Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37373. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Отговорен редактор и водещ на предавания на сръбски език в БНР Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Екатерина Николаева Манолова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР
Решение N° 2-130
от 23.01.2013 г.
община Бургас

Секретен сътрудник "Мая" Магдалена Събева Миткова

Дата на раждане: 05.06.1955
Място на раждане: гр. Бургас
Магдалена Събева Миткова Дата на раждане 05.06.1955 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал я служител майор Филев на 24.07.1986 г. Ръководил я служител майор Стефан Георгиев Стойчев; о. р. Михайлов; о. р. Методи Ненков Алексиев; полк. Георги Йорданов Сотиров; полк. Евтим Григоров Евтимов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МНО-РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Мая Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководилите я щатни служители; документи от ръководилите я щатни служители; рег. дневник; картони обр. 1-2 бр., обр. 2; дело № 20510; доклад на Сл. „Военна информация” изх. № 2827/ 05.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2007 г. до 2011 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на Сл. „Военна информация” изх. № 2827/ 05.12.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-23/ 20.06.2012 г. – Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Секретен " Мая " Магдалена Събева Миткова

Дата на раждане: 05.06.1955
Място на раждане: Гр. Бургас
Магдалена Събева Миткова Дата на раждане 05.06.1955 г. Място на раждане Гр. Бургас Вербувал го служител м-р Филев на 24.07.1986 г. Ръководил го служител майор Стефан Георгиев Стойчев; Михайлов; Методи Ненков Алексиев; полк. Георги Йорданов Сотиров; полк. Евтим Григоров Евтимов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МНО-РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Мая Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководилите я щатни служители; документи от ръководилите я щатни служители; рег. дневник; картони обр. 1-2 бр., обр. 2; дело № 20510; доклад на Сл. „Военна информация” изх. № 2827/ 05.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Бургас, издигнат от БСП Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на Сл. „Военна информация” изх. № 2827/ 05.12.2007 г. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 37
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Агент "Мая" Екатерина Николаева Манолова

Дата на раждане: 14.10.1953
Място на раждане: Гр. София
Екатерина Николаева Манолова Дата на раждане 14.10.1953 г. Място на раждане Гр. София Вербувал я служител Ст. лейт. Юлий Спасов Георгиев на 12.09.1984 г., регистрирана на 17.09.1984 г. Ръководил я служител Ст. лейт. Юлий Спасов Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 02-06-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мая Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37373. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Старши редактор от 01.02.2005 г. до 09.12.2007 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Екатерина Николаева Манолова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: