Агент "Киро" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Киро намери 7 резултата / The search @pseudo Киро found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-361
от 25.06.2014 г.
Технически университет София

Агент "Киро" Петко Христов Петков

Дата на раждане: 18.02.1948
Място на раждане: гр. Червен бряг
Петко Христов Петков Дата на раждане 18.02.1948 г. Място на раждане гр. Червен бряг Вербувал го служител ст. лейт. Михаил Йорданов Нешев на 31.05.1988 г., регистриран на 14.06.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Михаил Йорданов Нешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Киро Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-36909. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1995 г. до 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Петко Христов Петков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1021
от 01.08.2017 г.
община Никола Козлево

Агент "Киро" Бейтула Бейти Мехмедемин

Дата на раждане: 21.05.1951
Място на раждане: с. Зърнево, обл. Добрич
Бейтула Бейти Мехмедемин Дата на раждане 21.05.1951 г. Място на раждане с. Зърнево, обл. Добрич Вербувал го служител майор Иван Маринов Станков на 20.09.1984 г., регистриран на 27.09.1984 г. Ръководил го служител майор Иван Маринов Станков; о. р. В. Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Киро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-32 (Шн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА 43/ 28.03.1990 г. за унищожаване лично дело IА-32 (Шн) (налично); протокол рег. № С КА 44/ 28.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-37 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Заместник-кмет на община Никола Козлево от 1999 г. до 2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 249/ 09.08.2011 г. – Агенция "Пътна инфраструктура" - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 71
от 22.07.2009
Българска народна банка

Агент "Киро" Николай Петров Чакалов

Дата на раждане: 26.12.1955
Място на раждане: Гр. Самоков
Николай Петров Чакалов Дата на раждане 26.12.1955 г. Място на раждане Гр. Самоков Вербувал го служител Майор Любомир Димитров Измирлийски на 29.12.1982 г., регистриран на 10.01.1983 г. Ръководил го служител Майор Любомир Димитров Измирлийски; Камен Г. Каменов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление трето, отдел седми, отделение пето Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Киро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-31174; работно дело IР-17112; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-818/ 10.04.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел от 01.03.1999 г. до 01.02.2002 г. Обявен с решение № 35/ 27.05.2008 г. - ДКСИ
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Киро" Петко Христов Петков

Дата на раждане: 18.02.1948
Място на раждане: гр. Червен бряг
Петко Христов Петков Дата на раждане 18.02.1948 г. Място на раждане гр. Червен бряг Вербувал го служител ст. лейт. Михаил Йорданов Нешев на 31.05.1988 г., регистриран на 14.06.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Михаил Йорданов Нешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Киро Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-36909. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по електротехнически науки, електроника и автоматика от 2003 г. до 2006 г. Председател на научна комисия по електротехнически науки, електроника и автоматика от 2007 г. до 2009 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Петко Христов Петков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-51
от 07.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Шумен

Агент "Киро" Бейтула Бейти Мехмедемин

Дата на раждане: 21.05.1951
Място на раждане: с. Зърнево, обл. Добрич
Бейтула Бейти Мехмедемин Дата на раждане 21.05.1951 г. Място на раждане с. Зърнево, обл. Добрич Вербувал го служител майор Иван Маринов Станков на 20.09.1984 г., регистриран на 27.09.1984 г. Ръководил го служител майор Иван Маринов Станков; о. р. В. Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Киро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-32 (Шн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА 43/ 28.03.1990 г. за унищожаване лично дело IА-32 (Шн) (налично); протокол рег. № С КА 44/ 28.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-37 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Никола Козлево, издигнат от ПП "ДПС" Обявява установената с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-495
от 21.04.2015 г.
община Велинград

Агент "Киро" Цветко Иванов Колчагов

Дата на раждане: 03.03.1952
Място на раждане: гр. Велинград
Цветко Иванов Колчагов Дата на раждане 03.03.1952 г. Място на раждане гр. Велинград Вербувал го служител о. р. Георги Халачев на 09.12.1983 г., регистриран на 19.12.1983 г. Ръководил го служител о. р. Георги Халачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Киро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1219/ 1992 г. за унищожаване личното и работното дело на агент "Киро". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Цветко Иванов Колчагов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 35
от 27.05.2008
държавни агенции и държавни комисии

Агент " Киро " Николай Петров Чакалов

Дата на раждане: 26.12.1955
Място на раждане: Гр. Самоков
Николай Петров Чакалов Дата на раждане 26.12.1955 г. Място на раждане Гр. Самоков Вербувал го служител Майор Любомир Димитров Измирлийски на 29.12.1982 г., регистриран на 10.01.1983 г. Ръководил го служител Майор Любомир Димитров Измирлийски; Камен Г. Каменов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление трето, отдел седми, отделение пето Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Киро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-31174; работно дело IР-17112; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-818/ 10.04.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция "Финансово- стопански дейности, управление на собствеността и човешки ресурси" от 15.11.2004г. - до днес.

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: