Агент "Марица" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Марица намери 8 резултата / The search @pseudo Марица found 8 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-528
от 29.06.2015 г.
организатори на хазартни игри

Съдържател на явочна квартира "Марица" Павел Николов Пондев

Дата на раждане: 28.05.1953
Място на раждане: гр. Пловдив
Павел Николов Пондев Дата на раждане 28.05.1953 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Драган Драганов на 28.10.1977 г., регистриран на 24.11.1977 г. Ръководил го служител о. р. Драган Драганов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Марица Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1949/ 17.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 8/ 30.01.1990 г. материалите на Я/К "Марица". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Управител на ПОНДЕВ ЕООД, гр. Пловдив Обявява установената и обявена с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Съдържател на явочна квартира "Марица" Минка Генчева Златева

Дата на раждане: 23.06.1942
Място на раждане: гр. Пловдив
Минка Генчева Златева Дата на раждане 23.06.1942 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал я служител о. р. Тодор Куртажов на 29.07.1985 г., регистрирана на 31.07.1985 г. Ръководил я служител о. р. Тодор Куртажов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Марица Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 775/ 12.02.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Марица". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 2003 г. до 2004 г. и от 2006 г. до 2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Съдържател на явочна квартира "Марица, Консул" Недялко Белев Георгиев

Дата на раждане: 07.03.1923
Място на раждане: с. Светлен, обл. Търговище
Недялко Белев Георгиев Дата на раждане 07.03.1923 г. Място на раждане с. Светлен, обл. Търговище Вербувал го служител Вербуван на 13.11.1951 г.; възстановен от о. р. Георги Панов на 10.11.1978 г., регистриран на 20.11.1978 г. Ръководил го служител о. р. Георги Панов; о. р. Л. Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II, управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Марица, Консул Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 1/ 1962 г. с предложение за унищожаване на дело IЯ-506; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3715. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на научна комисия по икономически науки от 1990 г. Член на научна комисия по икономически науки от 1995 г.
Решение N° 2-560
от 05.10.2015 г.
община Първомай

Съдържател на явочна квартира "Марица" Ангел Стефанов Авджиев

Дата на раждане: 09.05.1958
Място на раждане: с. Драгойново, обл. Пловдив
Ангел Стефанов Авджиев Дата на раждане 09.05.1958 г. Място на раждане с. Драгойново, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Костадин Палаков на 15.11.1988 г., регистриран на 30.11.1988 г. Ръководил го служител о. р. Костадин Палаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Марица Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2510/ 12.06.1990 г. за унищожаване с протокол от 15.02.1990 г. делото на Я/К "Марица". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 10.1991 г. до 14.11.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-725
от 11.10.2016 г.
община Златоград

Съдържател на явочна квартира "Марица" Румен Димитров Кундев

Дата на раждане: 30.03.1940
Място на раждане: с. Ерма Река, обл. Смолян
Румен Димитров Кундев Дата на раждане 30.03.1940 г. Място на раждане с. Ерма Река, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Сергей Хр. Зарев на 13.04.1982 г., регистриран на 22.06.1982 г. Ръководил го служител о. р. Сергей Хр. Зарев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС-Златоград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Марица Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; опис рег. № 138/ 20.08.1999 г. за унищожаване делата от фонд IЯ. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Съдържател на явочна квартира "Марица" Лилия Георгиева Чернева

Дата на раждане: 01.12.1942
Място на раждане: гр. Пловдив
Лилия Георгиева Чернева Дата на раждане 01.12.1942 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал я служител о. р. Иван Фиков на 07.06.1976 г., регистрирана на 17.06.1976 г. Ръководил я служител о. р. Иван Фиков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Марица Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо рег. № С 51/ 08.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 5/ 02.02.1990 г. делото на Я/К "Марица". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор (Помощник-директор) на 170 средно общообразователно училище "Васил Левски" - Нови Искър Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 105
от 9.12.2009
Печатни издания

Съдържател на явочна квартира "Марица" Виктор Исак Самуилов

Дата на раждане: 10.05.1946
Място на раждане: гр. София
Виктор Исак Самуилов Дата на раждане 10.05.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Петър Илиев Петров на 11.10.1965 г., регистриран на 18.10.1965 г. Ръководил го служител о. р. Петър Илиев Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Марица Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 56/ 1986 г. за унищожаване личното дело на Я/К "Марица" – IА-19181. Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Публична длъжност или публична дейност Редакционен директор до 31.08.2007 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Марица " Койо Георгиев Чобанов

Дата на раждане: 14.12.1944
Място на раждане: С. Троян, обл. Хасково
Койо Георгиев Чобанов Дата на раждане 14.12.1944 г. Място на раждане С. Троян, обл. Хасково Вербувал го служител Валентин Мазнев на 09.07.1982 г., регистриран на 30.07.1982 г. Ръководил го служител Валентин Мазнев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Марица Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Симеоновград, издигнат от СДС Решение № 22/ 29.01.2008 г. 17 За Койо Георгиев Чобанов липсват други данни по чл. 25, т. 3

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: