Агент "Манолов" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Манолов намери 10 резултата / The search @pseudo Манолов found 10 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Манолов" Йордан Тодоров Казаков

Дата на раждане: 09.05.1963
Място на раждане: с. Росица, обл. Толбухин
Йордан Тодоров Казаков Дата на раждане 09.05.1963 г. Място на раждане с. Росица, обл. Толбухин Вербувал го служител о. р. Васил Илиев Василев на 16.11.1982 г. Ръководил го служител о. р. Васил Илиев Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Манолов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация (обещание) за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; протокол за унищожаване № К9/90 на р. д. ІР 357; налично л. д. ІА 1043; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Дознател в ОСлС-Добрич Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори 2007 г.
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Агент "Манолов" Боян Крумов Кривошиев

Дата на раждане: 29.05.1940
Място на раждане: Гр. София
Боян Крумов Кривошиев Дата на раждане 29.05.1940 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Делчо Ангелов Дончев на 23.01.1959 г., регистриран на 27.01.1959 г. Ръководил го служител Делчо Ангелов Дончев; Найден Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V, отдел VI, отделение I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Манолов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1488/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-41144. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Главен художествен ръководител от 12.11.1991 г. до 06.07.1992 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Манолов" Йордан Тодоров Казаков

Дата на раждане: 09.05.1963
Място на раждане: с. Росица, обл. Добрич
Йордан Тодоров Казаков Дата на раждане 09.05.1963 г. Място на раждане с. Росица, обл. Добрич Вербувал го служител о. р. Васил Илиев Василев на 16.11.1982 г., регистриран на 17.11.1982 г. Ръководил го служител о. р. Васил Илиев Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Манолов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация (обещание) за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; рег. бланка; протокол за унищожаване № КА 9/ 1990 г. на р. д. ІР-357; налично л. д. ІА-1043; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Кандидат за кмет на кметство Росица, общ. Генерал Тошево, издигнат от ГЕРБ Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 95/ 28.10.2009 г. – следователи и дознатели Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-309/ 12.02.2014 г. – община Генерал Тошево Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Манолов" Стоян Митев Стоянов

Дата на раждане: 07.03.1950
Място на раждане: с. Бояново, обл. Ямбол
Стоян Митев Стоянов Дата на раждане 07.03.1950 г. Място на раждане с. Бояново, обл. Ямбол Вербувал го служител о. р. Спас Спасов на 30.09.1976 г., регистриран на 08.10.1976 г. Ръководил го служител о. р. Спас Спасов; о. р. Емилиян Козловски; о. р. Божидар Божилов; о. р. Чилев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Манолов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол вх. № 2563/ 18.06.1990 г. за унищожаване личното дело на "Манолов". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Бояново, общ. Елхово, издигнат от АБВ "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-309
от 12.02.2014 г.
община Генерал Тошево

Агент "Манолов" Йордан Тодоров Казаков

Дата на раждане: 09.05.1963
Място на раждане: с. Росица, обл. Добрич
Йордан Тодоров Казаков Дата на раждане 09.05.1963 г. Място на раждане с. Росица, обл. Добрич Вербувал го служител о. р. Васил Илиев Василев на 16.11.1982 г., регистриран на 17.11.1982 г. Ръководил го служител о. р. Васил Илиев Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Манолов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация (обещание) за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; рег. бланка; протокол за унищожаване № К9/90 на р. д. ІР 357; налично л. д. ІА 1043; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Росица от 07.11.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 95/ 28.10.2009 г. – следователи и дознатели Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Манолов" Йордан Тодоров Казаков

Дата на раждане: 09.05.1963
Място на раждане: с. Росица, обл. Добрич
Йордан Тодоров Казаков Дата на раждане 09.05.1963 г. Място на раждане с. Росица, обл. Добрич Вербувал го служител о. р. Васил Илиев Василев на 16.11.1982 г., регистриран на 17.11.1982 г. Ръководил го служител о. р. Васил Илиев Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Манолов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация (обещание) за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; рег. бланка; протокол за унищожаване № К9/90 на р. д. ІР 357; налично л. д. ІА 1043; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Кандидат за кмет на с. Росица, общ. Генерал Тошево, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори 2007 г. Обявен с решение № 95/ 28.10.2009 г. – следователи и дознатели
Решение N° 2-595
от 19.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Добрич

Агент "Манолов" Йордан Тодоров Казаков

Дата на раждане: 09.05.1963
Място на раждане: с. Росица, обл. Добрич
Йордан Тодоров Казаков Дата на раждане 09.05.1963 г. Място на раждане с. Росица, обл. Добрич Вербувал го служител о. р. Васил Илиев Василев на 16.11.1982 г., регистриран на 17.11.1982 г. Ръководил го служител о. р. Васил Илиев Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Манолов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация (обещание) за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; рег. бланка; протокол за унищожаване № КА 9/ 1990 г. на р. д. ІР-357; налично л. д. ІА-1043; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Кандидат за общински съветник в община Генерал Тошево, издигнат от ГЕРБ Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 95/ 28.10.2009 г. – следователи и дознатели Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-309/ 12.02.2014 г. – община Генерал Тошево Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент "Манолов" Йордан Тодоров Казаков

Дата на раждане: 09.05.1963
Място на раждане: С. Росица, обл. Толбухин
Йордан Тодоров Казаков Дата на раждане 09.05.1963 г. Място на раждане С. Росица, обл. Толбухин Вербувал го служител Васил Илиев Василев на 16.11.1982 г. Ръководил го служител Васил Илиев Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Манолов Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация (обещание) за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; протокол за унищожаване № К9/90 на р. д. ІР 357; налично л. д. ІА 1043; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Кандидат за кмет на с. Росица, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, издигнат от Коалиция "ГЕРБ,ЗНС,НДСВ,СДС,ДСБ,ВМРО-БНД"
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Манолов " Кирил Параскевов Параскевов

Дата на раждане: 06.04.1947
Място на раждане: С. Сланотрън, обл. Видин
Кирил Параскевов Параскевов Дата на раждане 06.04.1947 г. Място на раждане С. Сланотрън, обл. Видин Вербувал го служител Ст. л-т Иван Крумов Александров на 01.12.1988 г. Ръководил го служител Ст. л-т Иван Крумов Александров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Манолов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация (обещание) за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; протокол за унищожаване № К9/90 на р. д. ІР 357; налично л. д. ІА 1043; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Сланотрън, общ. Видин, издигнат от Коалиция "За Видин" (СДС, ДСБ, ЗНС, БДС "РАДИКАЛИ" И РДП)
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Манолов" Стоян Митев Стоянов

Дата на раждане: 07.03.1950
Място на раждане: с. Бояново, обл. Ямбол
Стоян Митев Стоянов Дата на раждане 07.03.1950 г. Място на раждане с. Бояново, обл. Ямбол Вербувал го служител о. р. Спас Спасов на 30.09.1976 г., регистриран на 08.10.1976 г. Ръководил го служител о. р. Спас Спасов; о. р. Емилиян Козловски; о. р. Божидар Божилов; о. р. Чилев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Манолов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол вх. № 2563/ 18.06.1990 г. за унищожаване личното дело на "Манолов". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Елхово, издигнат от АБВ "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ" Обявява установената с решение № 269/ 20.09.2011 г. – чл. 27 - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: