Агент "Кедър" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Кедър намери 7 резултата / The search @pseudo Кедър found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Кедър " Димо Кънев Станев

Дата на раждане: 14.03.1932
Място на раждане: С. Казанка, обл. Стара Загора
Димо Кънев Станев Дата на раждане 14.03.1932 г. Място на раждане С. Казанка, обл. Стара Загора Вербувал го служител Ст. лейт. Емил Влахов на 08.05.1979 г., регистриран на 22.05.1979 г. Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 18 Ръководил го служител Ст. лейт. Емил Влахов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС-ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Кедър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 21/ 1990 г. с предложение за унищожаване на личното дело на Я/К "Кедър"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Бургас, издигнат от Политически клуб “ТРАКИЯ”
Решение N° 290
от 01.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пловдив

Съдържател на явочна квартира "Кедър" Георги Иванов Топузлийски

Дата на раждане: 31.10.1955
Място на раждане: с. Паничери, обл. Пловдив
Георги Иванов Топузлийски Дата на раждане 31.10.1955 г. Място на раждане с. Паничери, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Иван Гарабитов на 24.03.1987 г., регистриран на 19.05.1987 г. Ръководил го служител о. р. Иван Гарабитов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Кедър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Хисаря, издигнат от инициативен комитет За Георги Иванов Топузлийски липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Кедър " Георги Иванов Топузлийски

Дата на раждане: 31.10.1955
Място на раждане: С. Паничери, обл. Пловдив
Георги Иванов Топузлийски Дата на раждане 31.10.1955 г. Място на раждане С. Паничери, обл. Пловдив Вербувал го служител Иван Гарабитов на 24.03.1987 г. Ръководил го служител Иван Гарабитов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Кедър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Хисаря, издигнат от инициативен комитет За Георги Иванов Топузлийски липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Съдържател на явочна квартира "Кедър" Димо Кънев Станев

Дата на раждане: 14.03.1932
Място на раждане: с. Казанка, обл. Стара Загора
Димо Кънев Станев Дата на раждане 14.03.1932 г. Място на раждане с. Казанка, обл. Стара Загора Вербувал го служител Ст. лейт. Емил Влахов на 08.05.1979 г., регистриран на 22.05.1979 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Емил Влахов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС-ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Кедър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 21/ 1990 г. с предложение за унищожаване на личното дело на Я/К "Кедър"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Главен директор на РУГ-Бургас-ЦУ от 01.06.1986 г. до 01.08.1992 г. Обявен с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-568
от 28.10.2015 г.
община Хисаря

Съдържател на явочна квартира "Кедър" Георги Иванов Топузлийски

Дата на раждане: 31.10.1955
Място на раждане: с. Паничери, обл. Пловдив
Георги Иванов Топузлийски Дата на раждане 31.10.1955 г. Място на раждане с. Паничери, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Иван Гарабитов на 24.03.1987 г., регистриран на 19.05.1987 г. Ръководил го служител о. р. Иван Гарабитов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Кедър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 09.11.2007 г. до 2011 г. За Георги Иванов Топузлийски липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 290/ 01.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-764
от 16.11.2016 г.
община Драгоман

Съдържател на явочна квартира "Кедър" Николай Асенов Иванов

Дата на раждане: 06.11.1954
Място на раждане: гр. Драгоман
Николай Асенов Иванов Дата на раждане 06.11.1954 г. Място на раждане гр. Драгоман Вербувал го служител о. р. Кирил Йонин на 06.03.1986 г., регистриран на 18.03.1986 г. Ръководил го служител о. р. Кирил Йонин Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Сливница Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Кедър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо рег. № 42/ 04.09.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 168/ 1990 г. на материалите на Я/К "Кедър"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 03.11.1999 г. до 21.12.1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Кедър " Николай Асенов Иванов

Дата на раждане: 06.11.1954
Място на раждане: Гр. Драгоман
Николай Асенов Иванов Дата на раждане 06.11.1954 г. Място на раждане Гр. Драгоман Вербувал го служител Кирил Йонин на 06.03.1986 г., регистриран на 18.03.1986 г. Ръководил го служител Кирил Йонин Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС, РУ-Сливница Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Кедър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо рег. № 42/ 04.09.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 168/ 1990 г. на материалите на Я/К "Кедър"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Драгоман, издигнат от Партия “Либерална инициатива за демократично европейско развитие “ЛИДЕР””

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: