Агент "Димо" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Димо намери 13 резултата / The search @pseudo Димо found 13 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-625
от 14.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Пловдив

Агент "Димо" Борис Атанасов Златарев

Дата на раждане: 19.03.1955
Място на раждане: гр. Пловдив
Борис Атанасов Златарев Дата на раждане 19.03.1955 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Емил Коев на 15.12.1986 г., регистриран на 20.12.1986 г. Ръководил го служител о. р. Емил Коев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС-03-04 по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо рег. № 83/ 1990 г. – с протокол № 15/ 02.02.1990 г. унищожени делата на агент "Димо"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Пловдив, издигнат от ПП "АТАКА" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-259/ 20.11.2013 г. – училища по Закона за народната просвета Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г Обявява установената и обявена с решение 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-361
от 25.06.2014 г.
Технически университет София

Осведомител; Агент; секретен сътрудник "Димо; Демо" Димо Димитров Арнаудов

Дата на раждане: 27.01.1940
Място на раждане: гр. Божурище
Димо Димитров Арнаудов Дата на раждане 27.01.1940 г. Място на раждане гр. Божурище Вербувал го служител полк. Р. Станков на 21.05.1974 г., регистриран на 23.05.1974 г.; регистриран в ПГУ на 08.05.1986 г. Ръководил го служител полк. Р. Станков; полк. Димитър Петков Димитров; полк. Атанас Марков Лозанов; ст. лейт. Бойко Симеонов Пешев; майор Пеньо Байчев Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-II, ПГУ-УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент; секретен сътрудник Псевдоними Димо; Демо Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; работно дело IР-13063 – 2 тома; дело Ф1, а.е. 6727 – 2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Декан до 1992 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димо Димитров Арнаудов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Димо " Борис Атанасов Златарев

Дата на раждане: 19.03.1955
Място на раждане: Гр. Пловдив
Борис Атанасов Златарев Дата на раждане 19.03.1955 г. Място на раждане Гр. Пловдив Вербувал го служител Емил Коев на 15.12.1986 г. Ръководил го служител Емил Коев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС-03-04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; писмо рег. № 83/ 1990 г. – с протокол № 15/ 02.02.1990 г. унищожени делата на агент "Димо"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Решение № 20/ 19.12.2007 г. 37 Кандидат за общински съветник в общ. Пловдив, издигнат от АТАКА
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Димо" Борис Атанасов Златарев

Дата на раждане: 19.03.1955
Място на раждане: гр. Пловдив
Борис Атанасов Златарев Дата на раждане 19.03.1955 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Емил Коев на 15.12.1986 г., регистриран на 20.12.1986 г. Ръководил го служител о. р. Емил Коев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС-03-04 по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо рег. № 83/ 1990 г. – с протокол № 15/ 02.02.1990 г. унищожени делата на агент "Димо"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на район Западен, общ. Пловдив, издигнат от ПП "АТАКА" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-259/ 20.11.2013 г. – училища по Закона за народната просвета Обявява установената и обявена с решение № 2-498/ 28.04.2015 г. – община Пазарджик - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Осведомител; Агент; секретен сътрудник "Димо; Демо" Димо Димитров Арнаудов

Дата на раждане: 27.01.1940
Място на раждане: гр. Божурище
Димо Димитров Арнаудов Дата на раждане 27.01.1940 г. Място на раждане гр. Божурище Вербувал го служител полк. Р. Станков на 21.05.1974 г., регистриран на 23.05.1974 г.; регистриран в ПГУ на 08.05.1986 г. Ръководил го служител полк. Р. Станков; полк. Димитър Петков Димитров; полк. Атанас Марков Лозанов; ст. лейт. Бойко Симеонов Пешев; майор Пеньо Байчев Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-II, ПГУ-УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент; секретен сътрудник Псевдоними Димо; Демо Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; работно дело IР-13063 – 2 тома; дело Ф1, а.е. 6727 – 2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по математически науки от 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димо Димитров Арнаудов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Димо " Радко Янков Пашов

Дата на раждане: 30.10.1963
Място на раждане: С. Припек, обл. Кърджали
Радко Янков Пашов Дата на раждане 30.10.1963 г. Място на раждане С. Припек, обл. Кърджали Вербувал го служител Иван Григоров на 23.11.1989 г. Ръководил го служител Иван Григоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС- Момчилград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Джебел, издигнат от „ПДСД” За Радко Янков Пашов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-160
от 03.04.2013 г.
община Варна

Агент "Димо" Вълчо Йовев Друмев

Дата на раждане: 15.04.1957
Място на раждане: гр. Вълчи дол
Вълчо Йовев Друмев Дата на раждане 15.04.1957 г. Място на раждане гр. Вълчи дол Вербувал го служител ст. лейт. Атанас Костадинов Василев на 01.09.1976 г., регистриран на 22.09.1976 г. Ръководил го служител ст. лейт. Атанас Костадинов Василев; о. р. Димчо Димов; о. р. Коста Николов; о. р. Н. Ст. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-III, управление III-Х-II; ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3850 (Вн) МФ и в работно дело IР-9206; рег. дневник; картони – обр. 4 - 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-2861 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Обявява установената и обявена с решение 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Информатор "Томов; Димо" Димитър Петров Попов

Дата на раждане: 19.11.1932
Място на раждане: гр. София
Димитър Петров Попов Дата на раждане 19.11.1932 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Тодоров на 16.05.1950 г.; о. р. Илия Христов Динев на 06.07.1971 г., регистриран в ПГУ на 21.09.1971 г. Ръководил го служител о. р. Тодоров; о. р. Илия Христов Динев; о. р. Иван Гьонов Иванов ; о. р. Борис Гюров; о. р. Румен Трифонов; о. р. Стефан Енев; о. р. Коста Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството V РУ на МВР-София-ДС, ДС, отдел IХ, ПГУ-ХIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Томов; Димо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4; лично и работно дело Ф1, а.е. 3167 – 2 тома; протокол № 1322/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично дело IИ-17440. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Постоянен представител, посланик във Виена от 06.09.1990 г. до 21.01.1992 г.
Решение N° 332
от 20.03.2012
Религиозната общност на евреите в България

Агент "Димо" Максим Мончо Бехар

Дата на раждане: 10.12.1955
Място на раждане: гр. Шумен
Максим Мончо Бехар Дата на раждане 10.12.1955 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител ст. лейт. Петър Дим. Марков на 05.12.1980 г., регистриран на 10.12.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Петър Дим. Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2242 (Шн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № КА 43/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-2242 (Шн) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Централния Израилтянски Духовен съвет от 2003 г. до 2011 г.
Решение N° 2-197
от 19.06.2013 г.
Юробанк България АД

Агент "Димо" Максим Мончо Бехар

Дата на раждане: 10.12.1955
Място на раждане: гр. Шумен
Максим Мончо Бехар Дата на раждане 10.12.1955 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител ст. лейт. Петър Дим. Марков на 05.12.1980 г., регистриран на 10.12.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Петър Дим. Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2242 (Шн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № КА 43/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-2242 (Шн) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Надзорния съвет от 26.07.2004 г. на „ДЗИ Банк“АД (предишни наименования „Тракиябанк“АД и „Росексимбанк“ АД) Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Димо" Борис Атанасов Златарев

Дата на раждане: 19.03.1955
Място на раждане: гр. Пловдив
Борис Атанасов Златарев Дата на раждане 19.03.1955 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Емил Коев на 15.12.1986 г., регистриран на 20.12.1986 г. Ръководил го служител о. р. Емил Коев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС-03-04 по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо рег. № 83/ 1990 г. – с протокол № 15/ 02.02.1990 г. унищожени делата на агент "Димо"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Основно училище "Драган Манчов" - Пловдив Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Димо" Радко Янков Пашов

Дата на раждане: 30.10.1963
Място на раждане: с. Припек, обл. Кърджали
Радко Янков Пашов Дата на раждане 30.10.1963 г. Място на раждане с. Припек, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Иван Григоров на 23.11.1989 г., регистриран на 08.12.1989 г. Ръководил го служител о. р. Иван Григоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС-Момчилград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на "Димо"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на община Джебел от м. декември 1991 г. до м. юни 1992 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Радко Янков Пашов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Димо " Тодор Димов Тодоров

Дата на раждане: 25.06.1951
Място на раждане: Гр. Ямбол
Тодор Димов Тодоров Дата на раждане 25.06.1951 г. Място на раждане Гр. Ямбол Вербувал го служител Ст. лейт. Найден Иванов Найденов на 28.10.1986 г., регистриран на 31.10.1986 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Найден Иванов Найденов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол, отдел ДС, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; лично дело IА-2478 (Яб); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Ямбол, издигнат от „Напред, Ямбол” (ВМРО-БНД и ОППБ) Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: