Агент "Абел" на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Абел намери 9 резултата / The search @pseudo Абел found 9 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 71
от 22.07.2009
Българска народна банка

Агент "Абел" Александър Георгиев Урумов

Дата на раждане: 26.07.1969
Място на раждане: гр. Брацигово
Александър Георгиев Урумов Дата на раждане 26.07.1969 г. Място на раждане гр. Брацигово Вербувал го служител О. р. Тодор Божанов на 03.10.1988 г., регистриран на 10.10.1988 г. Ръководил го служител О. р. Тодор Божанов; о. р. Пламен Желев; о. р. Стойо Пуцеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-05-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Абел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 158/ 29.11.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-165 (Пд) на агент "Абел". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 15.05.2006 г. Обявен с решение № 62/ 23.04.2009 г. - Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България. Обявен с решение № 63/ 19.05.2009 г. - Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за народни представители
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Абел " Венцислав Павлов Горанов

Дата на раждане: 26.03.1962
Място на раждане: С. Хърлец, обл. Враца
Венцислав Павлов Горанов Дата на раждане 26.03.1962 г. Място на раждане С. Хърлец, обл. Враца Вербувал го служител Кап. Стефан Ангелов Илиев на 20.04.1984 г., регистриран на 27.04.1984 г. Ръководил го служител Кап. Стефан Ангелов Илиев; Симеон Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ІІІ, отдел ІІІ, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Абел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично дело ІА-251; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС- 7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Козлодуй, издигнат от ПП ”ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ – ЛИДЕР
Решение N° 177
от 12.01.2011
членовете на политическите кабинети на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите

Агент "Абел" Александър Георгиев Урумов

Дата на раждане: 26.07.1969
Място на раждане: гр. Брацигово
Александър Георгиев Урумов Дата на раждане 26.07.1969 г. Място на раждане гр. Брацигово Вербувал го служител о. р. Тодор Божанов на 03.10.1988 г., регистриран на 10.10.1988 г. Ръководил го служител о. р. Тодор Божанов; о. р. Пламен Желев; о. р. Стойо Пуцеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-05-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Абел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 158/ 29.11.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-165 (Пд) на агент "Абел". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на направление "Информация и връзки с обществеността" в Министерството на отбраната от 04.08.1997 г. до 12.01.2001 г. Обявен с решение № 62/ 23.04.2009 г. - Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България. Обявен с решение № 63/ 19.05.2009 г. - Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за народни представители Обявен с решение № 71/ 22.07.2009 г. - Българската народна банка
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Абел" Александър Георгиев Урумов

Дата на раждане: 26.07.1969
Място на раждане: гр. Брацигово
Александър Георгиев Урумов Дата на раждане 26.07.1969 г. Място на раждане гр. Брацигово Вербувал го служител О. р. Тодор Божанов на 03.10.1988 г., регистриран на 10.10.1988 г. Ръководил го служител О. р. Тодор Божанов; о. р. Пламен Желев; о. р. Стойо Пуцеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-05-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Абел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 158/ 29.11.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-165 (Пд) на агент "Абел". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция от 01.12.1999 г. до 12.01.2001г. Обявен с решение № 62/ 23.04.2009 г. - Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България. Обявен с решение № 63/ 19.05.2009 г. - Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за народни представители Обявен с решение № 71/ 22.07.2009 г. - Българската народна банка Обявен с решение № 177/ 12.01.2011 г. – политически кабинети
Решение N° 62
от 23.04.2009
председател, заместник-председатели, секретар и членове на Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България

Агент "Абел" Александър Георгиев Урумов

Дата на раждане: 26.07.1969
Място на раждане: гр. Брацигово
Александър Георгиев Урумов Дата на раждане 26.07.1969 г. Място на раждане гр. Брацигово Вербувал го служител О. р. Тодор Божанов на 03.10.1988 г., регистриран на 10.10.1988 г. Ръководил го служител О. р. Тодор Божанов; о. р. Пламен Желев; о. р. Стойо Пуцеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-05-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Абел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 158/ 29.11.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-165 (Пд) на агент "Абел". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на ЦИКЕП
Решение N° 2-44
от 01.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Враца

Агент "Абел" Венцислав Павлов Горанов

Дата на раждане: 26.03.1962
Място на раждане: с. Хърлец, обл. Враца
Венцислав Павлов Горанов Дата на раждане 26.03.1962 г. Място на раждане с. Хърлец, обл. Враца Вербувал го служител Кап. Стефан Ангелов Илиев на 20.04.1984 г., регистриран на 27.04.1984 г. Ръководил го служител Кап. Стефан Ангелов Илиев; Симеон Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ІІІ, отдел ІІІ, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Абел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично дело ІА-251; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Козлодуй, издигнат от МК "ЛИДЕР", "ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-964
от 29.05.2017 г.
Държавни дружества Министерство на отбраната

Агент "Абел" Александър Георгиев Урумов

Дата на раждане: 26.07.1969
Място на раждане: гр. Брацигово
Александър Георгиев Урумов Дата на раждане 26.07.1969 г. Място на раждане гр. Брацигово Вербувал го служител О. р. Тодор Божанов на 03.10.1988 г., регистриран на 10.10.1988 г. Ръководил го служител О. р. Тодор Божанов; о. р. Пламен Желев; о. р. Стойо Пуцеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-05-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Абел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 158/ 29.11.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-165 (Пд) на агент "Абел". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Съвет на директорите) на "Интендантско обслужване" ЕАД, гр. София от 21.05.1999 г. до 24.02.2000 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 63/ 19.05.2009 г. - Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 71/ 22.07.2009 г. - Българската народна банка Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 177/ 12.01.2011 г. – политически кабинети Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 180/ 26.01.2011 г. – Министерството на отбраната Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 63
от 19.05.2009
председател, заместник-председатели, секретар и членове на Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за народни представители, назначена с Указ на президента на Република България № 111 от 28.04.2009 г.

Агент "Абел" Александър Георгиев Урумов

Дата на раждане: 26.07.1969
Място на раждане: гр. Брацигово
Александър Георгиев Урумов Дата на раждане 26.07.1969 г. Място на раждане гр. Брацигово Вербувал го служител О. р. Тодор Божанов на 03.10.1988 г., регистриран на 10.10.1988 г. Ръководил го служител О. р. Тодор Божанов; о. р. Пламен Желев; о. р. Стойо Пуцеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-05-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Абел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 158/ 29.11.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-165 (Пд) на агент "Абел". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на ЦИК Обявен с решение № 62/ 23.04.2009 г. - Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България.
Решение N° 2-252
от 30.10.2013 г.
община Козлодуй

Агент "Абел" Венцислав Павлов Горанов

Дата на раждане: 26.03.1962
Място на раждане: с. Хърлец, обл. Враца
Венцислав Павлов Горанов Дата на раждане 26.03.1962 г. Място на раждане с. Хърлец, обл. Враца Вербувал го служител кап. Стефан Ангелов Илиев на 20.04.1984 г., регистриран на 27.04.1984 г. Ръководил го служител кап. Стефан Ангелов Илиев; о. р. Симеон Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ІІІ, отдел ІІІ, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Абел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично дело ІА-251; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 14.11.2007 г. до м. октомври 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-44/ 01.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 125/ 14.04.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: