Агент "Боби" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Боби намери 10 резултата / The search @pseudo Боби found 10 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-765
от 16.11.2016 г.
община Елин Пелин

Агент "Боби" Румен Спасов Стаменов

Дата на раждане: 30.09.1961
Място на раждане: с. Нови хан, обл. Софийска
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-535
от 22.07.2015 г.
община Никопол

Агент "Боби" Мустафа Исмаилов Мустафов

Дата на раждане: 17.08.1958
Място на раждане: гр. Никопол
Мустафа Исмаилов Мустафов Дата на раждане 17.08.1958 г. Място на раждане гр. Никопол Вербувал го служител лейт. Димитър Стефанов Цветков на 25.11.1982 г., регистриран на 07.12.1982 г. Ръководил го служител лейт. Димитър Стефанов Цветков; о. р. Симчо Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IV-II; ОУ на МВР-Плевен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боби Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1958 (Пл) МФ и в работно дело IР-15466; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.; писмо вх. № 2046/ 25.04.1990 г. с искане "да се изключи от статистическия отчет на ДС" "Боби". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-533
от 16.07.2015 г.
община Плевен

Агент "Боби" Георги Борисов Пъшев

Дата на раждане: 23.09.1959
Място на раждане: гр. Плевен
Георги Борисов Пъшев Дата на раждане 23.09.1959 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител о. р. Райчо Йорданов на 16.01.1980 г., регистриран на 12.02.1980 г. Ръководил го служител о. р. Райчо Йорданов; о. р. Димитър Кечашки Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-IV, управление III-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боби Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № IV 596/ 16.05.1990 г. за унищожаване лично дело IА-27883 и работно дело IР-13347. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Боби" Георги Николов Белчев

Дата на раждане: 18.02.1953
Място на раждане: София
Георги Николов Белчев Дата на раждане 18.02.1953 г. Място на раждане София Вербувал го служител Пламен Асенов на 16.06.1984 г. Ръководил го служител Пламен Асенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІV РУ-СГУ-МВР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними "Боби" Документи, въз основа на които е установена принадлежността към Регистрационна бланка; картон обр. 6; регистрационен дневник; органите по чл. 1 документ за унищожаване на личното и работното дело. Снемане от действащия оперативен отчет Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов ……………………..
Решение N° 2-917
от 11.04.2017 г.
община Попово

Резидент "Боби" Димитър Димов Димитров

Дата на раждане: 16.11.1945
Място на раждане: с. Светлен, обл. Търговище
Димитър Димов Димитров Дата на раждане 16.11.1945 г. Място на раждане с. Светлен, обл. Търговище Вербувал го служител майор Руси Николов Русев на 19.03.1986 г., регистриран на 31.03.1986 г. Ръководил го служител майор Руси Николов Русев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Боби Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1170 (Тщ) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол С № 163/ 01.03.1990 г. за унищожаване личното дело (налично) на агент "Боби". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 276
от 02.11.2011
Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Агент "Боби" Божидар Николов Данчев

Дата на раждане: 05.04.1949
Място на раждане: с. Костелево, обл. Враца
Божидар Николов Данчев Дата на раждане 05.04.1949 г. Място на раждане с. Костелево, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Милко Димитров Георгиев на 12.10.1983 г., регистриран на 19.10.1983 г. Ръководил го служител о. р. Милко Димитров Георгиев; о. р. Николай Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-III, управление II-VIII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боби Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33133. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел "Финансова и програмна координация по ФАР и ИСПА" от 12.12.2001 г. до 11.04.2002 г.
Решение N° 250
от 09.08.2011
КТ Подкрепа – Национален синдикат на свещено и църковно служителите

Агент "Боби" Марио Илиев Найденов

Дата на раждане: 14.06.1957
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 1
от 24.04.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент " Боби" Георги Николов Белчев

Дата на раждане: 18.02.1953
Място на раждане: София
Георги Николов Белчев Дата на раждане 18.02.1953 г. Място на раждане София Вербувал го служител Пламен Асенов на 16.06.1984 г. Ръководил го служител Пламен Асенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІV РУ-СГУ-МВР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними "Боби" Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Регистрационна бланка; картон обр. 6; регистрационен дневник Снемане от действащия оперативен отчет За лицето липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона. Лицето е кандидат от Политическа партия “СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ”.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Боби " Кирил Борисов Христов

Дата на раждане: 01.03.1954
Място на раждане: Гр. Петрич
Кирил Борисов Христов Дата на раждане 01.03.1954 г. Място на раждане Гр. Петрич Вербувал го служител Ст. лейт. Цветан Георгиев Разсолков на 12.06.1988 г., регистриран на 20.06.1988 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Цветан Георгиев Разсолков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боби Документи, въз основа на които е установена принадлежността към Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; Решение № 22/ 29.01.2008 г. 11 органите по чл. 1 картон обр. 4; лично дело IА-36330; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Петрич, издигнат от НДСВ Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 2-252
от 30.10.2013 г.
община Козлодуй

Осведомител; съдържател на явочна квартира "Боби; Мизия" Никола Цветанов Станчев

Дата на раждане: 12.06.1942
Място на раждане: гр. Козлодуй
Никола Цветанов Станчев Дата на раждане 12.06.1942 г. Място на раждане гр. Козлодуй Вербувал го служител вербуван на 27.05.1971 г., регистриран на 08.06.1971 г.; възстановен от о. р. Цветко Цветков на 30.10.1981 г., регистриран на 04.11.1981 г. Ръководил го служител о. р. Цветко Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; съдържател на явочна квартира Псевдоними Боби; Мизия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол вх. № 1854/ 11.04.1990 г. с решение да бъдат унищожени материалите на Я/К "Мизия"; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че следва да бъдат унищожени лично дело IО-37 (Вр) и работно дело IР-785 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 25.10.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: