Агент "Крум" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Крум намери 11 резултата / The search @pseudo Крум found 11 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-581
от 24.11.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Крум" Валери Вангелов Бохоров

Дата на раждане: 27.12.1959
Място на раждане: гр. Петрич
Валери Вангелов Бохоров Дата на раждане 27.12.1959 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител о. р. Александър Арабаджиев на 15.06.1984 г., регистриран на 05.07.1984 г. Ръководил го служител о. р. Александър Арабаджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Крум Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2127 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1740 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в община Петрич, издигнат от ДВИЖЕНИЕ 21
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Агент "Крум" Григор Христов Христов

Дата на раждане: 04.05.1936
Място на раждане: Гр. София
Григор Христов Христов Дата на раждане 04.05.1936 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Антон Ст. Митев на 27.05.1980 г., регистриран на 02.06.1980 г. Ръководил го служител О. р. Антон Ст. Митев; о. р. Георги Любомиров Христов; о. р. Вл. Томов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-II; управление VI-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Крум Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 1015/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 130/ 02.1990 г. на личното и работно дело на аг. "Крум". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на ПН от 07.06.1999 г. до 05.03.2002 г.
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Агент "Марио; Крум; Димитър" Марин Горев Митев

Дата на раждане: 29.07.1946
Място на раждане: гр. Варна
Марин Горев Митев Дата на раждане 29.07.1946 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Юлиан Величков на 28.04.1967 г., ; възстановен на 27.11.1973 г. от о. р. Милко Ст. Минков и регистриран на 06.04.1974 г. Ръководил го служител о. р. Юлиан Величков; о. р. Румен Попов; о. р. Методи Николов; о. р. Милко Ст. Минков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IХ-I, ВГУ-IХ-IV, управление IV-III-IV, управление IV-VII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Марио; Крум; Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-4261; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2089/ 02.05.1990 г. за заличаване данните за аг. "Марио". Снемане от действащия оперативен отчет Едноличен собственик и управител на "Албако импекс" ЕООД - купувач по договор за приватизационна продажба на Обект 6 - Бакалия ул. Акад.Методи Попов (до бл.71), обособена част от общ. фирма "ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ“. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 39
от 17.06.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори на 21.06.2008 г.

Агент "Крум" Денчо Денев Караиванов

Дата на раждане: 01.05.1948
Място на раждане: Гр. Мъглиж
Денчо Денев Караиванов Дата на раждане 01.05.1948 г. Място на раждане Гр. Мъглиж Вербувал го служител Атанас Делибалтов на 30.11.1989 г., регистриран на 14.12.1989 г. Ръководил го служител Атанас Делибалтов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-Казанлък-ДС, 02 КР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Крум Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 375/ 19.03.1990 г. за унищожаване делото на "Крум"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1464/ 13.06.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Кандидат за общински съветник в община Казанлък, издигнат от ПП "ГЕРБ"
Решение N° 296
от 12.01.2012
Министерството на образованието, младежта и науката

Агент "Крум" Лъчезар Тодоров Станоев

Дата на раждане: 02.10.1956
Място на раждане: гр. София
Лъчезар Тодоров Станоев Дата на раждане 02.10.1956 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Ник. Калковски на 31.07.1985 г., регистриран на 01.08.1985 г. Ръководил го служител о. р. Ник. Калковски; о. р. Пламен Стойков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-II, управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Крум Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1042/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 129/ 20.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Крум". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Началник на управление "Държавна поръчка за висшето и полувисшето образование" / "държавна поръчка в образованието" от 01.01.1992 г. до 01.07.1994 г. Главен секретар от 01.07.1994 г. до 02.03.1999 и от 05.04.2002 г. до 18.05.2002 (по чл. 16) Началник на ГУ "Финанси и икономика" от 04.03.1998 г. до 04.06.1998 г. и от 02.03.1999 г. до 01.06.2000 г. Директор на дирекция "Финансово- стопански дейности" от 01.06.2000 г. до 02.11.2001 г. Ръководител на инспекторат от 02.11.2001 г.
Решение N° 2-594
от 19.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Габрово

Агент "Крум" Георги Петков Петков

Дата на раждане: 18.08.1953
Място на раждане: гр. Габрово
Георги Петков Петков Дата на раждане 18.08.1953 г. Място на раждане гр. Габрово Вербувал го служител ст. лейт. Тихомир Михов Гълъбов и о. р. Томов на 30.04.1985 г., регистриран на 08.05.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Тихомир Михов Гълъбов; о. р. Хр. Караджов; о. р. Б. Русев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Крум Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-991 (Гб) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Габрово, издигнат от ПП"ГЕРБ" Обявява установената и обявена с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. - кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-15
от 05.06.2012 г.
Министерство на културата

Агент "Крум" Емил Владимиров Давчев

Дата на раждане: 01.04.1950
Място на раждане: гр. София
Емил Владимиров Давчев Дата на раждане 01.04.1950 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Дим. Велинов Кольовски и кап. Йордан Чорбаджийски на 11.06.1975 г., регистриран на 19.06.1975 г.; възстановен от о. р. Борис Кирилов Петков на 07.06.1982 г., регистриран на 17.06.1982 г. Ръководил го служител кап. Дим. Велинов Кольовски; о. р. Борис Кирилов Петков; о. р. Л. Пенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС; СГУ на МВР-ДС - 11 РУ по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Крум Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33257 и в работно дело IР-9509; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Национален политехнически музей от 10.10.2003 г. до 22.03.2004 г.
Решение N° 122
от 6.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент "Крум" Валери Вангелов Бохоров

Дата на раждане: 27.12.1959
Място на раждане: гр. Петрич
Валери Вангелов Бохоров Дата на раждане 27.12.1959 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител о. р. Александър Арабаджиев на 15.06.1984 г., регистриран на 05.07.1984 г. Ръководил го служител о. р. Александър Арабаджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Крум Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2127 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1740 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на РПУ от 25.11.1998 г.
Решение N° 2-498
от 28.04.2015 г.
община Пазарджик

Агент "Крум" Неделко Иванов Комсалов

Дата на раждане: 14.11.1937
Място на раждане: с. Хаджиево, обл. Пазарджик
Неделко Иванов Комсалов Дата на раждане 14.11.1937 г. Място на раждане с. Хаджиево, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Стою Горанов на 23.02.1957 г., регистриран на 19.03.1957 г. Ръководил го служител о. р. Стою Горанов; о. р. Илинов; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-V-VII; ОУ на МВР-Пазарджик-ДС; ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Крум Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-448 (Пд) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Член на ВрИК от 06.11.1990 г. до м. ноември 1991 г. Кмет на кметство Хаджиево от м. ноември 1991 г. до м. ноември 1995 г. Обявява установената с решение № 141/ 09.06.2010 г. – чл. 31, ал. 1, т. 2 - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Крум " Станислав Кръстев Георгиев

Дата на раждане: 14.04.1959
Място на раждане: Гр. Гълъбово
Станислав Кръстев Георгиев Дата на раждане 14.04.1959 г. Място на раждане Гр. Гълъбово Вербувал го служител Майор Георги Христов Кръстев на 23.10.1981 г., регистриран на 04.11.1981 г. Ръководил го служител Майор Георги Христов Кръстев; Павел Терзиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI, отдел II, отделение I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Крум Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-3223 МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за общински съветник в общ. Стара Загора, издигнат от Коалиция „БСП/БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ/, ПБС/ ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛ ДЕМОКРАТИ /и ДСХ /ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ”
Решение N° 173
от 01.12.2010
Държавна агенция Национална сигурност

Агент "Крум" Валери Вангелов Бохоров

Дата на раждане: 27.12.1959
Място на раждане: гр. Петрич
Валери Вангелов Бохоров Дата на раждане 27.12.1959 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител о. р. Александър Арабаджиев на 15.06.1984 г., регистриран на 05.07.1984 г. Ръководил го служител о. р. Александър Арабаджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Крум Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2127 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1740 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Експерт Обявен с решение № 122/ 06.04.2010 г. - МВР

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: