Агенти на Държавна сигурност
Bulgarian State Security Agents

Данни от Data from comdos.bg актуални към 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за М намери 709 резултата / The search М found 709 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-16
от 14.06.2012 г.
Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий

Агент; резидент "Благовест" Иван Харалампиев Иванов

Дата на раждане: 11.11.1946
Място на раждане: гр. Кюстендил
Иван Харалампиев Иванов Дата на раждане 11.11.1946 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Никола Димитров на 06.11.1979 г., регистриран на 15.11.1979 г. Ръководил го служител о. р. Никола Димитров; о. р. Стефан Пачиков; о. р. Георги Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; резидент Псевдоними Благовест Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. 1784/ 05.04.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на "Благовест". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ректор от 22.12.2006 г. до м. май 2007 г.
Решение N° 2-16
от 14.06.2012 г.
Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий

Агент; секретен сътрудник "Методи, Методий" Казимир Попконстантинов Константинов

Дата на раждане: 17.09.1942
Място на раждане: с. Гарван, обл. Силистра
Казимир Попконстантинов Константинов Дата на раждане 17.09.1942 г. Място на раждане с. Гарван, обл. Силистра Вербувал го служител ст. лейт. Пламен Йорданов Данев на 28.02.1986 г., регистриран на 05.03.1986 г.; регистриран в ПГУ на 25.10.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Пламен Йорданов Данев; майор Румен Славов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление VI; ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Методи, Методий Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; дело Ф1, а.е. 7144; протокол рег. № С КА-44/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1086 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Декан и ръководител на катедра от 22.12.2006 г. до м. май 2007 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Казимир Попконстантинов Константинов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 230/ 16.06.2011 г. - Висша атестационна комисия
Решение N° 2-16
от 14.06.2012 г.
Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий

Агент "Ралица" Мариана Спасова Йовевска

Дата на раждане: 01.12.1950
Място на раждане: гр. Добрич
Мариана Спасова Йовевска Дата на раждане 01.12.1950 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал я служител о. р. Янко Данаилов Дамянов на 25.11.1982 г., регистрирана на 16.12.1982 г. Ръководил я служител о. р. Янко Данаилов Дамянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ралица Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № 28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело IР-599 (В.Т.); протокол рег. № 24/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-2952 (В.Т.). Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. декан от 22.12.2006 г. до м. май 2007 г.
Решение N° 2-16
от 14.06.2012 г.
Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий

Секретен сътрудник "Иво" Никола Колев Вълчев

Дата на раждане: 22.03.1942
Място на раждане: с. Петко Славейков, обл. Габрово
Никола Колев Вълчев Дата на раждане 22.03.1942 г. Място на раждане с. Петко Славейков, обл. Габрово Вербувал го служител Вербуван на 06.08.1979 г., регистриран на 17.08.1979 г. Ръководил го служител о. р. Ангел Григоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Иво Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 4216; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3 Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра от 22.12.2006 г. до м. май 2007 г.
Решение N° 2-16
от 14.06.2012 г.
Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий

Агент "Сибин" Пеньо Семов Пенев

Дата на раждане: 22.09.1953
Място на раждане: с. Сушица, обл. Велико Търново
Пеньо Семов Пенев Дата на раждане 22.09.1953 г. Място на раждане с. Сушица, обл. Велико Търново Вербувал го служител о. р. Никола Димитров на 28.04.1983 г., регистриран на 01.06.1983 г. Ръководил го служител о. р. Никола Димитров; о. р. Г. Георгиев; о. р. Иван Телбис Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сибин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1784/ 05.04.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на "Сибин". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра от 22.12.2006 г. Зам. декан от м. май 2007 г.
Решение N° 2-16
от 14.06.2012 г.
Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий

Агент; секретен сътрудник "Венцислав Арабаджиев; Венцислав" Стефан Любенов Коларов

Дата на раждане: 28.09.1943
Място на раждане: гр. Лом
Стефан Любенов Коларов Дата на раждане 28.09.1943 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител о. р. Младен Младенов на 16.08.1973 г., регистриран на 17.08.1973 г.; регистриран в ПГУ на 22.01.1985 г. Ръководил го служител о. р. Младен Младенов; о. р. Ив. Недялков; о. р. Мл. Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-III, управление VI-IХ-II, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Венцислав Арабаджиев; Венцислав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5754; рег. дневник – 2 бр.; обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 911/ 21.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 71/ 25.01.1990 г. личното и работното дело на "Венцислав Арабаджиев". Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра от 22.12.2006 г. до м. май 2007 г.
Решение N° 2-979
от 20.06.2017 г.
община Димитровград

Сътрудник "Боян" Господин Тончев Тонев

Дата на раждане: 05.10.1938
Място на раждане: с. Долно Белево, обл. Хасково
Господин Тончев Тонев Дата на раждане 05.10.1938 г. Място на раждане с. Долно Белево, обл. Хасково Вербувал го служител ст. лейт. Генов на 27.05.1982 г. Ръководил го служител ст. лейт. Генов; ст. лейт. Цонов; кап. Янков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, разходни документи, отчетени от щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 17483; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Секретар на община Димитровград от м. юни 1992 г. до 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Господин Тончев Тонев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 226
от 01.06.2011
община Банско

Съдържател на явочна квартира "Бреза" Асен Ангелов Дамянов

Дата на раждане: 01.07.1935
Място на раждане: гр. Добринище
Асен Ангелов Дамянов Дата на раждане 01.07.1935 г. Място на раждане гр. Добринище Вербувал го служител о. р. Георги Николов Сачков на 06.12.1969 г., регистриран на 29.12.1969 г. Ръководил го служител о. р. Георги Николов Сачков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Разлог по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол № 3/ 1990 г. за определяне за унищожаване на дело IЯ-315 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Добринище от м. ноември 1989г. до 05.11.1990г.
Решение N° 2-765
от 16.11.2016 г.
община Елин Пелин

Агент "Данчо" Пламен Симеонов Вътов

Дата на раждане: 22.10.1952
Място на раждане: гр. Елин Пелин
Пламен Симеонов Вътов Дата на раждане 22.10.1952 г. Място на раждане гр. Елин Пелин Вербувал го служител о. р. Христо Светославов на 19.12.1975 г., регистриран на 27.12.1975 г. Ръководил го служител о. р. Христо Светославов; о. р. Алексей Ценев; о. р. Благой Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС-Елин Пелин Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Данчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 86/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-27320 и работно дело IР-12706. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на Елин Пелин до м. 04.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-352
от 27.05.2014 г.
Университет за национално и световно стопанство

Секретен сътрудник; Агент "Живко" Георги Иванов Калушев

Дата на раждане: 18.05.1944
Място на раждане: гр. Пазарджик
Георги Иванов Калушев Дата на раждане 18.05.1944 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител лейт. Константин Стойнев Колев на 25.10.1972 г., регистриран в ПГУ на 28.11.1972 г.; възстановен от о. р. Георги Петров Даскалов на 05.07.1974 г., регистриран на 11.07.1974 г. Ръководил го служител лейт. Константин Стойнев Колев; о. р. Георги Петров Даскалов; о. р. П. Пенев; о. р. М. Гайдарски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, ВГУ-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Живко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 2950 и в лично дело IА-35378; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра "Бизнесадминистрация" от 10.04.1997 г. до 01.10.1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Иванов Калушев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 204
от 30.03.2011
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Димитър Иванов Гочев

Дата на раждане: 27.11.1959
Място на раждане: с. Студена, обл. Хасково
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-342
от 24.04.2014 г.
Тракийски университет

Агент "Стоянов" Димо Гиргинов Гиргинов

Дата на раждане: 31.07.1954
Място на раждане: гр. Чирпан
Димо Гиргинов Гиргинов Дата на раждане 31.07.1954 г. Място на раждане гр. Чирпан Вербувал го служител о. р. Братан Величков на 10.12.1976 г., регистриран на 17.12.1976 г. Ръководил го служител о. р. Братан Величков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 34/ 20.03.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-3096 (Ст.З.); протокол рег. № 61/ 22.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1022 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра във Ветеринарно-медицински факултет от м. март 2012 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-934
от 03.05.2017 г.
община Ивайловград

Съдържател на явочна квартира "Нептун" Георги Костов Пехливанов

Дата на раждане: 22.03.1936
Място на раждане: с. Орешино, обл. Хасково
Георги Костов Пехливанов Дата на раждане 22.03.1936 г. Място на раждане с. Орешино, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Георги Гайдаров на 08.12.1988 г., регистриран на 15.12.1988 г. Ръководил го служител о. р. Георги Гайдаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Нептун Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С 72/ 23.03.1990 г. за унищожаване делото на Я/К "Нептун"; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делото на "Нептун". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Орешино от м. ноември 1995 г. до 1998 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-934
от 03.05.2017 г.
община Ивайловград

Агент "Кемал; Томов" Сали Ахмед Таироглу

Дата на раждане: 11.07.1957
Място на раждане: с. Ботурче, обл. Хасково
Сали Ахмед Таироглу Дата на раждане 11.07.1957 г. Място на раждане с. Ботурче, обл. Хасково Вербувал го служител НОР Димитър Александров на 17.10.1984 г., регистриран на 29.10.1984 г. Ръководил го служител НОР Димитър Александров; о. р. Христо Тютюнджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-V ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кемал; Томов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го НОР, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-2281 (Кж); рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Кобилино от м. ноември 1991 г. до 2000 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Сали Ахмед Таироглу към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-795
от 13.12.2016 г.
община Самоков

Агент "Камен" Константин Симов Беров

Дата на раждане: 29.02.1956
Място на раждане: гр. София
Константин Симов Беров Дата на раждане 29.02.1956 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Владимир Николов Груев на 19.12.1984 г., регистриран на 24.12.1984 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Николов Груев; о. р. Валери Коев; о. р. Слави Протогеров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ – ДС, отдел 02-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; лично дело ІА-35738; работно дело І Р- 16528; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Поповяне от м. октомври 2007 г. до 2011 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Константин Симов Беров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1011
от 18.07.2017 г.
община Върбица

Агент "Илко" Исмаил Хюсеинов Халидов

Дата на раждане: 03.08.1968
Място на раждане: с. Менгишево, обл. Шумен
Исмаил Хюсеинов Халидов Дата на раждане 03.08.1968 г. Място на раждане с. Менгишево, обл. Шумен Вербувал го служител о. р. Цв. Николов на 07.12.1989 г., регистриран на 18.12.1989 г. Ръководил го служител о. р. Цв. Николов; ст. лейт. Димитър Григоров Иванов; ст. лейт. Тодор Занев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-519 (Шн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Конево от м. ноември 1995 г. до 2011 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Исмаил Хюсеинов Халидов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1011
от 18.07.2017 г.
община Върбица

Агент "Серьожа" Исмет Алиосманов Османов

Дата на раждане: 21.11.1961
Място на раждане: гр. Върбица
Исмет Алиосманов Османов Дата на раждане 21.11.1961 г. Място на раждане гр. Върбица Вербувал го служител ст. лейт. Генчо Ганчев Гатев на 11.12.1984 г., регистриран на 17.12.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Генчо Ганчев Гатев; лейт. Христо Драганов Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Серьожа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-476 (Шн) и в работно дело ІР-100 (Шн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Чернооково до м. октомври 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Исмет Алиосманов Османов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-675
от 05.07.2016 г.
община Иваново

Агент "Орлин" Исмет Алиев Кючуков

Дата на раждане: 25.05.1949
Място на раждане: с. Щръклево, обл. Русе
Исмет Алиев Кючуков Дата на раждане 25.05.1949 г. Място на раждане с. Щръклево, обл. Русе Вербувал го служител о. р. Иван Тодоров Савов на 17.06.1985 г. Ръководил го служител о. р. Иван Тодоров Савов; кап. Георги Янков Симеонов; майор Благовест Матев Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС-VI-VIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Орлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3798 (Рс) и в работно дело IР-1092 (Рс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Исмет Алиев Кючуков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-675
от 05.07.2016 г.
община Иваново

Сътрудник "Свободов" Керчо Атанасов Георгиев

Дата на раждане: 14.07.1936
Място на раждане: с. Щръклево, обл. Русе
Керчо Атанасов Георгиев Дата на раждане 14.07.1936 г. Място на раждане с. Щръклево, обл. Русе Вербувал го служител о. р. Любен Дочев Марчев на 03.11.1971 г., регистриран на 26.11.1971 г. Ръководил го служител о. р. Любен Дочев Марчев; о. р. Сп. Шкодров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Свободов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, съдържащи се в дело Ф4, оп. 3, а.е. 456; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 50
от 08.10.2008
Съвет за електронни медии, Българската телеграфна агенция

Агент "Руслан" Румен Петков Михайлов

Дата на раждане: 20.04.1952
Място на раждане: Гр. Елена
Румен Петков Михайлов Дата на раждане 20.04.1952 г. Място на раждане Гр. Елена Вербувал го служител Филип Филипов Кръстев на 11.11.1974 г., регистриран на 15.11.1974 г. Ръководил го служител Филип Филипов Кръстев; М. Йотов; Пламен Динев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I; управление III; управление II-IХ; управление III-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Руслан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № IV 856/ 10.07.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-25507 и работно дело IР-8936. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Главен редактор сп. "Паралели" от 17.07.1995г. до 11.03.1998 г.
Решение N° 2-315
от 24.02.2014 г.
община Каварна

Агент "Адамов" Тодор Димитров Ахпазов

Дата на раждане: 31.10.1960
Място на раждане: гр. Каварна
Тодор Димитров Ахпазов Дата на раждане 31.10.1960 г. Място на раждане гр. Каварна Вербувал го служител ст. лейт. Валери Петров Симеонов на 11.03.1987 г., регистриран на 27.03.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Валери Петров Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-VI-V по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Адамов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33999; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на община Каварна от 06.03.1992 г. до м. ноември 1995г. и от 24.11.2003 до 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-706
от 20.09.2016 г.
община Сливен

Агент "Соколов" Антон Анастасов Господинов

Дата на раждане: 28.03.1945
Място на раждане: гр. Хасково
Антон Анастасов Господинов Дата на раждане 28.03.1945 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител ст. лейт. Панайот Николов Долапчиев на 05.06.1975 г., регистриран на 11.06.1975 г. Ръководил го служител ст. лейт. Панайот Николов Долапчиев; о. р. Д. Пантелеев; о. р. М. Кавръков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1020 (Сл) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № С 76/ 16.05.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-632 (Сл). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Председател на ИК Сливен до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Разузнавач; Агент; сътрудник "Жилберт; Виктор; Джон; Сотев" Димитър Стойнев Станоев

Дата на раждане: 15.10.1937
Място на раждане: с. Долец, обл. Силистра
Димитър Стойнев Станоев Дата на раждане 15.10.1937 г. Място на раждане с. Долец, обл. Силистра Вербувал го служител кап. Пенчо Енев Русанов на 06.11.1956 г.; майор Никола П. Стефанов на 22.12.1964 г., регистриран на 31.12.1964 г.; регистриран в ПГУ на 11.02.1969 г.; възстановен в РУ-ГЩ на 11.08.1983 г. Ръководил го служител кап. Пенчо Енев Русанов; майор Никола П. Стефанов; майор Кольо Генчев Трънков; о. р. Кръстьо В. Кръстев; о. р. Господинка М. Георгиева; о. р. Георги Н. Виткин; кап. Румен Димитров Тошков; полк. Добри Тодоров; майор Олег Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ; СУ на МВР-ДС-II-III, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник разузнавач; агент; сътрудник Псевдоними Жилберт; Виктор; Джон; Сотев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3 – 2 бр.; обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; лично и работно дело Ф1, а.е. 2649 – 3 тома; дела № 2382 и № 2382-А; доклад на служба "Военна информация" рег. № 3142/ 29.11.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Завеждащ секция, пълномощен министър от 16.07.1990 г. до 01.10.1991 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Добролюбов; Ников" Иван Георгиев Гарвалов

Дата на раждане: 17.11.1930
Място на раждане: гр. София
Иван Георгиев Гарвалов Дата на раждане 17.11.1930 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Кап. Иван Александров Иванов на 22.06.1964 г. Ръководил го служител Кап. Иван Александров Иванов; Илия Христов Динев; майор Антон Янев Антонов; майор Любен Йорданов Предов; ст. лейт. Георги Кузов Деничин; Неделчо Пенев; М. Генковски; Серафим Софрониев; полк. Д. Доксев; Александър Жулев; ст. лейт. Петко Недков Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, отдел III, отдел ХI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Добролюбов; Ников Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3 – 2 бр.; лично и работно дело Ф1, а. е. 1921-8 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к управление от 24.08.1990 г. до 11.02.1991 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21405/ 30.11.2007 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Калев; Деянов" Илия Иванов Кондов

Дата на раждане: 01.07.1939
Място на раждане: с. Люляково, обл. Бургас
Илия Иванов Кондов Дата на раждане 01.07.1939 г. Място на раждане с. Люляково, обл. Бургас Вербувал го служител регистриран на 11.11.1975 г. Ръководил го служител о. р. Иван Дудушки; полк. Димитър Доксев Димитров; майор Андрей Кирилов; кап. Милуш Манолов; майор Никола М. Николов; майор Филип Филипов; майор Стефан Челиев; о. р. А. Григоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Калев; Деянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5815. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к управление от 01.07.1996 г. до 01.10.1997 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Симеонов" Калин Траянов Митрев

Дата на раждане: 22.02.1952
Място на раждане: гр. Перник
Калин Траянов Митрев Дата на раждане 22.02.1952 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител лейт. Чавдар Николаев Минчев на 17.07.1980 г., регистриран на 26.08.1980 г. Ръководил го служител лейт. Чавдар Николаев Минчев; о. р. М. Атанасов; лейт. Димитър Георгиев Димитров; о. р. А. Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Симеонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф 1, а.е.4829. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к управление до 30.05.1991 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Бонков" Николай Василев Богданов

Дата на раждане: 16.10.1946
Място на раждане: гр. Варна
Николай Василев Богданов Дата на раждане 16.10.1946 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител ст. лейт. Теню Караславов, регистриран на 13.04.1977 г. Ръководил го служител ст. лейт. Теню Караславов; Симеон Ив. Симеонов; Хр. Стронгелов; М. Коларов; Станчо Кр. Иванов; Румен Сотиров; Борислав Геновски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, отдел IV, отдел 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Бонков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр. и 3; дело Ф1, а. е. 7118-2 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Главен секретар от 20.02.1991 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21405/ 30.11.2007 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Васил" Цветан Петров Димитров

Дата на раждане: 09.03.1948
Място на раждане: гр. Червен бряг
Цветан Петров Димитров Дата на раждане 09.03.1948 г. Място на раждане гр. Червен бряг Вербувал го служител Регистриран на 12.01.1977 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Иванов Владимиров; о. р. Ангел Димитров; подп. П. Колъчев; ст. лейт. М. Атанасов; о. р. В. Коларов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Васил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 4178. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел от 20.09.2000 г. до 20.11.2005 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 2-625
от 14.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Пловдив

Щатен служител "" Тодор Начев Баръмов

Дата на раждане: 15.09.1955
Място на раждане: гр.Първомай, обл.Пловдив
Тодор Начев Баръмов Дата на раждане 15.09.1955 г. Място на раждане гр.Първомай, обл.Пловдив Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Пловдив; Обл.У на МВР-Пловдив Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3960/20.08.1983 г. е назначен на длъжност „Разузнавач отделение Териториално” на ОУ на МВР-Пловдив, считано от 1.09.1983 г.; със заповед № 210/9.05.1985 г. е преназначен на длъжност „Разузнавач” РУ Първомай; със заповед № 318/24.07.1985 г. е преназначен на длъжност „Зам.началник отделение”; със заповед № 770/4.03.1986 г. е преназначен на длъжност „Началник РУ-Първомай”; със заповед № К-3032/24.10.1988 г. е изпратен на 3 м. курс за ръководни кадри във ВШК на КГБ – СССР – Москва; със заповед № 4022/13.12.1988 г. е назначен на длъжност „Началник ОбУ-Първомай” в Обл.У на МВР-Пловдив. Кандидат за общински съветник в община Първомай, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ 21" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 153/ 27.07.2010 г. - МВР Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 290/ 01.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-560/ 05.10.2015 г. – община Първомай Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Агент "Самуил" Георги Иванов Георгиев

Дата на раждане: 01.04.1955
Място на раждане: гр. Петрич
Георги Иванов Георгиев Дата на раждане 01.04.1955 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител о. р. Георги Кръстев на 07.12.1987 г., регистриран на 15.12.1987 г. Ръководил го служител о. р. Георги Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Самуил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-30394 и работно дело IР-16173. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Лице, посочено като едноличен търговец с фирма – длъжник – "ГЕОПЕТ М" ЕТ Обявява установената и обявена с решение № 126/ 21.04.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Секретен сътрудник "Бонков" Николай Василев Богданов

Дата на раждане: 16.10.1946
Място на раждане: гр. Варна
Николай Василев Богданов Дата на раждане 16.10.1946 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител ст. лейт. Теню Караславов, регистриран на 13.04.1977 г. Ръководил го служител ст. лейт. Теню Караславов; Симеон Ив. Симеонов; Хр. Стронгелов; М. Коларов; Станчо Кр. Иванов; Румен Сотиров; Борислав Геновски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, отдел IV, отдел 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Бонков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр. и 3; дело Ф1, а. е. 7118-2 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "ЛУКСПЕЙПЪР" ООД Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21405/ 30.11.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 175/ 14.12.2010 г. – посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 199/ 16.03.2011 г. – Министерството на външните работи Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-185/ 29.05.2013 г. – длъжници към банка "МИНЕРАЛБАНК" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-533
от 16.07.2015 г.
община Плевен

Щатен служител "" Любчо Давидов Петров

Дата на раждане: 12.03.1953
Място на раждане: с. Беглеж, обл. Плевен
Любчо Давидов Петров Дата на раждане 12.03.1953 г. Място на раждане с. Беглеж, обл. Плевен Качество Щатен служител Структури, в които е работил СОУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4504/ 28.11.1986 г. е назначен за разузнавач по ДС. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Беглеж от м. декември 2009 г. до 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-581
от 24.11.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Сашко (Сашо)" Румен Александров Крумов

Дата на раждане: 21.07.1958
Място на раждане: с. Църква(Даскалово), обл. Перник
Румен Александров Крумов Дата на раждане 21.07.1958 г. Място на раждане с. Църква(Даскалово), обл. Перник Вербувал го служител полк. Н. Сарин на 01.10.1982 г., регистриран на 13.10.1982 г. Ръководил го служител полк. Н. Сарин Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашко (Сашо) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7807; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Петрич, издигнат от М.Коалиция "Заедно за промяната" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-257
от 13.11.2013 г.
община Враца

Агент "Альоша" Петко Ангелов Пешлейски

Дата на раждане: 22.09.1942
Място на раждане: с. Крушовица, обл. Враца
Петко Ангелов Пешлейски Дата на раждане 22.09.1942 г. Място на раждане с. Крушовица, обл. Враца Вербувал го служител Майор Дино Цветков Георгиев на 16.11.1982 г., регистриран на 26.11.1982 г. Ръководил го служител Майор Дино Цветков Георгиев; полк. Нино Спасов Янкулов; о. р. Славейко Митов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца, отдел ДС, отделение икономическо по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Альоша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-102 (Вр); работно дело IР-52 (Вр); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 18.12.2007 г. до м. октомври 2011 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-243/ 09.10.2013 г. – длъжници към "Обединена българска банка"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-257
от 13.11.2013 г.
община Враца

Съдържател на явочна квартира "Звезда" Румен Викентиев Христов

Дата на раждане: 02.02.1956
Място на раждане: с. Чирен, обл. Враца
Румен Викентиев Христов Дата на раждане 02.02.1956 г. Място на раждане с. Чирен, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Стефан Дянков на 20.10.1988 г., регистриран на 14.11.1988 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Дянков; о. р. Петър Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Звезда Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол вх. № 1860/ 01.10.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Звезда". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 12.12.2009 г. до м. октомври 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-257
от 13.11.2013 г.
община Враца

Агент "Леонтиев; Иванов" Томислав Аспарухов Томов

Дата на раждане: 24.03.1945
Място на раждане: гр. Враца
Томислав Аспарухов Томов Дата на раждане 24.03.1945 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител о. р. Димо Атанасов Бакърджиев на 22.07.1965 г., регистриран на 28.07.1965 г. Ръководил го служител о. р. Димо Атанасов Бакърджиев; о. р. Димитър Асенов Вачев; о. р. Иван Димитров Найденов; о. р. Сл. Геновски; о. р. М. Пешков; о. р. Ярмин; о. р. Пламен П. Герговски; о. р. Емил Каменов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III - I армия-I; ОУ на МВР-Враца-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Леонтиев; Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-388 (Вр); рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6; протокол вх. № 1860/ 1.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-388 (Вр) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 30.11.1991 г. до 28.09.1995 г. и от 14.11.1995 г. 09.09.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 298
от 17.01.2012
Българска православна църква

Щатен служител "Христов; Торис" Симеон Димитров Костадинов

Дата на раждане: 17.09.1926
Място на раждане: гр. Варна
Симеон Димитров Костадинов Дата на раждане 17.09.1926 г. Място на раждане гр. Варна Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление I Документи, свързани с кариерното му развитие През м. ноември 1967 г. е назначен за оперативен работник от строго секретния щат на управление I. Псевдоними "Христов" и "Торис". Публична длъжност или публична дейност Западно- и Средноевропейски митрополит Симеон
Решение N° 162
от 29.09.2010
регионални печатни издания

Щатен служител "" Марин Петров Кавръков

Дата на раждане: 04.11.1953
Място на раждане: гр. Сливен
Марин Петров Кавръков Дата на раждане 04.11.1953 г. Място на раждане гр. Сливен Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Сливен-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3594/ 27.10.1978 г. е назначен за разузнавач III ст. в отделение "икономическо"; със заповед № 67/ 02.09.1983 г. е преназначен за старши разузнавач; със заповед № 63/ 03.09.1984 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 1260/ 02.04.1986 г. е в разпореждане на ОК на БКП-Сливен, запазени права на военнослужещ; със заповед № 1844/ 05.07.1988 г. е назначен за н-к отделение; със заповед № 2902/ 14.10.1988 г. е преназначен за старши разузнавач със запазена длъжност н-к отделение; със заповед № 604/ 06.03.1989 г. е преназначен за н-к отделение в отдел контраразузнавателен. Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Сливенско дело - независим" ЕООД от 08.2003 г. до 29.09.2009 г. Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 149/ 13.07.2010 г. - областни управители и заместник областни управители "Солено – М" ООД - вестник "Солено морско" – гр. Бургас Проверено е 1 лице. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност към органите по чл. 1 от закона. "Старозагорски новини" ЕООД – вестник "Старозагорски новини" – гр. Стара Загора Проверени са 8 лица.
Решение N° 2-661
от 07.06.2016 г.
община Цар Калоян

Агент "Емилов" Екрем Али Аковлу

Дата на раждане: 15.04.1961
Място на раждане: гр. Цар Калоян
Екрем Али Аковлу Дата на раждане 15.04.1961 г. Място на раждане гр. Цар Калоян Вербувал го служител майор Драган Д. Петров на 21.04.1981 г., регистриран на 08.05.1981 г. Ръководил го служител майор Драган Д. Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Емилов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1149 (Рз) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.; протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-920 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 13.10.1991 г. до 1993 г. Заместник-кмет на община Цар Калоян от м. ноември 1993 г. до 1996 г. Общински съветник до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-590
от 06.01.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към ОББ

Щатен служител "" Митко Борисов Петков

Дата на раждане: 02.12.1942
Място на раждане: с. Джинчовци, обл. Перник
Митко Борисов Петков Дата на раждане 02.12.1942 г. Място на раждане с. Джинчовци, обл. Перник Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление II, ВГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 5024/ 02.09.1970 г. е назначен за разузнавач V степен; със заповед № 62/ 13.04.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 31110.07.1974 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 393/ 28.08.1974 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 46/ 31.01.1978 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 1984/ 04.06.1980 г. е преназначен за гл. инспектор; със заповед № 3934/ 03.09.1982 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 4398/ 01.10.1983 г. е преназначен за зам. н-к на отдел. Управител на фирма – длъжник – "Байт" М ЕООД Обявява установената и обявена с решение № 2-366/ 02.07.2014 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Агент "Стефчо" Владимир Николов Кочев

Дата на раждане: 25.11.1933
Място на раждане: гр. София
Владимир Николов Кочев Дата на раждане 25.11.1933 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Михаил Банов на 13.11.1963 г., регистриран на 02.03.1964 г. Ръководил го служител о. р. Михаил Банов; о. р. М. Михайлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-II-IV, управление II-VI-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стефчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3745/ 14.11.1990 г. за унищожаване с протокол № 2768/ 09.11.1990 г. личното и работното дело на "Стефчо" и с искане "да бъдат унищожени справочните му картони от картотеките". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Главен секретар от 31.03.1993 г. до 23.01.1995 г.
Решение N° 2-229
от 11.09.2013 г.
община Кула

Агент "Тони" Валери Иванов Василев

Дата на раждане: 15.08.1956
Място на раждане: с. Коста Перчево, обл. Видин
Валери Иванов Василев Дата на раждане 15.08.1956 г. Място на раждане с. Коста Перчево, обл. Видин Вербувал го служител ст. лейт. Кирил Кунчев на 24.04.1987 г., регистриран на 19.05.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Кирил Кунчев; о. р. Здравко Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-I ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тони Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-37943 и в работно дело IР-18431; рег. дневник; картони –обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990 г.; Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Валери Иванов Василев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-229
от 11.09.2013 г.
община Кула

Агент "Зорки" Иван Янкулов Иванов

Дата на раждане: 20.04.1938
Място на раждане: с. Богородица, обл. Благоевград
Иван Янкулов Иванов Дата на раждане 20.04.1938 г. Място на раждане с. Богородица, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Стефан Ангелов Неделчев на 02.10.1964 г., регистриран на 20.10.1964 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Ангелов Неделчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Петрич Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Зорки Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-994 (Бл), протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване работно дело IР-656 (Бл) Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990г.; Кмет на кметство Старопатица от 01.11.1999 г. до 06.11.2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-229
от 11.09.2013 г.
община Кула

Агент "Генчо" Йордан Бранков Ников

Дата на раждане: 15.11.1940
Място на раждане: с. Тополовец, обл. Видин
Йордан Бранков Ников Дата на раждане 15.11.1940 г. Място на раждане с. Тополовец, обл. Видин Вербувал го служител майор Сталин Стефанов Зарков на 26.05.1986 г., регистриран на 12.06.1986 г. Ръководил го служител майор Сталин Стефанов Зарков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ - I ГО - РО; ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Генчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-258 (Вд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Осведомител "Алексеев" Владислав Борисов Иванов

Дата на раждане: 12.01.1952
Място на раждане: гр. София
Владислав Борисов Иванов Дата на раждане 12.01.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Георги Динев на 11.12.1970 г., регистриран на 18.12.1970 г. Ръководил го служител о. р. Георги Динев; о. р. Йоаким Георгиев; о. р. Цеко Цеков; о. р. М. Величков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-Пловдив-VII; ДС, управление VI-VI-II; СГУ на МВР-ДС-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Алексеев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-9809; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 91/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-24852 и работно дело IР-9809 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор на „Специализирана ортопедична болница за активно лечение – БУЛ-ПРО“ ЕАД – гр. София; Член на Съвет на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“” АД – гр. Смолян Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Агент "Стоян" Димитър Спасов Шалев

Дата на раждане: 16.06.1951
Място на раждане: Гр. Хаджидимово
Димитър Спасов Шалев Дата на раждане 16.06.1951 г. Място на раждане Гр. Хаджидимово Вербувал го служител На 13.12.1978 г., регистриран на 20.12.1978 г. Ръководил го служител о. р. Антон Стоянов Бандров; о. р. Калин Крумов Андреев; о. р. Славчо Цонев; о. р. Альоша Б. Капчин; о. р. Веселин Г. Кьосев; о. р. Маргарит Делин. Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и образец "ВКР"; лично дело IА-36228; работно дело IР-17569. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Завеждащ редакция в РРС-Благоевград от м. януари 1989 г. до м. декември 1991 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Спасов Шалев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Агент "Елена" Елка Стефанова Сукурова

Дата на раждане: 28.05.1944
Място на раждане: с. Коритен, обл. Добрич
Елка Стефанова Сукурова Дата на раждане 28.05.1944 г. Място на раждане с. Коритен, обл. Добрич Вербувал я служител Лейт. Стоян Петров Тръпков на 27.05.1988 г., регистрирана на 02.06.1988 г. Ръководил я служител Лейт. Стоян Петров Тръпков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен, отдел ДС, отделение 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Елена Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-309 (Шумен) МФ. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Завеждащ редакция в РРС-Шумен от м. август 1985 г. до м. декември 1992 г.
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Съдържател на явочна квартира "Младост" Кирил Стойнев Лисийски

Дата на раждане: 06.05.1942
Място на раждане: Гр. Благоевград
Кирил Стойнев Лисийски Дата на раждане 06.05.1942 г. Място на раждане Гр. Благоевград Вербувал го служител Ст. лейт. В. Стоицов на 29.04.1984 г., регистриран на 10.05.1984 г. Ръководил го служител Ст. лейт. В. Стоицов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Младост Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2809/ 09.07.1990 г. за унищожаване на Я/К "Младост". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Главен инженер в РРС-Благоевград от м. декември 1973 г. до м. декември 1990 г.
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Агент "Рихард" Николай Илиев Желязков

Дата на раждане: 03.04.1935
Място на раждане: Гр. Горна Оряховица
Николай Илиев Желязков Дата на раждане 03.04.1935 г. Място на раждане Гр. Горна Оряховица Вербувал го служител О. р. Георги Полихронов Калудов на 19.01.1967 г., регистриран на 02.02.1967 г. Ръководил го служител О. р. Георги Полихронов Калудов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление II и управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Рихард Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-3569; протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-2087. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. главен редактор в РРС-Варна от м. април 1990 г. до м. май 1995 г.
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Агент "Джан; Горан" Рюстем Азис Мюмюн

Дата на раждане: 25.09.1944
Място на раждане: Гр. Кърджали
Рюстем Азис Мюмюн Дата на раждане 25.09.1944 г. Място на раждане Гр. Кърджали Вербувал го служител О. р. Цено Иванов Върбанов на 07.12.1963 г., регистриран на 29.01.1964 г. Ръководил го служител О. р. Цено Иванов Върбанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-ХV; ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Джан; Горан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документ от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-1147; протокол рег. № 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-557 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1968 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. главен редактор в РРС-Варна от м. април 1990 г. до м. март 1992 г.

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

If you appreciate our work - you may support Bivol by a donation (a bank transfer, cash - EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, bitcoins:

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Share Bivol IT on social networks: