Агент "Веселин" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Веселин намери 6 резултата / The search @pseudo Веселин found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Веселин" Красимир Трендафилов Бошнаков

Дата на раждане: 24.04.1950
Място на раждане: с. Стоманево, обл. Смолян
Красимир Трендафилов Бошнаков Дата на раждане 24.04.1950 г. Място на раждане с. Стоманево, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Георги Пейов Шекерджиев на 21.10.1980 г., регистриран на 28.10.1980 г. Ръководил го служител о. р. Георги Пейов Шекерджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Веселин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 660/ 29.06.1992 г. за унищожаване с протокол № 7/ 05.02.1990 г. делата на агент "Веселин". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение „Ескулап“ ООД – гр. Пазарджик Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Красимир Трендафилов Бошнаков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Веселин " Ахмед Юсуф Караали

Дата на раждане: 29.09.1937
Място на раждане: С. Веселец, обл. Разград
Ахмед Юсуф Караали Дата на раждане 29.09.1937 г. Място на раждане С. Веселец, обл. Разград Вербувал го служител Кап. Венелин Рачев Рачев на 07.08.1984 г. Ръководил го служител Кап. Венелин Рачев Рачев; Веселин Веселинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград, отдел ДС, отделение териториално Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен агент Решение № 20/ 19.12.2007 г. 25 сътрудник Псевдоними Веселин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА- 447 (Рз); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Завет, издигнат от ЗНС
Решение N° 2-571
от 05.11.2015 г.
община Завет

Агент "Веселин" Ахмед Юсуф Караали

Дата на раждане: 29.09.1937
Място на раждане: с. Веселец, обл. Разград
Ахмед Юсуф Караали Дата на раждане 29.09.1937 г. Място на раждане с. Веселец, обл. Разград Вербувал го служител Кап. Венелин Рачев Рачев на 07.08.1984 г., регистриран на 13.08.1984 г. Ръководил го служител Кап. Венелин Рачев Рачев; о. р. Веселин Веселинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград, отдел ДС, отделение териториално по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Веселин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 10 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 88/ 15.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 88/ 15.02.1990 г. секретните материали на агент "Веселин"; лично дело IА- 447 (Рз); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Кмет на кметство Веселец до 28.10.1991 г. Кмет на кметство Веселец от 21.11.1995 г. до 01.11.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Секретен " Веселин " Васил Тодошев Шишков

Дата на раждане: 07.04.1956
Място на раждане: с. Българево, обл. Толбухин
Васил Тодошев Шишков Дата на раждане 07.04.1956 г. Място на раждане с. Българево, обл. Толбухин Вербувал го служител к-н Сотиров на 18.03.1986 г. регистриран на 03.07.1987 г. Ръководил го служител к-н Сотиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ - ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Веселин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходни документи от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 1 и 2; картон обр. 9; рег. дневник; дело № 20337; Доклад на служба „Военна информация” изх. № 2424/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич, издигнат от Земеделски народен съюз Доклад на служба „Военна информация” по чл. 16, ал. 2, т. 2, изх. № 2424/22.10.2007 г.
Решение N° 108
от 20.01.2010
Агенция за ядрено регулиране

Сътрудник; Агент; секретен сътрудник "Веселинов; Веселин" Рангел Петров Симов

Дата на раждане: 03.06.1944
Място на раждане: гр. Гоце Делчев
Рангел Петров Симов Дата на раждане 03.06.1944 г. Място на раждане гр. Гоце Делчев Вербувал го служител о. р. Костадин Милев на 22.08.1969 г., регистриран на 12.09.1969 г.; регистриран в ПГУ на 09.08.1978 г. Ръководил го служител о. р. Костадин Милев; о. р. Веселин Николов Андреев; о. р. Никола В. Николов; кап. Петър Танчев Коцев; ст. лейт. А. Терзиев; о. р. П. Б. Костадинов; о. р. Й. Ц. Начев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС; ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник; агент; секретен сътрудник Псевдоними Веселинов; Веселин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – заявление; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр.; обр. 3; обр. 4 - 2 бр.; лично дело IА-37184; работно дело IР-17974; дело Ф1, а. е. 4143; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-2401/ 08.12.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к сектор "Съхр.,отчет и ФЗ на ЯМ" от 03.08.1998 г. до 19.02.2001 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Рангел Петров Симов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Веселин" Хикмет Хасанов Боранов

Дата на раждане: 26.08.1952
Място на раждане: с. Бяла паланка, обл. Сливен
Хикмет Хасанов Боранов Дата на раждане 26.08.1952 г. Място на раждане с. Бяла паланка, обл. Сливен Вербувал го служител ст. лейт. Димитър Георгиев Тодоров на 10.10.1983 г., регистриран на 17.10.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Димитър Георгиев Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на управление VI; ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Веселин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1334 (Сл); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 08.10.1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Хикмет Хасанов Боранов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-636/ 12.04.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: