Агент "Валери" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Валери намери 13 резултата / The search @pseudo Валери found 13 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Секретен сътрудник "Валери" Любомир Атанасов Иванов

Дата на раждане: 07.07.1943
Място на раждане: гр. София
Любомир Атанасов Иванов Дата на раждане 07.07.1943 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител регистриран на 14.07.1978 г. Ръководил го служител лейт. Николай Краев Даскалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Валери Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5075; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на Съвета на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив“ АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-856
от 21.02.2017 г.
община Казанлък

Агент "Валери" Косьо Панайотов Зарев

Дата на раждане: 23.08.1943
Място на раждане: гр. Шипка
Косьо Панайотов Зарев Дата на раждане 23.08.1943 г. Място на раждане гр. Шипка Вербувал го служител о. р. Николай Гоцков на 17.06.1987 г., регистриран на 20.06.1987 г. Ръководил го служител о. р. Николай Гоцков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС-Казанлък по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Валери Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 375/ 19.03.1990 г. за унищожаване делата на "Валери". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.; Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Косьо Панайотов Зарев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Валери " Атанас Георгиев Михалев

Дата на раждане: 31.05.1962
Място на раждане: С. Студена, обл. Хасково
Атанас Георгиев Михалев Дата на раждане 31.05.1962 г. Място на раждане С. Студена, обл. Хасково Вербувал го служител Васил Георгиев Христов на 29.10.1981 г. Ръководил го служител Васил Георгиев Христов Решение № 20/ 19.12.2007 г. 21 Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление III-IV-4 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Валери Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № КА 552/ 27.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА- 1500; протокол рег. № КА 498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР- 684; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за общински съветник в общ. Бургас, издигнат от ”Съюз на свободните демократи”
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Валери " Въло Иванов Христов

Дата на раждане: 05.03.1924
Място на раждане: С. Горно Пещене, обл. Враца
Въло Иванов Христов Дата на раждане 05.03.1924 Място на раждане С. Горно Пещене, обл. Враца Вербувал го служител Иван Найденов Йорданов на 04.01.1951 г. Ръководил го служител Иван Найденов Йорданов; ст. лейт. А. Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството КДС-Враца Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Валери Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Враца, издигнат от коалиция "ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ"
Решение N° 2-138
от 13.02.2013 г.
община Созопол

Агент "Валери" Костадин Тодоров Мархолев

Дата на раждане: 30.04.1959
Място на раждане: гр. Созопол
Костадин Тодоров Мархолев Дата на раждане 30.04.1959 г. Място на раждане гр. Созопол Вербувал го служител Ст. лейт. Стефан Колев Марков и полк. Любен Желязков на 20.05.1980 г., регистриран на 10.06.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Стефан Колев Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС, отдел втори, отделение "Чужденци-юг" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Валери Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело ІА-1281 (Бс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2003 г. до 01.03.2004 г. и от 2007 г. до 2011 г. Зам. кмет на община Созопол от 01.03.2004 г. до м. ноември 2007 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Валери " Костадин Тодоров Мархолев

Дата на раждане: 30.04.1959
Място на раждане: Гр. Созопол
Костадин Тодоров Мархолев Дата на раждане 30.04.1959 г. Място на раждане Гр. Созопол Вербувал го служител Ст. лейт. Стефан Колев Марков и полк. Любен Желязков на 20.05.1980 г., регистриран на 10.06.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Стефан Колев Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС, отдел втори, отделение "Чужденци-юг" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Валери Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; лично дело ІА-1281 (Бс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Созопол, издигнат от “Бъдеще за община Созопол” Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г.
Решение N° 181
от 02.02.2011
регионални печатни издания

Агент; резидент "Валери" Стефан Любенов Кацаров

Дата на раждане: 11.06.1951
Място на раждане: гр. Етрополе
Стефан Любенов Кацаров Дата на раждане 11.06.1951 г. Място на раждане гр. Етрополе Вербувал го служител лейт. Димитър Асенов Пенев на 14.06.1975 г., регистриран на 20.04.1978 г. Ръководил го служител лейт. Димитър Асенов Пенев о. р. Емил Янчев; о. р. Иван Недялков Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-II-III; ДС, управление III-III, управление III-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; резидент Псевдоними Валери Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-1250. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Собственик във вестник "Наблюдател" Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Стефан Любенов Кацаров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Вестник "Бургаска жена" Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност към органите по чл. 1. Вестник "Слово" – гр. Монтана Проверени са 29 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Валери" Станимир Борисов Делчев

Дата на раждане: 29.04.1942
Място на раждане: гр. Пазарджик
Станимир Борисов Делчев Дата на раждане 29.04.1942 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител кап. Спиридон Иванов Пасков на 01.10.1974 г., регистриран на 31.10.1974 г. Ръководил го служител кап. Спиридон Иванов Пасков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Валери Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37415. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Водещ на предавания на френски език в БНР Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Станимир Борисов Делчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Агент "Валери" Юксел Байрам Реджеб

Дата на раждане: 08.09.1962
Място на раждане: С. Комунига, обл. Кърджали
Юксел Байрам Реджеб Дата на раждане 08.09.1962 г. Място на раждане С. Комунига, обл. Кърджали Вербувал го служител Стоян Георгиев на 22.05.1986 г., регистриран на 13.06.1986 г. Ръководил го служител Стоян Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Валери Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. директор на Държавно лесничейство – Кърджали от 01.06.2002г. За Юксел Байрам Реджеб липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-430
от 26.11.2014 г.
община Кърджали

Агент; секретен сътрудник "Валери" Адем Юсуф Халибрям

Дата на раждане: 14.07.1942
Място на раждане: с. Бойно, обл. Кърджали
Адем Юсуф Халибрям Дата на раждане 14.07.1942 г. Място на раждане с. Бойно, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Марчо Марчев на 29.05.1985 г., регистриран на 31.05.1985 г. Ръководил го служител о. р. Марчо Марчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Валери Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС "Валери". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Стражевци до 16.10.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 231
от 23.06.2011
община Гоце Делчев

Резидент "Валери" Кирил Лазаров Узунов

Дата на раждане: 26.07.1936
Място на раждане: с. Долен, обл. Благоевград
Кирил Лазаров Узунов Дата на раждане 26.07.1936 г. Място на раждане с. Долен, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Асен Костад. Грозданов на 11.06.1970 г., регистриран на 25.06.1970 г. Ръководил го служител о. р. Асен Костад. Грозданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Г. Делчев Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Валери Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1508 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-919 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. август 1990 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

осведомител; Агент, " Валери " Красимир Цветанов Мечкуев

Дата на раждане: 12.12.1953
Място на раждане: Гр. София
Красимир Цветанов Мечкуев Дата на раждане 12.12.1953 г. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 25 Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Майор Димитър Борисов Иванов на 06.09.1973 г., регистриран на 17.09.1973 г. Ръководил го служител Майор Димитър Борисов Иванов; Васил Джангозов; кап. Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС, отдел II, отделение III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент, Псевдоними Валери Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланки – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картон обр. 4; лично дело IА-23800; работно дело IР-7173; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от НЗП "Никола Петков"
Решение N° 159
от 15.09.2010
Комисия за защита на личните данни

Агент "Валери" Евгений Иванов Радев

Дата на раждане: 01.12.1941
Място на раждане: с. Кардам, обл. Търговище
Евгений Иванов Радев Дата на раждане 01.12.1941 г. Място на раждане с. Кардам, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Филип Филипов на 12.04.1974 г., регистриран на 22.04.1974 г. Ръководил го служител о. р. Филип Филипов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Валери Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-22953 и работно дело IР-7639. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Член на КЗЛД от 01.06.2002 г. до 30.12.2007 г.

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: