Агент "Божур" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Божур намери 8 резултата / The search @pseudo Божур found 8 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-934
от 03.05.2017 г.
община Ивайловград

Съдържател на явочна квартира "Божур; Ахилея" Будинка Генчева Коларова

Дата на раждане: 28.11.1946
Място на раждане: с. Долно Белотинци, обл. Монтана
Будинка Генчева Коларова Дата на раждане 28.11.1946 г. Място на раждане с. Долно Белотинци, обл. Монтана Вербувал я служител вербувана на 29.08.1975 г., регистрирана на 06.09.1975 г. ; възстановена от о. р. Антон Антонов на 05.12.1988 г. и регистрирана на 15.12.1988 г. Ръководил я служител о. р. Антон Антонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VІ-VІ-ІІ; ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Божур; Ахилея Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С 72/ 23.03.1990 г. за унищожаване делото на Я/К "Ахилея"; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делото на "Ахилея". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 24.10.1991 г. до 19.09.1994 г; от 23.11.1995 г. до 09.01.1996 г. и от 03.11.1999 г. до 06.12.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-706
от 20.09.2016 г.
община Сливен

Съдържател на явочна квартира "Божур" Димитър Николов Калчев

Дата на раждане: 03.06.1939
Място на раждане: с. Попрусевци, обл. Велико Търново
Димитър Николов Калчев Дата на раждане 03.06.1939 г. Място на раждане с. Попрусевци, обл. Велико Търново Вербувал го служител о. р. Панайот Николов Долапчиев на 12.06.1971 г., регистриран на 30.06.1971 г. Ръководил го служител о. р. Панайот Николов Долапчиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Божур Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № С 37/ 07.03.1990 г. за унищожаване дело IЯ-144 (Сл). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Бинкос от 1999 г. до 2001 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-466
от 18.02.2015 г.
община Угърчин

Съдържател на явочна квартира "Божур" Христо Колев Петков

Дата на раждане: 03.02.1934
Място на раждане: с. Лесидрен, обл. Ловеч
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-90
от 17.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Ловеч

Съдържател на явочна квартира "Божур" Христо Колев Петков

Дата на раждане: 03.02.1934
Място на раждане: с. Лесидрен, обл. Ловеч
Христо Колев Петков Дата на раждане 03.02.1934 г. Място на раждане с. Лесидрен, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Коста Стоянов Иванов на 06.07.1987 г., регистриран на 10.07.1987 г. Ръководил го служител о. р. Коста Стоянов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Божур Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3776/ 19.11.1990 г. за унищожаване делото на Я/К "Божур". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Угърчин, издигнат от ПП "Комунистическа партия на България" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Божур" Динко Тончев Бояджиев

Дата на раждане: 16.01.1960
Място на раждане: гр. Харманли
Динко Тончев Бояджиев Дата на раждане 16.01.1960 г. Място на раждане гр. Харманли Вербувал го служител ст. лейт. Н. Попов на 12.07.1988 г., регистриран на 07.09.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Н. Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Божур Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело IА-421; рег. дневник. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Безмер, общ. Тунджа, издигнат от ПП "ГЕРБ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Динко Тончев Бояджиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Божур " Славка Петкова Димитрова

Дата на раждане: 18.12.1943
Място на раждане: С. Ракита, обл. Плевен
Славка Петкова Димитрова Дата на раждане 18.12.1943 г. Място на раждане С. Ракита, обл. Плевен Вербувал го служител Никола Тихомиров на 17.06.1986 г. Ръководил го служител Никола Тихомиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Божур Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № КА 548/ 27.05.1990 г. за унищожаване дело ІЯ-119 "Божур"; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 9 Кандидат за общински съветник в общ. Свиленград, издигнат от Партия “Политически Клуб “Тракия”
Решение N° 61
от 15.04.2009
държавни агенции

Съдържател на явочна квартира "Божур" Цветозар Иванов Николов

Дата на раждане: 04.08.1955
Място на раждане: Гр. Бяла Слатина
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Божур " Цветозар Иванов Николов

Дата на раждане: 04.08.1955
Място на раждане: Гр. Бяла Слатина
Цветозар Иванов Николов Дата на раждане 04.08.1955 г. Място на раждане Гр. Бяла Слатина Вербувал го служител Цветан Джигански на 11.03.1986 г., регистриран на 26.03.1986 г. Ръководил го служител Цветан Джигански Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-02-ДС по линия на ВГУ-17 Решение № 22/ 29.01.2008 г. 183 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Божур Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 1860/ 11.04.1990 г. за унищожаване делото на Я/К "Божур"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Враца, издигнат от КОАЛИЦИЯ „СЕВЕРОЗАПАД ЗА ВРАЦА”

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: