Агент "Бончев" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Бончев намери 9 резултата / The search @pseudo Бончев found 9 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Бончев " Петър Кирилов Берон

Дата на раждане: 14.03.1940
Място на раждане: Гр. София
Петър Кирилов Берон Дата на раждане 14.03.1940 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Нешо Нешев на 16.12.1969 г. Ръководил го служител Нешо Нешев; Кънчо Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, І отдел, ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Сътрудник; осведомител Псевдоними Бончев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо-искане вх. № 1988/ 20.04.1990 г. за заличаване от общата справочна картотека обр. 4, ръководените от 11 отдел - НСЗК агенти – "Бончев" лично дело 22292 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание Народен представител в 40-о Народно събрание
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Сътрудник; осведомител "Бончев" Петър Кирилов Берон

Дата на раждане: 14.03.1940
Място на раждане: Гр. София
Петър Кирилов Берон Дата на раждане 14.03.1940 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител о. р. Нешо Нешев на 16.12.1969 г. Ръководил го служител о. р. Нешо Нешев; о. р. Кънчо Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, І отдел, ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Сътрудник; осведомител Псевдоними Бончев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони обр. 4 и обр. 6; рег. дневник; уведомително писмо-искане вх. № 1988/ 20.04.1990 г. за заличаване от общата справочна картотека обр. 4, ръководените от 11 отдел - НСЗК агенти – "Бончев" лично дело 22292 Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "Съюз на патриотичните сили "Защита"" в 26-и ИР-София-област Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Решение N° 290
от 01.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пловдив

Осведомител "Бончев" Димитър Стойнов Гошев

Дата на раждане: 28.07.1951
Място на раждане: гр. Калофер
Димитър Стойнов Гошев Дата на раждане 28.07.1951 г. Място на раждане гр. Калофер Вербувал го служител о. р. Коста Маринов Костов на 16.02.1971 г., регистриран на 24.02.1971 г. Ръководил го служител о. р. Коста Маринов Костов; о. р. Душко Иванов; о. р. Коста Костов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел ВКР-Сливен-5 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Бончев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Карлово, издигнат от ПП "ГЕРБ" За Димитър Стойнов Гошев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Бончев " Георги Петков Чалъков

Дата на раждане: 31.05.1948
Място на раждане: С. Кондолово, обл. Бургас
Георги Петков Чалъков Дата на раждане 31.05.1948 г. Място на раждане С. Кондолово, обл. Бургас Вербувал го служител Емилиян Козловски на 13.10.1978 г. Ръководил го служител Емилиян Козловски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03, отдел 09, отделение 04-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Бончев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС- 7377/ 11.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Царево, издигнат от АТАКА За Георги Петков Чалъков липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 110
от 9.02.2010
Българската академия на науките

Сътрудник; осведомител "Бончев" Петър Кирилов Берон

Дата на раждане: 14.03.1940
Място на раждане: Гр. София
Петър Кирилов Берон Дата на раждане 14.03.1940 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител о. р. Нешо Нешев на 16.12.1969 г. Ръководил го служител о. р. Нешо Нешев; о. р. Кънчо Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, І отдел, ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Сътрудник; осведомител Псевдоними Бончев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони обр. 4 и обр. 6; рег. дневник; уведомително писмо-искане вх. № 1988/ 20.04.1990 г. за заличаване от общата справочна картотека обр. 4, ръководените от 11 отдел - НСЗК агенти – "Бончев" лично дело 22292 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Национален природонаучен музей Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители – 2009 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Бончев " Иван Тодоров Иванов

Дата на раждане: 12.05.1954
Място на раждане: с. Пробуда, Търговищки окръг
Иван Тодоров Иванов Дата на раждане 12.05.1954 г. Място на раждане с. Пробуда, Търговищки окръг Вербувал го служител лейт. Красен Георгиев на 10.06.1986 г., регистриран на 17.06.1986 г. Ръководил го служител лейт. Красен Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Търговище - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бончев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4, рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 711 /Вн/ - МФ; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на общ. Варна, издигнат от “Коалиция на Свободните Граждани за Зелена Варна”
Решение N° 2-287
от 15.01.2014 г.
община Роман

Агент "Бончев" Ценко Иванов Благоев

Дата на раждане: 10.05.1946
Място на раждане: гр. Роман
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Бончев" Владимир Георгиев Хвърчилков

Дата на раждане: 25.05.1955
Място на раждане: гр. Бяла, обл. Русе
Владимир Георгиев Хвърчилков Дата на раждане 25.05.1955 г. Място на раждане гр. Бяла, обл. Русе Вербувал го служител майор Тодор Пенчев Тодоров на 30.09.1988 г., регистриран на 17.10.1988 г. Ръководил го служител майор Тодор Пенчев Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бончев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3521 (Рс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № С 11/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-3521 (Рс) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Началник сектор при РВМС-Русе от 01.09.2003 г. до 27.04.2007 г. Директор при РВМС-Русе от 02.05.2007 г. до 18.03.2010 г. и от 30.07.2013 г. Началник сектор при РВМС-Русе от 18.03.2010 г. до 01.06.2010 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Сътрудник; осведомител "Бончев" Петър Кирилов Берон

Дата на раждане: 14.03.1940
Място на раждане: гр. София
Петър Кирилов Берон Дата на раждане 14.03.1940 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Нешо Нешев на 16.12.1969 г. Ръководил го служител о. р. Нешо Нешев; о. р. Кънчо Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, І отдел, ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Сътрудник; осведомител Псевдоними Бончев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; уведомително писмо-искане вх. № 1988/ 20.04.1990 г. за заличаване от общата справочна картотека обр. 4, ръководените от 11 отдел - НСЗК агенти – "Бончев" рег. № 22292. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. председател на Управителния съвет от 1993 г. до 1999 г. Член на Управителния съвет от 2004 г. до 2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители – 2009 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 110/ 09.02.2010 г. - БАН Обявява установената и обявена с решение № 2-13/ 31.05.2012 г. – Българска стопанска камара - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: