Агент "Златев" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Златев намери 12 резултата / The search @pseudo Златев found 12 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-318
от 24.02.2014 г.
Висшия дисциплинарен съд

Осведомител "Златев" Момчил Савов Савов

Дата на раждане: 27.07.1951
Място на раждане: гр. Смолян
Момчил Савов Савов Дата на раждане 27.07.1951 г. Място на раждане гр. Смолян Вербувал го служител о. р. Коста Костов на 17.03.1971 г., регистриран на 29.03.1971 г. Ръководил го служител о. р. Коста Костов; о. р. Душко Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР - III армия-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Златев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № С 157/ 29.11.1990 г. за необходимост от унищожаване на лично дело IО-128 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Член от 2013 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-649
от 16.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Хасково

Разузнавач "Златев" Петър Маринов Петров

Дата на раждане: 27.04.1945
Място на раждане: гр. Меричлери
Петър Маринов Петров Дата на раждане 27.04.1945 г. Място на раждане гр. Меричлери Вербувал го служител полк. Бахчеванов и кап. Марков на 09.02.1965 г. Ръководил го служител полк. Бъчваров; ст. лейт. Иван Михайлов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник разузнавач Псевдоними Златев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; дело № 273. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Димитровград, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-9/ 22.05.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-9
от 22.05.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Хасково

Агент "Златев" Минко Кръстев Радев

Дата на раждане: 28.11.1953
Място на раждане: с. Чарда, обл. Ямбол
Минко Кръстев Радев Дата на раждане 28.11.1953 г. Място на раждане с. Чарда, обл. Ямбол Вербувал го служител Кап. Янчо Ичев Янчев на 15.10.1985 г., регистриран на 17.10.1985 г. Ръководил го служител Кап. Янчо Ичев Янчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол, РУ-Тополовград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Златев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; формализирана карта на лично дело IА-879; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Тополовград, издигнат от ПП "АТАКА" Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-9
от 22.05.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Хасково

Разузнавач "Златев" Петър Маринов Петров

Дата на раждане: 27.04.1945
Място на раждане: гр. Меричлери
Петър Маринов Петров Дата на раждане 27.04.1945 г. Място на раждане гр. Меричлери Вербувал го служител полк. Бахчеванов и кап. Марков на 09.02.1965 г. Ръководил го служител полк. Бъчваров; ст. лейт. Иван Михайлов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник разузнавач Псевдоними Златев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; дело № 273. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Димитровград, издигнат от ПП "БСП" Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2-316
от 24.02.2014 г.
Висшия адвокатски съвет

Осведомител "Златев" Момчил Савов Савов

Дата на раждане: 27.07.1951
Място на раждане: гр. Смолян
Момчил Савов Савов Дата на раждане 27.07.1951 г. Място на раждане гр. Смолян Вербувал го служител о. р. Коста Костов на 17.03.1971 г., регистриран на 29.03.1971 г. Ръководил го служител о. р. Коста Костов; о. р. Душко Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР - III армия-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Златев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № С 157/ 29.11.1990 г. за необходимост от унищожаване на лично дело IО-128 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Член от 2008 г. до 2013 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-971
от 13.06.2017 г.
община Тополовград

Агент "Златев" Минко Кръстев Радев

Дата на раждане: 28.11.1953
Място на раждане: с. Чарда, обл. Ямбол
Минко Кръстев Радев Дата на раждане 28.11.1953 г. Място на раждане с. Чарда, обл. Ямбол Вербувал го служител Кап. Янчо Ичев Янчев на 15.10.1985 г., регистриран на 17.10.1985 г. Ръководил го служител Кап. Янчо Ичев Янчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол – ДС - РУ-Тополовград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Златев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; формализирана карта на лично дело IА-879 (Ст.З.); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Българска поляна от 31.10.1995 г. до 04.11.1999 г. Кмет на кметство Българска поляна от 09.09.2004 г. до 10.01.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-9/ 22.05.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-309
от 12.02.2014 г.
община Генерал Тошево

Агент "Златев" Хабил Мустафов Исмаилов

Дата на раждане: 27.06.1961
Място на раждане: с. Горно Козарево, обл. Търговище
Хабил Мустафов Исмаилов Дата на раждане 27.06.1961 г. Място на раждане с. Горно Козарево, обл. Търговище Вербувал го служител кап. Николай Радев Николов на 11.08.1987 г., регистриран на 26.08.1987 г. Ръководил го служител кап. Николай Радев Николов; НОР Д. Арменчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ - VIII ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Златев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37697 и в работно дело IР-18253; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Хабил Мустафов Исмаилов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Резидент, Агент "Златев" Христо Костов Христов

Дата на раждане: 03.09.1943
Място на раждане: с. Горун, обл. Добрич
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-179
от 21.05.2013 г.
община Долни чифлик

Резидент "Златев" Станчо Неделчев Станчев

Дата на раждане: 28.03.1944
Място на раждане: с. Горен чифлик, обл. Варна
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Разузнавач "Златев" Петър Маринов Петров

Дата на раждане: 27.04.1945
Място на раждане: гр. Меричлери
Петър Маринов Петров Дата на раждане 27.04.1945 г. Място на раждане гр. Меричлери Вербувал го служител полк. Бахчеванов и кап. Марков на 09.02.1965 г. Ръководил го служител полк. Бъчваров; ст. лейт. Иван Михайлов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник разузнавач Псевдоними Златев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; дело № 273. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на гр. Меричлери, общ. Димитровград, издигнат от ПП "БСП"
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Златев " Минко Кръстев Радев

Дата на раждане: 28.11.1953
Място на раждане: С. Чарда, обл. Ямбол
Минко Кръстев Радев Дата на раждане 28.11.1953 г. Място на раждане С. Чарда, обл. Ямбол Вербувал го служител Кап. Янчо Ичев Янчев на 15.10.1985 г., регистриран на 17.10.1985 г. Ръководил го служител Кап. Янчо Ичев Янчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол, РУ-Тополовград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Златев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; формализирана карта на лично дело IА-879; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на кметство Българска поляна, общ. Тополовград, издигнат от „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Резидент, Агент "Златев" Христо Костов Христов

Дата на раждане: 03.09.1943
Място на раждане: с. Горун, обл. Добрич
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: