Агент "Добромир" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Добромир намери 5 резултата / The search @pseudo Добромир found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-526
от 23.06.2015 г.
Приватизирани предприятия Разград

Агент; секретен сътрудник "Разсолков (Расолков); Добромир" Акиф Ахмедов Мехмедов

Дата на раждане: 15.12.1934
Място на раждане: с. Езерче, обл. Разград
Акиф Ахмедов Мехмедов Дата на раждане 15.12.1934 г. Място на раждане с. Езерче, обл. Разград Вербувал го служител регистриран на 27.12.1959 г.; възстановен от о. р. Димитър Ст. Иванов на 22.06.1966 г. и регистриран на 28.06.1966 г. Ръководил го служител о. р. Георги Любенов; о. р. Димитър Иванов; кап. Симеон Петров Малинов; кап. Павел Иванов Павлов; о. р. Димитър Ст. Иванов; о. р. Христо Йорданов Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството КДС-Русе; ДС, ПГУ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Разсолков (Расолков); Добромир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка; съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 3072 и в дело Ф1, а.е. 2003; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 4 бр. и обр. 3 – 3 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма - предмет на договор за приватизационна продажба – "Строител" ЕАД /АД/ Обявява установената и обявена с решение № 271/ 05.10.2011 г. – администрацията на Народното събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент; осведомител " Добромир " Боян Славчев Скопаков

Дата на раждане: 31.12.1927
Място на раждане: Гр. София
Боян Славчев Скопаков Дата на раждане 31.12.1927 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Майор Петър Пенев Гечев на 24.06.1964 г., регистриран на 28.06.1964 г. Ръководил го служител Майор Петър Пенев Гечев; Иван Терзиянов; кап. Здравец Михайлов Милчев; Добри Божилов Решение № 25/ 12.02.2007 г. 7 Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-КДС, отдел VI, отделение III; управление II, отдел Х; управление II, отдел 08 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; осведомител Псевдоними Добромир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-30621 МФ; работно дело IР- 12971-3 тома; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на културата
Решение N° 2-497
от 28.04.2015 г.
община Лесичово

Агент "Добромир" Димитър Иванов Танчев

Дата на раждане: 16.02.1933
Място на раждане: с. Калугерово, обл. Пазарджик
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 299
от 17.01.2012
Мюсюлманско изповедание

Осведомител; Агент "Добромир" Искрен Андреев Добруджалиев

Дата на раждане: 24.07.1944
Място на раждане: с. Драгановец, обл. Търговище
Искрен Андреев Добруджалиев Дата на раждане 24.07.1944 г. Място на раждане с. Драгановец, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Дамян Дим. Петлешков на 02.09.1971 г., регистриран на 08.09.1971 г. Ръководил го служител о. р. Дамян Дим. Петлешков; о. р. Митко Петков; о. р. Чавдар Манов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-ХI-II, ВГУ-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Добромир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37474 и в работно дело IР-18121; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на ВМС от 12.05.2010 г. до 20.04.2011 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Искрен Андреев Добруджалиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент; секретен сътрудник "Аспарух; Добромир (Добромиров)" Боби Николов Бобев

Дата на раждане: 01.04.1948
Място на раждане: гр. София
Боби Николов Бобев Дата на раждане 01.04.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Борислав Любенов Рангелов на 07.08.1974 г., регистриран на 14.08.1974 г., регистриран в ПГУ на 12.02.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Борислав Любенов Рангелов; о. р. Иван Иванов; ст. лейт. Пламен Благоев Атанасов; ст. лейт. Цветко Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-VI-IV, ПГУ-ХIV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Аспарух; Добромир (Добромиров) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7563 – 2 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Тирана от 08.03.1998 г. до 31.07.2006 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г.

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: